שכירות אולם ספורט

מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא שכירות אולם ספורט: הרקע לתביעה: 1. עניינה של התביעה שלפניי במחלוקת בדבר השכרת אולם ספורט, המצוי ברחוב מבצע קדש 11 פתח תקווה. לטענת התובעים, הנתבעת שכרה את אולם הספורט אולם לא שילמה את דמי השכירות. מכאן התביעה דנן שסכומה הועמד על סך 362,526 אלף ₪. טענות התובעים: 2. הנתבעת 1, עמותת מכבי עצמאות פתח-תקווה (להלן: "מכבי עצמאות"), הינה עמותה העוסקת בקידום ענפי ספורט שונים, בין היתר: כדורסל, טניס, טקוואנדו ועוד. הנתבעות מנוהלות על ידי יו"ר העמותה מר מנחם X ומנכ"ל העמותה מר אבי קצנברג, יחד עם חברי עמותה נוספים הנושאים בתפקידים שונים. 3. מר אברהם נעים ז"ל (אשר נפטר בטרם הסתיים ההליך דנן) חתם עם מכבי עצמאות על הסכם להשכרת אולם הספורט (להלן: "ההסכם"), זאת ביום 25.6.2001. על פי ההסכם, המנוח השכיר את אולם הספורט לתקופה של חמש שנים מיום 01/08/01 ללא אופציית יציאה עד ליום 31/7/06. בהסכם נקבעו דמי השכירות הבאים: שנת שכירות ראשונה: 1,000 דולר לחודש בתוספת מע"מ. שנת שכירות שנייה: 1,300 דולר לחודש בתוספת מע"מ. שנת שכירות שלישית: 1,600 דולר לחודש בתוספת מע"מ. שנת שכירות רביעית וחמישית: סך 2,000 דולר לחודש בתוספת מע"מ. 4. מכבי עצמאות לא קיימה את חיוביה על פי ההסכם: מחודש אוגוסט 2003 - אוקטובר 2003 שילמה מכבי עצמאות דמי שכירות בסך 1,300 דולר בתוספת מע"מ, במקום 1,600 דולר בתוספת מע"מ. החל מחודש נובמבר 2003 חדלה לשלם כלל את דמי השכירות בגין האולם. 5. נוכח ההפרה ואי התשלום, פעל התובע והשכיר את אולם הספורט לצד שלישי, עמותת "אלפא ספורט", בסכום מופחת של 5,300 ₪. 6. לנוכח הפרת ההסכם יש לחייב את מכבי עצמאות בדמי השכירות בסך 239,742 ₪ בתוספת ריבית והצמדה בסך 83,964 ₪ וכן בפיצוי מוסכם בסך 38,820 ₪. 7. הנתבעת 2 מנוהלות ומופעלות על ידי אותם אורגנים של מכבי עצמאות ופועלת מאותו משרד. הנתבעת 2 אף גובה כספים עבור מכבי עצמאות באופן העולה כדי הרמת מסך ביניהן. מכאן שיש להשית את חיובי מכבי עצמאות גם על הנתבעת 2. טענות הנתבעות: 8. הנתבעות אינן צד להסכם וממילא לא הסכימו לשלם לתובע דמי שכירות בגין אולם הספורט. 9. הגורמים שחתמו על ההסכם: מר בוריס ברזובסקי ומר משה X, אינם מורשיי חתימה מטעם הנתבעת. ההסכם אף אינו נושא את חותמת הנתבעות וגם מכאן אין בו לחייבן. 10. הואיל והסכם השכירות נחתם בין מר בוריס ברזובסקי לבין התובע המנוח, אין מקום להשית על הנתבעות פיצויי מוסכם. 11. מר ברזובסקי שימש כמנהל ומאמן טקוואנדו במכבי פתח תקווה. מכבי עצמאות סייעה לו קודם לחתימת ההסכם בפעילותו, אך לא הסכימה ולא קיבלה על עצמה התחייבויות נשוא הסכם השכירות. 12. אין כל קשר משפטי או חוזי בין מועדון הטקוואנדו לבין הנתבעות. 13. ביחס לתשלום הפרשי דמי שכירות בגין השנים 2003-2002 חלה התיישנות ועל כן יש למחוק את הסכומים הנתבעים. 