בעל מכה את אשתו - מה העונש ?

בעל מכה את אשתו - מה העונש ? כתב האישום ייחס לבעל מכה עבירה של איומים לפי סעיף 192 של חוק העונשין, התשל"ז - 1977 תקיפה הגורמת חבלה ממש - בן זוג, עבירה לפי סעיף 382(ג) של חוק העונשין. הנאשם נדון למאסר מותנה לתקופה של 12 חודשים למשך שלוש שנים והתנאי הוא שלא יעבור עבירת אלימות במשפחה, ובנוסף נדון למאסר מותנה בן 6 חודשים למשך שלוש שנים, והתנאי הוא כי לא יעבור עבירת איומים. להלן הדברים שנאמרו מפי כב' השופטת (בדימוס) א. פרוקצ'יה בהקשר זה: "מעשי האלימות בתוך המשפחה נתפסים כבעלי חומרה מיוחדת במערכת האיסורים הפליליים העוסקים בעבירות אלימות. הציפייה האנושית הטבעית הינה, כי בתוך משפחה ישררו יחסי אהבה, הרמוניה וכבוד הדדי. הפרתה של ציפייה זו הופכת את השימוש באלימות במשפחה לתופעה העומדת בניגוד עמוק לחוש הצדק האנושי. יתר על כן, במסגרת המשפחה מופעלת האלימות על פי רוב בידי החזק כלפי החלש. פערי הכוחות הם גדולים כשמדובר באלימות כלפי קטינים או בת זוג. באלימות במשפחה נגישותם של קורבנות העבירה למערכת המשטרתית או למערכות הסיוע האחרות היא עניין מורכב וקשה, הטעון רגשות חזקים, פחדים ואימה. הבושה ורצון לשמור על שלמות המשפחה הופך לא אחת את התלונה על אלימות במשפחה למהלך קשה וטעון. לא אחת, קיימת תלות כלכלית ורגשית של בן הזוג המוכה בבן הזוג המכה, ותלות זו גם היא מקשה על חשיפת הפגיעה. גורמים אלה ואחרים בשילובם, משווים מימד מחמיר לעבירות אלימות במשפחה. נפוצותן של עבירות אלה והצורך להגן על קורבנות האלימות שהן על פי רוב חסרי ישע, תורמים אף הם להחמרה הנדרשת בענישה בעבירות אלה (ע"פ 6758/07 פלוני נ' מדינת ישראל מיום 11.10.07, פיסקה 7)". אלימותבעל מכהאלימות במשפחהשאלות משפטיות