בלט דיסק, לחץ קל על השק התקאלי (ביטוח לאומי)

בלט דיסק, לחץ קל על השק התקאלי (ביטוח לאומי) מינוי מומחה רפואי: 16. מטעם בית הדין מונה, כיועץ מומחה רפואי, ד"ר א. ברוסקין, אשר מסר חוות דעת מומחה לבית הדין בתאריך 17/11/13 והשיב על שאלות הבהרה שנשלחו אליו מטעם בית הדין בתאריך 9/2/14. בחוות דעתו מיום 17/11/13 קבע המומחה כדלקמן: "א. התובע סובל מכאבי גב תחתון מזה מספר שנים. ב. לפני שנת 2010 היו קיימים רישומים בודדים אודות כאבי גב תחתון. בבדיקת CT מהתאריך 21.11.10 אובחנו בלטים עם לחץ קל על השק התקאלי וכן שינויים ניווניים מתונים לכל אורך עמוד השדרה המותני. בבדיקת MRI מהתאריך 14.12.10 אובחנה דיסקופאתיה ניוונית קלה עם היצרות יחסית של תעלת השדרה. תנאי עבודתו של התובע היו אמנם קשורים בהרמת משאות, אולם היו מגוונים דיים. לפי עובדות המקרה הרמת המשאות או העבודה הפיזית לא היתה עיקר עבודתו של התובע, הן כמפעיל מכונה והן כמבקר איכות. גם בדיקות ההדמיה שהוצגו בפני לא הצביעו על ממצא חריג או טראומטי - השינויים הניווניים שאובחנו בבדיקות אופייניים לגילו של התובע (סוף עשור ה-6 לחייו). אי לכך, איני מוצא כל קשר סיבתי בין תנאי עבודתו של התובע כפי שהוצגו ע"י בית הדין לבין הפתולוגיה הניוונית הקיימת בעמוד השדרה המותני. ג. לא מצאתי עדויות טראומטיות בעמוד השדרה המותני היכולות היו להיגרם על ידי פעולה כלשהי בעבודתו של התובע. ד. לא מצאתי כל עדות לפגיעה מיקרוטראומטית בעמוד השדרה. כמו כן, תנאי עבודתו של התובע לא יכולים לגרום לפגיעה מיקרוטראומטית (חשיפה לוויברציות, עבודה קבועה בתנאים לא פיזיולוגיים, עשרות פעולות חוזרות ונישנות באיבר ספציפי). ה. לא מצאתי גורמי סיכון מיוחדים, אולם התהליך הניווני בעמוד השדרה המותני מתאים לגילו של התובע ויתכן והיה פורץ ללא כל קשר לתנאי עבודתו של התובע. ו. לא מצאתי כל עדות לפגיעה או לתהליך מיקרוטראומטי. ז. לתנאי עבודתו של התובע לא היתה כל השפעה על הופעת התהליך הניווני. מצבו נובע על רקע תחלואתי בלבד". 17. בתשובותיו לשאלות ההבהרה מיום 9/2/14 השיב המומחה כלהלן: "א. בתשובה של בדיקת CT מהתאריך 24.11.10 בחתימתו של פרופ' פלד, מנהל מחלקת רנטגן של המרכז הרפואי כרמל, אובחנו בלטים עם לחץ קל על השק התקאלי וכן שינויים ניווניים מתונים לכל אורך עמוד שדרה המותני. בתשובה של בדיקת MRI מהתאריך 14.12.10 בחתימתו של ד"ר מיכאל ז'רדף, רדיולוג, אובחנה עקמת מותנית ימינה, דיסקופאתיה ניוונית קלה בכל רמות עמוד השדרה המותני עם לחץ קל על השק התקאלי עם היצרות יחסית של תעלת השדרה. כפי המקובל, בחוות דעת של בתי דין לעבודה, בתיק הרפואי מצורפות התשובות של הבדיקות ולא הבדיקות עצמן. במקרה זה, קיימת התאמה כמעט מוחלטת בין תוצאות בדיקות ה-CT וה-MRI החתומות ע"י רופאים שונים. ב. איני מסכים עם קביעה זו. כפי שציינתי בחוות