טענת אי יכולת להסיע ילדים לבית ספר בעונש שלילת רישיון

טענת אי יכולת להסיע ילדים לבית ספר בעונש שלילת רישיון נפסק כי הסעת ילדים לבית ספר ונסיעה לעבודה אינם יכולים לשמש נימוקים מיוחדים שיצדיקו סיוג עונש הפסילה לרכב מסוים. יודגש, כי נזק כלכלי לבדו אינו מצדיק סיוג הפסילה ובעיקר אם מדובר בנזק ארעי וטבעי. כאמור יש לבחון כל מקרה ונסיבותיו. כך למשל ב" ( ') 2725/07 אליאס נ' מדינת ישראל, (ניתן ביום 1.1.08), דחיתי את בקשת הסיוג על אף שדובר בעובד מחשבים שהרכב נדרש לו לביקור במוקמות בהם הוא נותן שירות, שכן בנסיבות אלו הסיוג מרוקן מתוכן את משמעות הפסילה, האפקטיביות שבעונש זה ותכליתו כלפי הנאשם והציבור ואינו מפחית או מצמצם את מידת הסכנה הנובעת מהנהיגה. משיקולים אלו - בעפ"ת 2969-02-12 (חי') מדינת ישראל נגד ויטלי איליזרוב (ניתן ביום 29.4.12), קיבלתי את ערעור המדינה על החלטת בימ"ש השלום שסייג את הפסילה שהוטלה על נהג מונית, והתיר לו לנהוג במונית בימים א' - ה' בשבוע, שכן ומבלי להתעלם מכך שהמונית מהווה מקור פרנסה לנאשם, קבעתי כי סיוג הפסילה באופן שלא תחול על המונית, מרוקן מתוכן את משמעות ומשקל עונש הפסילה, ובעיקר את האפקטיביות שיש בעונש זה."קטיניםדיני חינוךמשפט תעבורהשלילת רישיון נהיגהבית ספר