פגיעה באוזן פנימית עקב תאונת דרכים

מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא פגיעה באוזן פנימית עקב תאונת דרכים: 1. התובעת הגישה נגד הנתבעת תביעה לפיצויי נזיקין לפי חוק לפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה - 1975 בגין תאונת דרכים שאירעה לה ביום 3/4/95. 2. אין מחלוקת בין הצדדים כי מדובר בתאונת דרכים לפי החוק וכי הכיסוי הביטוחי היה בתוקף ונותר לי אפוא לקבוע את גובה הנזק. המצב הרפואי 3. לאחר התאונה, הועברה התובעת לבית החולים בילינסון, שם התלוננה על כאבי צוואר ובטן, סבלה מסחרחורת והפרעות שמיעה וטינטון. 4. בית המשפט מינה שני מומחים רפואיים, ד"ר בייזר, מומחה בשטח א.א.ג. ואת ד"ר צ'צ'יק אהרון, מומחה בשטח האורטופדי. 5. ד"ר בייזר, הגיש את חוות דעתו (ת3/) ובה קבע כדלקמן: "הריני קובע כי גב' זאבי חנה אינה סובלת מנכות בשמיעה או בשיווי משקל כתוצאה מפגיעה באוזן פנימית עקב תאונת דרכים". 6. בשאלות ההבהרה ששלח ב"כ התובעת למומחה, (ת4/), לא שינה המומחה את חוות דעתו לפיה לא נגרמה לתובעת נכות צמיתה כתוצאה מהתאונה, אולם הסכים כי נגרמה לתובעת נכות זמנית בלבד בשיעור של 20%. 7. ד"ר אהרון צ'צ'יק קבע בחוות דעתו (ת2/) כדלקמן: "סיכום ומסקנות זאבי חנה נפגעה בתאונת דרכים ב3/4/95- נפגעה בצוואר. מאז סובלת מכאבי צוואר וסחרחורת. מתקשה בפעילות פיזית ולא חזרה לעבודתה במשק בית. מספר חודשים לאחר התאונה החלה לסבול מכאבי גב תחתון. הבדיקה הפיזיקלית מדגימה הגבלה קלה בחלק מתנועות הצואר. לא נמצא חסר נאורולוגי בגפיים עליונות. מתוך התיק הרפואי נמצא כי סבלה בעבר במידה קלה מכאבי צואר וכאבי גב אך תופעות אלה היו מוגבלות ביותר. מצב הנוכחי גורם לדעתי לנכות בת 5% מותאם לסעיף 37 (5) א'. כאבי הגב והברכיים לא נגרמו מהתאונה ואינם מקנים נכות. בחוות דעת זו אין התייחסות לסחרחורת וטיניטום". נ 8. לפני התאונה סבלה התובעת מבעיות שמיעה ומבעיות של עמוד השדרה המותני ובכתף יד ימין. 9. לאור חוות דעתם של המומחים, ד"ר בייזר וד"ר צ'צ'יק, אני קובע כי לתובעת לא נותרה נכות רפואית צמיתה בשטח א.א.ג. ונכותה האורטופדי הינה בשיעור של 5% בלבד עקב הגבלה קלה בתנועות הצוואר. 10. מטעם התובעת העידו המומחה, ד"ר בייזר, התובעת וכן עד תביעה נוסף והוגשו 8 מוצגים. 11. מטעם הנתבעת העיד החוקר, משה מאדי והוגשו 5 מוצגים. 12. לאור מצבה הרפואי של התובעת, העדויות ששמעתי והמוצגים שהוגשו, עלי אפוא לקבוע את גובה הנזק. אבדן הכנסה בעבר 13. התובעת ילידת 1943, נשואה ואם לחמישה ילדים, עבדה במשק בית במקומות שונים ואני מקבל את עדותה שעבדה במספר מקומות והרוויחה בסביבות 2,500 ש"ח משוערך להיום מהווה סך של 3,500 ש"ח ולאחר ניכוי מס הכנסה סך של 3,000 ש"ח לחודש משוערך. 14. יתכן כי התובעת לא דייקה בעדותה, אך שוכנעתי כי עבדה במספר מקומות (5 או 6 מקומות) ושכרה הגיע לסכום של 2,500 ש"ח לחודש. 15. אני מוכן לטובת התובעת לקבוע כי כתוצאה מהתאונה עד היום לא עבדה במשך 77 ימים (ת6/) ועל כן מגיע לה עבור ראש נזק זה סך של 8,750 ש"ח. הוצאות רפואיות ונסיעות 16. ההוצאות הרפואיות מכוסות לפי חוק הבריאות הממלכתי ראה ע.