דעתי, עבודתו של התובע היתה אמנם קשורה במאמץ פיזי, אולם עבודתו היתה מגוונת. לא כל הרמת משאות ולא כל כיפוף ויישור של הגב גורם לפגיעה זעירה בעמוד השדרה המותני! ג. לפי עובדות המקרה התובע לא עבד בתנאים לא פיזיולוגיים קבועים, התובע לא היה חשוף לוויברציות חיצוניות אנכיות ולא נראה בשום מקום כי תנאי עבודתו היו יכולים לגרום לפגיעה מיקרוטראומטית. ידוע היטב בפרקטיקה כי על מנת ליצור תשתית מיקרוטראומטית אורתופדית, כמים הזורמים על אבן ושוחקים אותה, צריך להוכיח שכל פעולה היתה יכולה לגרום לפגיעה זעירה ומצטברת - תנאי עבודתו של התובע כפי שתואר בעובדות המקרה לא היו יכולים לגרום לפגיעות כאלה. אילו היה, לדוגמא, מדובר באירוע חד פעמי של הרמת משא כבד וכתוצאה מכך התקף חזק של כאבי גב תחתון, ניתן היה לקשור אותו סיבתית. אולם מצבו של התובע בעמוד השדרה הינו לא חריג ולא שונה מכל אדם אחר בגילו. כמו כן, לא מצאתי כל רישום של רופא תעשיה, המתייחס בכל דרך לאפשרות של קשר סיבתי בין תנאי עבודתו של התובע לבין מצבו בעמוד השדרה המותני. לדוגמא, באחת הדוגמאות למקורות, במאמר שפורסם ב-SPINE מטילים ספק רב, אם בכלל, לגבי הקשר בין תהליך ניווני בעמוד השדרה המותני לבין תנאי עבודה... ד. איני מוצא פער בקביעתי. נהפוך הוא, טענתי היא, שהממצאים לא קשורים לתנאי עבודתו, ושהיו יכולים להיווצר אפילו אם כלל לא היה עוסק בעבודתו. לדעתי, התהליך הניווני אינו קשור ואינו נובע מתנאי עבודתו של התובע. ה. גם כאן קביעה זו הינה הפוכה למסקנה המתבקשת - מצבו כפי שתואר בשאלה הינו ניווני גרידא. תהליך תחלואתי ניווני בעמוד השדרה המותני בא לידי ביטוי בפגיעה במספר רמות ואופנים שונים (בלט, זיזים, היצרות תעלה, היצרות מרווח בין חולייתי) - אלה אינן עדויות לפגיעה מיקרוטראומטית. לא כל שכן, כאשר פתולוגיות אלה לא מופיעות מוקדם מהצפוי! ו. לא. מדובר באדם בתחילת עשור שביעי של חייו. הפתולוגיה שאובחנה לתובע, אפילו יותר קלה ממקרים אחרים בהם נתקלתי אצל אנשים שלא עובדים בעבודה פיזית. לא מצאתי כל דבר חריג בהתפתחות המחלה הניוונית המתונה אצל התובע. ז. תהליך ניווני הינו תהליך הדרגתי בגוף שנמשך לאורך שנים רבות ולא תמיד מגיע לביטוי קליני במהלך השנים. עצם העובדה שהתהליך הניווני החל להביא לכאב סובייקטיבי אצל התובע, לאו דווקא מצביע כי דבר זה בא על רקע תנאי עבודה. מבחינה אורתופדית אובייקטיבית - לתובע פתולוגיה ניוונית מתונה שלא קשורה לעבודתו כפי שתואר בעובדות המקרה". 18. ב"כ התובע ביקש לפסול את שתי חוות הדעת של ד"ר א. ברוסקין, ולמנות מומחה רפואי אחר בתיק. לדבריו, קיימת סתירה פנימית בחוות הדעת - מצד אחד קבע המומחה, כי מדובר בתהליך ניווני גרידא, ומצד שני קבע, כי אין עדויות לפגיעה מיקרוטראומטית, שתנאי עבודתו לא יכלו לגרום לפגיעה מיקרוטראומטית, וכן כי התהליך הניווני יתכן והיה פורץ ללא קשר לתנאי עבודתו של התובע. ב"כ התובע טוען, כי מעובדות המקרה ניתן ללמוד, כי התובע, במרבית שעות עבודתו, עסק והורדת משקלים, תוך ביצוע פעולות חוזרות של כיפוף הגב, ולכן יש להכיר בתביעה על פי עקרון המיקרוטראומה ולפסוק הוצאות. 