14. בדיון שנערך לפניי העידו העדים הבאים: מטעם התובע: מר טל נעים, בנו של התובע, המנוח אברהם נעים ז"ל (להלן: "מר נעים") ומר משה X, אשר שימש במספר תפקידים במכבי עצמאות (להלן: "מר X"). מטעם הנתבעת: מר אבי קצנברג, מנכ"ל מכבי עצמאות (להלן:"מר קצנברג"). דיון והכרעה: האם ההסכם מקים חיובים ברי תוקף כלפי מכבי עצמאות: 15. לטענת התובעים, מכבי עצמאות שכרה את אולם הספורט מכוחו של הסכם שכירות. ההסכם צורף כנספח ג' לתצהירו של מר טל נעים: "חוזה שכירות מוגנת" מיום 25.6.2001. על ההסכם חתם, מצד אחד, המנוח אברהם נעים ז"ל ומהצד השני חתמו מר בוריס ברזובסקי ונציג העמותה מר משה X. 16. בהקשר זה העיד לפניי מר X: "בוריס הביא לי חוזה שהוא עשה, היות והייתי בעל זכות חתימה של מכבי עצמאות פ"ת בבנק, חתמתי על החוזה כי חשבתי שאין מניעה שאחתום על החוזה." יחד עם זאת, מר X סייג את דבריו לעניין זכות החתימה שלו: "לא ידעתי שאני לא מורשה לחתום בשם מכבי עצמאות על החוזה". [פר' עמ' 23 ש' 16-18] 17. התובעים הציגו תיק מוצגים [ת/2] שכלל מספר מסמכים מתיק העמותה כמפורט להלן: א. מוצג 4 - פרוטוקול "מאסיפת המייסדים של עמותת מכבי עצמאות פ"ת (מחלקת כדורסל) 1995 מתאריך 16.8.95" באותו מוצג מופיעה חתימתו של מר X כאחד המייסדים. ממוצג זה עולה שמר X נמנה על המייסדים של מכבי עצמאות. ב. מוצג 5 - "אסיפת עמותת הכדורסל - מכבי עצמאות פ"ת אסיפה 1" בה נכחו החברים: נחמן X , אבי קצנברג, משה X, צביקה רבינזון, כאשר יו"ר האסיפה היה מר X. ממוצג זה עולה שמר X היה חבר הנהלה במכבי עצמאות ושותף בדיוניה. ג. מוצג 6 - "פרוטוקול אסיפה כללית - 10.9.2003". על פי מוצג 6 לנושאי המשרה במכבי עצמאות נבחרו: יו"ר האספה הכללית נחמן X ואילו למזכיר האסיפה מר משה X. 18. מר X העיד לפניי שזכויות החתימה היו רק לגבי פעילות בחשבונות הבנק של מכבי עצמאות [פר' עמ' 24 שורה 13- 26]. יחד עם זאת, מוצגים 15-16 מלמדים כי זכויות החתימה לא הוגבלו דווקא לחשבונות הבנק של מכבי עצמאות: "1. הועד מחליט, כי זכויות החתימה בשם הועד יהיו של מר נחמן X יו"ר ת.ז. X ושל מר משה X, ת.ז. X כשחתימת יד שניהם בצירוף חותמת העמותה או שמה המודפס יחייבו ויזכו את העמותה לכל דבר ועניין". 2. החלטה זו באה במקום החלטה בעניין זה מיום 10.9.01". 19. גם מר קצנברג, מנכ"ל מכבי עצמאות, שינה מעט מעמדתו הראשונית ביחס לתפקידו של מר X: "ש. אתה אומר שמר משה X לא נשא בשום תפקיד. ת. ממתי זה? ש. אני קיבלתי זאת בפקס באפריל 2011 כאשר ביולי 2010 משה X הוא מזכיר העמותה. כאשר אתה ענית את התשובה הזו, ידעת שמר X הוא המזכיר ולא אדם שלא נושא שום תפקיד בשנים האחרונות מה יש לך לומר על זה? ת. כל שנה יש אסיפה כללית וכל שנה בוחרים בעלי תפקידים לעמותה. או מאשרים את הקודמים או שמשנים בעלי תפקידים בעמותה. כל בחירה היא לשנה אחת. אני כתבתי ואת מראה, זה נייר פנימי שלי. כתבתי משה X היה בעברו