יסודות עבירת סחיטה באיומים

יסודות עבירת סחיטה באיומים עבירת הסחיטה באיומים לפי סעיף 428 לחוק העונשין, כוללת שני יסודות: היסוד הראשון הוא יסוד המעשה, הדורש שאדם יאיים או יטיל אימה על אחר, והשני הוא יסוד הכוונה, הדורש שמטרת האיום תהיה לגרום לאחר לבצע מעשה או להימנע מביצוע מעשה (ראו: ע"פ 4210/09 לירן נ' מדינת ישראל, פס' 7 (25.11.2009); ע"פ 103/88 ליכטמן נ' מדינת ישראל, פ"ד מג(3) 373 (1989)). משפט פליליאיומיםסחיטהסחיטה באיומים