נקודת יציאה מהסכם עם חברת מענה אנושי

קראו את הקטע הנבחר מפסיקת הערכאות השיפוטיות להלן בנושא נקודת יציאה מהסכם עם חברת מענה אנושי: תחילתו של הליך זה בהתנגדות לביצוע תביעה בסכום קצוב. התובעת הגישה תביעה בסכום קצוב ללשכת ההוצאה לפועל. בכתב התביעה נטען כי בין הצדדים נכרת הסכם למתן שירותי מענה ורישום הודעות טלפוניות ע"י התובעת עבור הנתבעת אולם הנתבעת לא עמדה בהתחייבותה ולא שילמה עבור השירות אותו קיבלה. הנתבעת טענה באמצעות מנהלה כי התובעת העניקה לה שירות לקוי וגרמה לעתים נזקים של ממש לענייניה העסקיים של הנתבעת. הנתבעת טענה כי התריעה בפני התובעת על הליקויים בשירות ומשאלה לא תוקנו - ביטלה הנתבעת את הסכם ההתקשרות בין הצדדים ביום 28.11.07. עוד נאמר כי עד למועד ביטול ההתקשרות, שילמה הנתבעת לתובעת את כל המגיע ממנה ע"פ ההסכם באמצעות הוראת קבע. הנתבעת מוסיפה וטוענת כי בהסכם בין הצדדים נקבעה "נקודת יציאה" מן ההסכם עד ליום 30 לנובמבר בכל שנה. הנתבעת טוענת כי היא ניצלה את נקודת היציאה המוסכמת והביאה את ההסכם לידי סיום בחודש נובמבר 07' כפי שמתיר ההסכם. במסגרת דיון בתובענה הסכימו הצדדים כי בימ"ש יכריע בתובענה על דרך הפשרה (סעיף 79א לחוק בתי המשפט. מנגד, נטען כי ניתן היה לבטל את ההתקשרות לא לפניי חודש מאי 08' וכנגד תשלום סך מוסכם של 970 ₪ המהווה עלות הקמת תיקה של הנתבעת אצל התובעת. לאחר שעיינתי במסמכים בתיק ושקלתי את טענות הצדדים אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 800 ₪. סכום זה ישולם תוך 30 יום שאם לא כן יתווספו לו הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד הגשת התביעה לביצוע ועד התשלום המלא בפועל. נוכח אופי ההכרעה- אין צו להוצאות. 511304712חוזהמענה אנושינקודת יציאה בהסכם