מה זה רשות ערעור ?

מה זה רשות ערעור ? הליך בקשת רשות הערעור נועד להותיר בידי בית המשפט שיקול דעת אם ליתן רשות ערעור ולקיים בירור "ערעורי" ביחס לטענות שהועלו. בכך, מתאפשרת יכולת סינון מסוימת לגבי בקשות מהסוג דנא, שמקורה ברצון למנוע ריבוי התדיינויות ואת הטרדת בעלי הדין ובית המשפט, שהרי אחרת אין משמעות לעובדה כי מדובר בבקשת רשות ערעור: "בקשת רשות ערעור כשמה כן היא. אין ערעור בזכות. על העותר להרשות לו לערער לשכנע את בית המשפט שקיימת הצדקה לדון בעניין מסוים לגופו כאשר החוק אינו מחייב זאת" (בע"מ 3795/11 פלוני נ' פלוני, פסקה 4 (13.7.2011); רע"א 292/93 סרבוז נ' ע. אופק בע"מ, פ"ד מח(3) 177, 199 (1994) (להלן: עניין סרבוז); רע"א 7682/06 אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' אלוש, פסקה 3 (25.6.2007) (להלן: עניין אלוש); רע"א 2856/12 כהן נ' מע"צ- החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ, פסקה 10 (‏20.5.2012); רע"א 121/12 פלקסר נ' בנק אוצר החייל בע''מ, פסקה 8 (‏4.6.2012). אמות המידה למתן רשות ערעור עשויות להשתנות בהתאם לאופייה של ההחלטה שעליה מבקשים לערער, ולתכלית העומדת ביסוד ההגבלה על זכות הערעור, לפי סוג העניין. כך, למשל, רשות לערער ב"גלגול שלישי" על פסק דין תינתן רק במצבים חריגים בהם מתעוררת שאלה משפטית בעלת חשיבות עקרונית כללית החורגת מעניינם הפרטני של הצדדים או על מנת למנוע עיוות דין חמור (ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123 (1982) (להלן: הלכת חניון חיפה). מבחן דומה הופעל גם במצבים אחרים, למשל בקשר למתן רשות ערעור על פסק דין שניתן בבקשות לאישור או לביטולו של פסק בורר (רע"א 3680/00 גמליאלי נ' מגשימים כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ, פ"ד נז(6) 605, 615 (2004)), ובקשר למתן רשות ערעור על פסק דין של בית משפט לעניינים מנהליים בעתירת אסיר (רע"ב 7/86 וייל נ' מדינת ישראל (26.6.1986) (להלן: הלכת וייל))); רשות לערער על החלטת ביניים של הערכאה הדיונית (ב"גלגול שני") תינתן בהתחשב בצורך בהכרעה מידית לגביה (סעיפים 41(ב) ו-52(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984) (להלן: חוק בתי המשפט); עניין אלוש); רשות לערער על פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות, תינתן, בהתאם להלכה אשר נראה כי קנתה לה אחיזה בבתי המשפט המחוזיים בעניין, במצבים חריגים בהם מתגלה טעות עובדתית או משפטית בולטת וברורה (בר"ע (מחוזי י-ם) 244/90 יאיר נ' פרנקל, פ"ד תשנ(3) 309 (1990)).רשות ערעור (בזכות או ברשות)שאלות משפטיותערעור