גוש 8244 נתניה (לב המטרופולין)

גוש 8244 בנתניה (לב המטרופולין) מכיל 251 חלקות: גוש 8244 חלקה 1, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 2, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 3, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 4, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 5, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 6, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 7, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 8, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 9, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 10, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 11, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 12, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 13, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 14, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 15, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 16, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 17, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 18, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 19, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 20, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 21, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 22, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 23, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 24, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 25, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 26, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 27, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 28, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 29, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 30, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 31, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 32, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 33, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 34, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 35, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 36, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 37, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 38, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 39, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 40, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 41, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 42, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 43, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 44, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 45, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 46, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 47, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 48, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 49, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 50, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 51, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 52, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 53, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 54, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 55, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 56, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 57, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 58, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 60, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 61, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 62, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 63, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 64, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 65, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 66, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 67, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 68, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 69, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 70, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 71, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 72, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 73, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 74, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 75, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 76, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 77, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 78, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 79, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 80, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 81, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 82, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 83, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 84, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 85, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 86, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 87, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 88, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 89, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 90, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 91, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 92, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 93, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 94, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 95, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 96, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 97, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 98, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 99, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 100, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 101, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 102, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 103, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 104, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 105, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 106, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 107, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 108, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 109, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 110, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 111, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 112, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 113, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 114, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 115, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 116, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 117, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 118, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 119, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 120, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 121, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 122, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 123, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 124, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 125 , סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 126, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 127, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 128, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 129, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 130, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 131, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 132, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 133, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 134, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 135, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 137, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 138, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 139, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 140, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 141, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 142, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 143, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 144, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 145, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 146, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 147, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 148, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 149, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 150, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 151, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 152, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 153, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 154, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 155, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 156, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 157, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 158, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 159, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 160, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 161, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 162, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 163, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 164, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 165, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 166, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 167, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 168, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 169, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 170, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 171, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 172, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 173, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 174, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 175, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 176, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 177, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 178, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 179, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 180, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 181, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 182, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 183, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 184, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 185, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 186, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 187, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 188, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 189, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 190, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 191, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 192, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 193, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 194, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 195, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 196, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 197, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 198, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 199, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 200, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 201, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 202, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 203, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 204, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 205, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 206, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 207, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 208, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 209, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 210, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 211, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 212, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 213, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 214, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 215, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 216, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 217, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 218, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 219, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 220, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 221, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 222, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 223, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 224, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 225 , סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 226, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 227, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 228, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 229, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 230, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 231, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 232, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 233, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 234, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 235, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 237, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 238, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 239, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 240, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 241, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 242, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 243, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 244, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 245, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 246, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 247, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 248, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 249, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 250, סטטוס:מוסדר גוש 8244 חלקה 251, סטטוס:מוסדר מידע על גוש 8244 נתניה: לפני שקונים קרקע חקלאית למכירה, קרקע לרכישה, קרקע לבניה, קרקע להשקעה וכו' - לא תמיד מספיק לבדוק את התוכניות בעירייה, חשוב לבדוק באילו החלטות ופסקי דין אוזכרה הקרקע. מומלץ לקרוא בעיון את האזכורים הרלוונטיים המתייחסים לגוש הספציפי להלן: עא 455/65 גבעת הכרכומים בע"מ נ' סיני יאמניק, ו-6 אח' ערעור ברשות על החלטת בית-המשפט המחוזי, תל-אביב-יפו (י' לם, נשיא-תורן), מיום 24.9.65, ב-המ' 4087/65, לפיה נדחתה בקשת המערערת למחוק את התביעה שהוגשה נגדה ב-תי"א 1095/65, ולבטל עיקול-זמני שהוטל על חלקה 45 בגוש 8244, בה רשומה המערערת כבעלים. הערעור נדחה. עפ 21/76 יעקב מזר נ' מדינת ישראל עסקה שלישית שבה התקשרו מנדלסון וספקטור לרכישת מקרקעין התייחסה לשטח קרקע בגוש 8244 50(אדמת לביא). כאן היה קשר ישיר בין ספקטור ומנדלסון ובין הבעלים הרשומים, אך לא נערך ביניהם כל הסכם בכתב, אלא מנדלסון וספקטור שילמו את מחיר המקרקעין המוסכם לבעלים ואלה נתנו, לפי הוראות מנדלסון וספקטור, יפוי-כוח ביום 26.12.1971 למערער, לאשתו ולעוד אשה אחת, כולם יחד וכל אחד לחוד, למכור את המקרקעין. עמ (ת"א) 1038/01 המשיב נהג לרכוש מקרקעין על שמו ולמכור אותם, לימים, לצדדים שלישיים. בית המשפט קמא התייחס בפסק דינו לשבעה נכסי המקרקעין שטוענת להם המערערת: נכס מקרקעין בגוש4042 חלקה 43. נכס בגוש 5491חלקה 1. נכס בגוש 8239 חלקה 80. נכס בגוש 8244 חלקה 43. נכס בגוש 6390 חלקה 46. נכס באלפי מנשה. נכס בגוש 8284 חלקה 35. הפ (ת"א) 1200/96 אונגר מייקל נ' עופר דניאל המשיבים מתנגדים לבקשה ומציינים שמכיוון שהמבקשים התמהמהו, פנו המשיבים ביום 14.12.03 לרשם המקרקעין ויכול להיות שמיד לאחר השביתה הוסרה הערת האזהרה. בשעתו הוציא ביהמ"ש העליון צו המונע מהמבקשים דווקאלעשות טרנזקציות במקרקעין. למבקשים אין סיכוי לזכות בערעור שכן פסה"ד מנומק ויצוק בסלע. לעניין הנזק הבלתי הפיך - לא יגרם נזק שלא ניתן לפצותו בכסף. בנסיבות ענייננו הנזק הוא רק כספי הגם שמדובר במקרקעין. המחלוקת נסובה על רכישת 4,000 מ"ר במושע בחלקה 22 בגוש 8244 מהמשיבה 3. המבקשים הודו שרכשו הקרקע כהשקעה, והשקיעו 12,000$. היה ויזכו בערעור ולא ניתן יהיה להשיב להם זכויותיהם בקרקע יוכלו לקבל פיצוי כספי. בשעתו זאת ועוד, הסעד כללי וגורף וטומן בחובו גם בקשה לעכוב החיובים הכספיים. הלכה למעשה מבוקש להותיר על כנם צווי מניעה לפיהם המבקשים (ולא המשיבה 3) לא יוכל לעשות כל דיספוזיציה בקרקע. קרקעותגוש חלקה