רופא רשם אבחנות פיקטיביות והדפיס מרשמים במרמה

רופא רשם אבחנות פיקטיביות והדפיס מרשמים במרמה מעשיו של ד"ר X כללו רישום אבחנות פיקטיביות בתיקי מבוטחים, כמו גם הדפסת מרשמים כוזבים, אשר היו עלולים לגרום נזק למטופלים ולסכנם באופן ממשי; בעוד שהנזק שנגרם ממעשיו של המערער הינו נזק כלכלי בלבד לקופת חולים "מכבי". ההחלטה בתיק המשנה למנכ"ל משרד הבריאות נ' ד"ר X - אמצעי משמעת של התלייה לתקופה של שלוש שנים.רפואהמרמהרשם