2 התנאים לביטול בחירות: סעיף 73(ב)(1) לחוק הבחירות

2 התנאים לביטול בחירות: סעיף 73(ב)(1) לחוק הבחירות סעיף 73(ב)(1) לחוק הבחירות קובע כי בערעור בחירות רשאי בית המשפט לבטל את הבחירות "אם נראה לו שהליקוי המשמש עילה לערעור עלול היה להשפיע על התוצאות". מכאן שישנם שני תנאים מצטברים לביטול הבחירות: הראשון הוא שעל בית המשפט להשתכנע כי הליך הבחירות היה לקוי; השני הוא כי היה בליקוי כדי להשפיע על תוצאות הבחירות (ראו: עניין עמאש, פסקה 15; עניין משלב, בפסקה 14). בהתקיים תנאים אלה, לבית המשפט יש שיקול דעת אם להורות על פסילת הבחירות.בחירות