הלכת ארידור (התיישנות פיצויי הפקעה מיום תפיסת החזקה)

הלכת ארידור (התיישנות פיצויי הפקעה מיום תפיסת החזקה) בפסק הדין בדנ"א 1595/06 עזבון המנוח ארידור ז"ל נ' עיריית פתח תקוה (21.3.2013) נפסק כי עילת התביעה בגין פיצויי הפקעה לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) 1943, נולדת - לכל המאוחר - במועד בו תפסה הרשות חזקה במקרקעין. עוד נפסק בעניין זה כי הלכה זו תיכנס לתוקפה שלוש שנים מיום פסק הדין, ומכאן - שההלכה לא תחול על תובענות לפיצויי הפקעה שהיו תלויות ועומדות במועד פסק הדין ושטרם הוכרעו בפסק דין חלוט. עוד נקבע כי ההלכה לא תחול לגבי תובענות שתוגשנה בשלוש השנים שממועד פסק הדין.התיישנותהלכות משפטיותהפקעהפיצוייםקרקעות