חבר בעמותה, מזכיר, גזבר לתקופה קצרה, כל אחד יכול לקרוא איך שהוא רוצה, ולא נשא בשום תפקיד בשנים האחרונות שהוא תפקיד רלוונטי בעמותה. אם היה מזכיר לשנה אחת ברח מזכרוני...". [פר' עמ' 28 ש' 1-12] 20. מהעדויות והמוצגים שהובאו לפניי עולה שמר X הוא מן המייסדים של מכבי עצמאות. מר X כיהן בתפקידים שונים ובכירים במכבי עצמאות: מזכיר, יו"ר אסיפה ומורשה חתימה. כל אלה מלמדים כי חתימתו על הסכם השכירות נעשתה בשם מכבי עצמאות. 21. עם זאת, אין די בחתימתו כדי לחייב את העמותה, שכן על פי מסמכי העמותה נדרשת חתימה נוספת בכדי להקים התחייבות ברת תוקף כלפי מכבי עצמאות: "הועד מחליט, כי זכויות החתימה בשם הועד יהיו של מר נחמן X, יו"ר ת.ז. X ושל מר משה X ת.ז. X, כשחתימת יד שניהם בצרוף חותמת העמותה או שמה המודפס יחייבו ויזכו את העמותה לכל דבר ועניין" . [מוצג 16 לת/2] 22. באשר לקשר בין מר בוריס ברזובסקי לבין הנתבעת עולה כי, בוריס היה מנהל ענף הטקוואנדו בנתבעת משך תקופה ארוכה והיה מוכר ופעיל, כפי שהעיד מר X: "אני יודע שמשך שנה שנתיים בוריס היה בעמותת מכבי עצמאות וגבה כספים מהילדים והעביר כספים למכבי ובכספים האלה שילמו את השכירות." [פר' עמ' 24 ש' 30-31] 23. דברים דומים עלו גם מעדותו של מנכ"ל מכבי עצמאות מר קצנברג: "אנחנו כאשר קלטנו את בוריס בשנת 2001 קלטנו אותו ונתנו לו שם של אגודה לתפעל, אי אפשר להתחרות בשום איגוד ספורט בארץ ללא אגודה מייצגת הוא לא יכול לקבל תקציבים כמו שאמרתי אם לא תחת אגודה מסוימת." 24. מכאן שעל אף שמר ברזובסקי קשור במכבי עצמאות ואף פעל במסגרתה, הוא לא היה מורשה חתימה מטעמה. 25. בנסיבות אלה ברי שלא ניתן לחייב את העמותה על יסוד חתימה של "מורשה חתימה" אחד בלבד ובלא חותמת העמותה. 26. אלא שבכך לא סגי. כעולה מתצהירו של מר נעים, מכבי עצמאות נהגה לשלם את דמי השכירות. כך בסעיף 6 לת/1: "תחילה שלמה הנתבעת את דמי השכירות כסדרם". וכך בסעיף 7 לת/1: "בגין החודשים אוגוסט 03' (כולל) שילמה הנתבעת סך 1300$ לחודש בצירוף מע"מ במקום 1600$ בצירוף מע"מ". כעולה מתצהירו של מר נעים, רק בחודש נובמבר 2003 חדלה מכבי עצמאות לשלם את דמי השכירות כליל [סעיף 8 לת/1]. 27. סיכומם של דברים הוא, שלגרסת מר נעים מכבי עצמאות שילמה את דמי השכירות על פי ההסכם לפחות משך שנתיים, מחודש אוגוסט 2001 ועד לחודש אוגוסט 2003. בהמשך שילמה סך השווה ל-1,300 דולר ארה"ב במקום סך השווה ל-1,600 דולר ארה"ב. לבסוף חדלה לשלם את דמי השכירות בחודש נובמבר שנת 2003. 