החזר קנסות שנגבו ממשכורת של מאבטח

החזר קנסות שנגבו ממשכורת של מאבטח 1. נתבעת השבה של 805 ₪ בגין קנסות שנגבו משכרו של התובע במהלך עבודתו (780 ₪ בחודש 3/05, ו-25 ₪ בחודש 11/05). 2. ככלל, סעיף 30 לצו ההרחבה קובע: "המעסיק אינו רשאי לקנוס את העובד ו/או לנכות משכרו של העובד ו/או לגבות מהעובד סכומי כסף בשום תנאי, אלא בכפוף להוראות צו זה." 3. על כל פנים, הנתבעת הודיעה כי הינה מוכנה לשלם את הקנסות בכפוף להתיישנות, שלא חלה בנסיבות העניין (מועד הגשת התביעה ביום 14.2.12), ועל כן עליהם לשלם את מלוא הסכום הנתבע. הנתבעת תשלם לתובע איפוא סך של 780 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין חל מיום 1.4.2005 ועד התשלום המלא בפועל וסך של 25 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה ורבית כדין החל מיום 1.12.2005 ועד התשלום המלא בפועל. ענף השמירהקנסמשכורתעובד אבטחה (מאבטח)