19. ב"כ הנתבע טענה, כי אין כל הצדקה משפטית לפסילת חוות דעת המומחה, וכי חוות הדעת מנומקת היטב ומבוססת על החומר הרפואי שהיה בפניו. 20. צודקת ב"כ הנתבע בטענותיה, כי אין הצדקה משפטית לפסילת חוות דעת המומחה ולמינוי מומחה רפואי אחר. אין גם כל סתירה פנימית בתוך חוות דעת המומחה ויש לקרוא, הן את חוות הדעת מיום 17/11/13 והן את תשובותיו לשאלות ההבהרה מיום 19/2/14 כמקשה אחת. 21. מחוות דעת המומחה מתברר, כי עוד לפני יום ה-15/11/10, שבו נפל התובע ונפגע בגבו, הוא סבל מכאבי גב. לתובע בוצעו שתי בדיקות - האחת, CT ביום 21/11/10, שבו אובחנו בלטים עם לחץ קל על השק התקאלי וכן שינויים ניווניים מתונים לכל אורך עמוד השדרה המותני. השניה, בדיקת MRI מיום 14/12/10 שבה אובחנה דיסקופאתיה ניוונית קלה בכל רמות עמוד השדרה המותני עם היצרות יחסית של תעלת השדרה, לחץ קל על השק התקאלי ועקמת מותנית ימינה. המומחה מדגיש, כי התהליך הניווני בעמוד השדרה המותני של התובע מתאים לגילו של התובע, שהינו בתחילת העשור השביעי לחייו (יליד 1950). המומחה מדגיש, כי קיימת התאמה כמעט מוחלטת בין תוצאות בדיקת ה-CT לתוצאות בדיקת ה-MRI. 22. לדעת המומחה, אמנם עבודתו של התובע היתה קשורה במאמץ פיזי, אך תנאי עבודתו כללו מגוון של פעילות שביצע התובע במהלך יום עבודה, ולכן צורה כזו של עבודה, שאין בה חשיפה לוויברציות או עבודה קבועה בתנאים לא פיזיולוגיים, או עשרות פעולות חוזרות ונשנות באיבר ספציפי - אינם יכולים במקרה זה לגרום לפגיעות זעירות, מצטברות ובלתי הפיכות שבהצטברותן נוצר המצב הקיים. 23. המומחה שב והדגיש, כי מצב עמוד השדרה של התובע אינו חריג ואינו שונה מאנשים אחרים בני גילו, וזאת למרות תנאי עבודתו שתוארו לעיל. לדבריו, התובע סובל מתהליך ניווני גרידא בעמוד השדרה המותני, אשר גרמו לפגיעות במספר רמות ובאופנים שונים כגון: בלט, זיזים, היצרות תעלה, היצרות מרווח בין חולייתי, וכי אלה אינן מאפיינות פגיעה על רקע מיקרוטראומטי. כן הדגיש המומחה, כי התהליך הניווני הינו תהליך הדרגתי בגוף, המשתרע על פני פנים רבות ולא תמיד מגיע לביטוי קליני במשך שנים רבות, עד שמופיע על פני השטח בצורת כאבים, אך זה לא נובע מתנאי עבודתו של התובע, אלא מתהליך תחלואתי רגיל ללא קשר סיבתי רפואי לתנאי עבודתו של התובע. 24. לאור האמור לעיל אנו קובעים, כי התובע סובל מתהליך ניווני בעמוד השדרה המותני, ללא קשר סיבתי רפואי או משפטי לתנאי עבודתו. על כן התביעה להכיר בפגיעה בגב כתאונת עבודה על פי עקרון המיקרוטראומה - נדחית בזאת. 25. אין צו להוצאות.ביטוח לאומיבלט דיסקעמוד השדרה