28. עדותו של מר נעים לא נסתרה. נהפוך הוא, מר קצנברג אישר בתצהירו שמכבי עצמאות נשאה בדמי השכירות או חלקם, אם כי לשיטתו הדבר נעשה מתוך "כוונה לסייע": "אבהיר כי גם אם הנתבעת 1, מתוך כוונה לסייע ומתוך התחשבנות כספית של העמותה, שילמה חלק מהסכומים אשר לא חלה עליה החובה החוזית לשלם, אין הדבר אומר כי התכוונו לקחת על עצמנו את כל ההתחייבויות שלקח על עצמו מר ברזובסקי". [ס' 9 לתצהיר מר קצנברג] 29. כעולה ממוצג ד' לת/1, שהינם תצלומי קבלות ושיקים של מכבי עצמאות, מכבי עצמאות נשאה ישירות בתשלומי שכירות בגין אולם הספורט. ממצא זה נתמך גם מעדותו של מר X לפניי: "ש. מישהו מהעמותה ראה את ההסכם לפני שחתמת עליו? ת. אין לי מושג ש. זאת אומרת שהחלטת על דעת עצמך לחתום על החוזה בלי לערב אף אחד מהעמותה? ת. היות והייתי מורשה חתימה וידעתי שבוריס מצטרף לעמותה אז חתמתי. ש. ידעת מישהו מהעמותה שנחתם חוזה כזה? ת. תיארתי לעצמי שהם יודעים ש. למה שיידעו אם לא יידעת? ת. כי הוא העביר כספים שגבה מהילדים לעמותה והעמותה שילמו את השקים תמורת הכסף שהוא העביר להם לשכר דירה". [פר' עמ' 25 ש' 4-11] 30. על יסוד העדויות והראיות אותן סקרתי לעיל, אני קובע שמכבי עצמאות שילמה דמי שכירות בגין האולם משך תקופה ארוכה, למעלה משנתיים. דמי השכירות שולמו באופן מסודר, מתוך חשבונה של מכבי עצמאות. 31. לא זו אף זאת. כעולה מעדותו לפניי של מר קצנברג שמכבי עצמאות עשתה שימוש בפעילות מועדון הטקוואנדו לצורך קבלת כספים: הן מהתלמידים בחוג הטקוואנדו שהתאמנו באולם והן מגופים ציבוריים שונים, בין אם בהנחות ובין אם במימון תקציבי אחר. 32. כך, מר קצנברג השיב בחקירתו הנגדית: ש. מפנה לסעיף 10 לתצהירך שאתה מציין אין כל קשר משפטי, חוזי או אחר בין העמותה לבין מועדון הטקוואנדו. ת. מכבי פ"ת היא עמותה מאוד ותיקה עם הרבה מאוד מחלקות יש לאגודה אינטרס לפתוח מחלקות בכל ענפי הספורט השונים, ככל שאפשר. בוריס פנה לעמותה שלנו פנה לאגודה והופנה אלינו על מנת לנסות ולפתוח מחלקת טקוונדו תחת העמותה. א' כדי שיוכל לקבל תקציבים מעיריית פ"ת ומדינת ישראל לפעילות שהוא עושה. כי המדינה והעירייה נותנות תמיכה לענפי ספורט השונים, זה היה אינטרס שלו והאינטרס של אגודת מכבי פ"ת היה לפתוח עוד מחלקה שעשתה את הפעילות שלה תחת השם מכבי פ"ת". [פר' עמ' 29 ש' 18-25] ועוד: ש. ממי העמותה מקבלת הקצבות? ת. מהטוטו ומעיריית פ"ת ש. לאן הכסף הזה נכנס לחשבון העמותה או של החברה? ת. הכסף נכנס לעמותה ישירות ועבר בזמנו, היום פעילות החברה היא מינימאלית". [פר' עמ' 32 ש' 1-4] ובמקום נוסף: "כן ואני יכול לנמק היות ואם זה רשום על שם עמותה, הוא מקבל מהעירייה הנחה בארנונה וגם תקציבים גם מהטוטו וגם מעירית פ"ת אם הוא אדם פרטי, הוא לא מקבל את הדברים האלה". [פר' עמ' 25 ש' 25-26] ואף זאת: ש. מפנה לנספח 32 אתה מתלונן על זה שעריית פ"ת לא העבירה לעמותה את ההקצבות בגין ענפי הספורט הנוספים. כלומר הטקוונדו זה בשבילכם מקור להכנסות אתם מקבלים על זה הקצבה. ת. אמרתי לפני כן, שום גוף לא יכול לקבל הקצבה תמיכה עירונית או ממדינת ישראל אם לא תחת עמותה שיש לה אישור ניהול תקין שניתן לכל עמותה פעם בשנה. אני שלחתי לרשם העמותות מכתב שעריית פ"ת צריכה את האישור כדי להעביר את התמיכה השנתית או הרבעונית של הטקוונדו, הכדורסל טניס