א. 5557/95 סהר נ' אלחדד, נא (2) 724. אולם על המבוטח בקופת חולים להשתתף בתשלום חלקי עבור התרופות, כמו כן הוציאה התובעת עבור נסיעות לטיפול רפואי, אני מעריך ראש נזק זה בסך של 1,000 ש"ח. עזרת צד ג' 17. התובעת לא נזקקה לעזרת צד ג' בשכר ונעזרה בבני משפחה ואין לי ספק כי נכותה יחסית (5%) לא מצדיקה תשלום עבור עזרה בעתיד. אני מעריך את העזרה של בני משפחתה בסך של 1,000 ש"ח. הוצאות עבור המומחים 18. התובעת שילמה ביום 19/11/97 סך של 2,574 ש"ח לד"ר צ'צ'יק אשר קבע את נכותה הצמיתה בשיעור של 5% ועל כן היא זכאית להחזר סכום זה, אך אינה זכאית להחזר הסך של 3,450 ש"ח ששילמה לד"ר בייזר, שכן לא קבע לה נכות צמיתה ויכלה לוותר על מינויו, כמו כן אינה זכאית לקבל החזר עבור הבדיקות הנוספות שביצעו מומחים אחרים שנשלחו אליהם ע"י ד"ר בייזר. ד"ר בייזר הוזמן לחקירה ונחקר גם על ידי ב"כ הנתבעים ונראה לי שיש להשתתף בשכר שנפסק לו בסך של 1,500 ש"ח. כאבים וסבל 19. התובעת נפגעה בפגיעה קלה בעמוד השדרה הצווארי ונותרה לה הגבלה קלה בלבד בתנועות הצוואר ונכותה נקבעה ע"י ד"ר צ'צ'יק בשיעור של 5% בלבד ועל כן מגיע לה סך של 6,500 ש"ח בגין ראש נזק זה כבקשת ב"כ התובעת. אבדן השתכרות בעתיד 20. התובעת נפגעה בפגיעה קלה בעמוד השדרה הצווארי ונותרה לה הגבלה קלה בלבד בתנועות הצוואר ונכותה נקבעה על ידי ד"ר צ'צ'יק בשיעור של 5% בלבד. 21. התובעת הגזימה בעדותה על מיחושיה והגבלותיה ובדרך כלל נכות בשיעור של 5% אינה משפיעה על כושר ההשתכרות כפי שנקבע בע.א. 586/84 מקלף ואח' נ' זילברברג, פד"י כרך מ"ג (1) עמ' 138 שם נאמר בעמוד 157 כדלקמן: "אך העיקר הוא כי נכות בשיעור 5% מהסוג שנקבע אצלה אין לה כל השפעה או השלכה על תפקודה בעבודה ואף רופא לא קבע אחרת. בבפרוט זה של הפסד שכר בעבר ובעתיד דין הערעור להתקבל ואת החיובים בנדון יש לבטל". 22. בספרו של כב' השופט קציר "פיצויים בשל נזקי גוף" מהדורה רביעית, עמ' 191 נאמר כדלקמן: "נכויות בשיעור נמוך של 5% או אפילו עד 10% מטבען שאינן עלולות להשפיע על כושר התפקוד בנוגע להשתכרות, אצל אדם מן הישוב, במקרים כאלה הנטיה היא לפסוק את הפיצוי לפי אחוז הנכות, אלא מקום שבית המשפט משתכנע שאפשר שהנכות תהיה בעלת משמעות תפקודית, הוא עשוי לפסוק סכום גלובלי בפריט נזק זה". 23. מתוך עיון בקלטת (נ4/) ניתן להתרשם מתפקודה של התובעת ונראה כי היא אכן מסוגלת לבצע את עבודות הבית ללא הגבלה ולכל היותר סובלת מכאבים חלשים בעמוד השדרה הצווארי בזמן עבודתה. 24. לאור גילה המבוגר יחסית של התובעת ילידת 1943, וסוג עבודתה הדורש מאמץ פיזי ובהתחשב בעברה הרפואי לפני התאונה ולמען הזהירות בלבד, אני מעריך את הפיצוי בראש נזק זה בסכום גלובלי של 20,000 ש"ח. 25. לאור האמור לעיל, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הסכומים הבאים: א. סך של 8,750 ש"ח עבור אבדן הכנסה בעבר. וב. סך של 1,000 ש"ח עבור הוצאות רפואיות ונסיעות. ג. סך של 1,000 ש"ח עבור עזרת צד ג'. ד. סך של 2,574 ש"ח החזר הסכום ששולם לד"ר צ'צ'יק בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום 19/11/97 ועד היום. ה. סך של 1,500 ש"ח השתתפות בשכר שנפסק למומחה, ד"ר בייזר. ו. סך של 6,500 ש"ח עבור כאב וסבל בצירוף ריבית חוקית בלבד מיום התאונה 3/4/95 ועד היום. ז. סך של 20,000 ש"ח עבור אבדן השתכרות בעתיד. נח. אגרת התביעה ששולמה בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום ההוצאה ועד היום. ט. לסכום פס"ד הכולל יש להוסיף שכ"ט בשיעור של 13% בצירוף מע"מ. י. פס"ד הכולל ישא ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל. אוזנייםתאונת דרכיםשמיעה