אין די בעצם הגשתן של ראיות חדשות כדי להצדיק משפט חוזר

אין די בעצם הגשתן של ראיות חדשות כדי להצדיק משפט חוזר המחוקק פתח את הדלת כדי סדק להגשת ראיות חדשות במסגרת בקשה למשפט חוזר. ודוק: פתח, אך לא פרץ. במילים אחרות: אין די בעצם הגשתן של ראיות חדשות כדי להצדיק מיניה וביה קבלת בקשה למשפט חוזר. נפסק כי על בית המשפט לשקול את הראיות החדשות לצד המארג הראייתי, התשתית העובדתית וממצאי המהימנות שנקבעו במסגרת ההליכים הקודמים (השוו: מ"ח 6/84 מאמא נ' מדינת ישראל, פ"ד לח(3) 498, 500 (1984)).משפט חוזרראיות חדשותראיות