והתעמלות. כי אנחנו מקבלים את הכסף ומעבירים לכל ענף את הצרכים שלו, אנחנו צינור אנחנו לא נהנים מהקצבות הללו". [פר' עמ' 31 ש' 10-17] 33. הנה כי כן, מכבי עצמאות שילמה במשך למעלה משנתיים דמי שכירות בגין האולם. אין מדובר בתשלום בהיסח הדעת ומבלי משים. התשלום התבסס על פעילות העמותה ומועדון הטקוואנדו, אשר מכבי עצמאות הצהירה על קיומו ואף קיבלה מימון ותקציב בשביל לקיומו. מכבי עצמאות נטלה חלק פעיל בפעילות הספורטיבית שהתקיימה באולם. מכבי עצמאות אף קיבלה תקציבים והנחה בארנונה בגין פעילות זו. 34. אני דוחה את טענת מכבי עצמאות כאילו לא הייתה מודעת להסכם השכירות. טענה זו אינה מתיישבת עם ביצוע תשלומים ישירים למנוח בגין השכרת האולם, אינה מתיישבת עם קבלת תקציבים והנחות ואף אינה מתיישבת עם פניות שנערכו מצד רשם העמותות אל מכבי עצמאות. בתאריך 08.08.2006 ת/2 (מוצגים 21-22): "ע"פ התלונה, בין העמותה לבין מר נעים אברהם נחתם הסכם שכירת אולם... ע"פ התלונה לא שולמו דמי שכירות...". במכתבו השני של רשם העמותות מיום 13.09.2006: " 2. למועד מכתב זה, טרם נתקבלה כל תגובה מכם". 35. כעולה ממוצגים ת/2 מוצג 22, תשובתה של מכבי עצמאות, באמצעות באי כוחה דאז הייתה בזו הלשון: "החתימות על ההסכם נחזות על פניהן להיות מזויפות" 36. תשובה שונה מסר מר קצנברג בחקירתו הנגדית: "ש. מתי נודע לכם על קיומו של החוזה. ת. רק כאשר הוגשה התביעה" ש. כאשר הרשם פונה אליך ואמר שלא שילמת בגין שכירות". ת. כאשר הגיע הפנייה השנייה מרשם העמותות היא הועברה לעוה"ד של העמותה והוא טיפל... הוא שאל אותי שאלות ועל סמך זה כתב את המכתב. הגיע מכתב ואני לא ידעתי ולא ראיתי את ההסכם" . [פר' עמ' 29 ש' 6-16] 37. כפי שקבעתי, מכבי עצמאות שילמה ישירות למר נעים דמי שכירות בגין האולם נשוא תביעה זו במשך למעלה משנתיים. בנוסף מכבי עצמאות קיבלה כספים ממר ברזובסקי, אותם גבה האחרון מחניכיו ובתמורה שילמה העמותה שכר דירה. כן קיבלה הנחות ומענקים בגין ענף ספורט זה שבגינו הושכר האולם. אשר על כן, איני רואה לנכון לקבל את עמדתה של מכבי עצמאות, כאילו לא ידעה דבר ואינה חבה בחבות כל שהיא לקיום ההסכם. 38. דרך הילוכה של מכבי עצמאות, כמפורט לעיל, מקימה כנגדה את דוקטרינת הסמכות הנחזית: אחריותו של תאגיד כלפי צד שלישי שהוטעה להאמין שהפועלים בשם התאגיד עושים כן בגדר סמכותם. יפים לעניין זה דבריו של השופט ד' לוין בע"א 474/80 גרובר נ' תל-יוסף, קבוצת פועלים להתישבות שיתופית בע"מ, פ"ד לה(4) 45, 55 (1981): "ניתן היה לדבר על "סמכות נחזית", שהוקנתה, כביכול, על-ידי שולח לשלוח הפועל בשמו, כאשר בפועל לא הייתה סמכות כזו, אולם, על-פי הדרך שבה הוצגו הדברים על-ידי השולח, יכול היה צד ג', המתקשר עם השלוח לצאת מוך הנחה, כי זה פועל במסגרת הרשאתו. דוקטרינה זו היא שלוחה של דיני המנע וההשתק, לפיהם מושתק השולח מלהתנגד ליחסים חוזיים, שקשר שלוחו עם צד ג' תוך חריגה מהרשאתו, וזאת כל עוד השולח - בהתנהגותו או בדבריו - איפשר לצד ג' להבין ולהניח, כאילו מדובר בשלוח הפועל בתחום הרשאתו." 39. כעולה מפסק דינו של השופט ברק (כתוארו דאז) ההלכה שנקבעה בעניין גרובר חלה אף על עמותות [שם, בעמ' 61]. מכאן שבענייננו, מכבי עצמאות כ"שולח", מושתקת מלהתנגד ליחסים החוזיים שקשר "שלוחה" מר X אשר שימש בעמותה כמייסד, יו"ר, גזבר ומורשה חתימה, כלפי "צד שלישי" המנוח מר נעים. אני קובע אפוא, שמכבי עצמאות אינה יכולה להתנער מההסכם שעה שמר X יצר מצג כי הוא שליח מוסמך של מכבי עצמאות וכשיר לחייבה בהסכם ובהתחשב בכך שהיא פעלה על פי הוראות ההסכם במשך שנים. 40. לא רק שנסיבות פעילותה של מכבי עצמאות מקימות כנגדה את כלל הסמכות הנחזית, אלא אף יש בביצוע התשלומים וקבלת התקציבים על ידי מכבי עצמאות בכדי ללמד על קיבול הסכם השכירות על דרך ההתנהגות, כקבוע בסעיף 6 לחוק החוזים (חלק כללי). בהקשר זה מציינת פרופ' שלו בספרה את הדברים הבאים: "קיבול יכול שיהיה לאו דווקא בהודעת הניצע שנמסרה למציע, אלא גם במעשה לביצוע החוזה או בהתנהגות אחרת ... כאשר משתמעת מן ההצעה הדרישה למעשה לביצוע החוזה, או להתנהגות אחרת כדרך קיבול נאותה, נכרת החוזה עם ביצוע המעשה או התרחשות ההתנהגות." [גבריאלה שלו, דיני חוזים (החלק הכללי), לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי (תשס"ה-2005) עמ' 217-218]. 41. סיכומם של דברים - אני קובע שההסכם שנחתם בין המנוח לבין מר X מצד מכבי עצמאות מחייב את מכבי עצמאות מכוח קיבול על דרך ההתנהגות ומכבי עצמאות אף מושתקת מלהתנער מחיוביו מכוחה של דוקטרינת הסמכות הנחזית. קביעה זו אינה חלה כנגד הנתבעת 2 שלא הוכח לפניי לגביה כי הייתה מעורבת בתשלומים בגין האולם. החיובים הכספיים: 42. החיובים הנתבעים בתביעה דנן הינם חיובים חודשיים לתשלום דמי שכירות. הנתבעות העלו בכתב הגנתן טענת ההתיישנות. לנוכח טענת ההתיישנות תוקן כתב התביעה, כך שהחיוב הראשון הינו מתאריך 1.8.03. 43. לתצהירו של מר טל נעים [ס' 12 לת/1] צורפה טבלה, אשר לפיה חושב סכום התביעה אשר עמד על סך 239,742 ₪. טבלה זו חושבה בהסתמך על דוחות בנק ישראל נספח D לת/1. לסכומים אלה הצטרפו פיצויים מוסכמים בסך 38,820 ₪ (סך השווה ל - 10,000 דולר ארה"ב) וכן הפרשי ריבית והצמדה בסך של 83,964 ₪ [ס' 13-15 לת/1]. 44. מאידך, מכבי עצמאות טענה שהחישוב אותו ערכו התובעים שגוי, מאחר שבוצע על יסוד שער הסל של בנק ישראל ולא על יסוד שער הדולר. על כן הציגו הנתבעות טבלה מתוקנת [נ/1] ממנה עולה שהחוב במחלוקת הינו סך 195,510 ₪. 45. כפי שעלה מהראיות שהובאו לפניי, החל מחודש יוני 2004 הושכר האולם לעמותת אלפא ספורט בע"מ (להלן: "אלפא") בתמורה לדמי שכירות חודשיים בסך 5,300 ₪ לחודש. בחקירתו הנגדית הסביר מר טל נעים שההסכם עם אלפא נכרת על מנת "לצמצם את הנזק" [פר' עמ' 18 ש' 22-25]. לגרסתו של מר טל נעים, אלפא נשאה בדמי השכירות במהלך השנה וכיום מושכר האולם כ"גן ילדים" [פר' עמ' 20 ש' 15-20]. בנסיבות אלה פעל מר טל נעים כראוי עת הפחית בתחשיב שערך סך 5,300 ₪ בגין כל חודש וחודש החל מיוני 2004. 46. כאשר עומת מר טל נעים עם ההפרשים בין התחשיב שערך לתחשיב הנתבעות, הודה מר נעים בטעותו: ת. "אני שם לב שנפלה פה איזה טעות. כנראה בשורה הראשונה מופיע סל מטבעות. בשורה השנייה מופיע מטבעות הדולר, אני רואה שעשו את זה לפי שער הסל". [פר' עמ' 15 25-27] 47. לנוכח הודאתו של מר נעים ועל יסוד התחשיב שהציגו הנתבעות ולא נסתר, אני מאמץ את התחשיב נ/1 וקובע שיתרת דמי השכירות הלא משולמים הינם סך 195,510 ₪ (קרן) וזאת אף לאחר הפחתת ההשכרה החלופית לאלפא. 48. כעולה מסעיף 20(ב) להסכם, כל פיגור בתשלום דמי השכירות יזכה את המשכיר בריבית בנקאית חריגה המקובלת בבנק על משיכת יתר. מר טל נעים בתצהירו מחל על הוראה זו וערך תחשיב על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה תשכ"א-1961 [ס' 15 לת/1]. הוספת חיובי ריבית והצמדה על חוב דמי השכירות עולה בקנה אחד עם נסיבות ענייננו ועם ההלכה הפסוקה בעניין זה [ע"א 741/79 כלנית השרון השקעות ובנין (1978) בע"מ נ' הורביץ, פ"ד לה(3) 533 (1981)]. התובעים צרפו לסיכומיהם תחשיב מעודכן המבוסס על חוק פסיקת ריבית והצמדה המותאם לנ/1. על פי תחשיב זה, יש להוסיף על החיוב בגין דמי השכירות סך 70,513 ₪. מכאן שאני מחייב את מכבי עצמאות לשלם לתובעים סך 266,023 ₪ ליום מתן פסק הדין. 49. התובעים עתרו לחיוב מכבי עצמאות בפיצוי המוסכם כקבוע בסעיף 18(ב) להסכם, בסך השווה ל-10,000 דולר ארה"ב. מאידך הנתבעות טענו כי אין מקום לחייבן בסכום זה מאחר שלא התקשרו בהסכם עם התובע וממילא לא הפרו את תנאיו. 50. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים אני סבור שלא ניתן לחייב את הנתבעות בפיצוי המוסכם כקבוע בחוזה, שכן מכבי עצמאות חויבה, הלכה למעשה, בפיצויי קיום חוזיים. בנסיבות אלה חיובה של מכבי עצמאות גם בתשלום הפיצוי המוסכם יהיה בגדר כפל פיצוי בגין אותה עילה [ע"א 4630/04 קניונים נכסים ובנין בע"מ נ' בני יעקב נדל"ן בע"מ, פ"ד מו(1) 115, 122 (2006)]. דומני כי גם התובעים היו ערים לכך ועל כן בדין חזר בהם מעתירתם לקבלת הפיצוי המוסכם [ס' 43 לסיכומי התשובה]. 51. לא מצאתי ממש ביתר טענות הצדדים והן נידחות. 52. סוף דבר - התביעה מתקבלת בחלקה העיקרי. אני מחייב את הנתבעת 1 לשלם לתובעים סך 266,023 ₪ ליום מתן פסק הדין. כל עוד לא יוגש לעיוני צו הירושה/צו קיום צוואה ישמרו כספי פסק הדין בנאמנות בידי ב"כ התובעים (הוראה זו אינה חלה על החיוב בהוצאות ובשכר טרחה כמפורט להלן). התביעה כנגד הנתבעת 2 - נדחית בלא צו להוצאות. לנוכח התוצאה אליה הגעתי אני מחייב את הנתבעת 1 בהוצאות משפט: אגרת בית משפט ושכר העד. כן אני מחייב את הנתבעת 1 לשאת בשכר טרחת ב"כ התובעים בסך 29,250 ₪. דיני ספורטשכירות