אין פיצויים בנזיקין ללא נזק

אין פיצויים ללא נזק תנאי מוקדם להיווצרות הזכות לפיצויים, אם בעילה חוזית ואם בעילה נזיקית, הוא נזק שנגרם לנפגע כתוצאה מעוולה או מהפרת החוזה. בהעדר נזק אין פיצויים, כמו כן, על הנפגע להוכיח גם את היקף הנזק שנגרם לו (ע"א 355/80 נתן אניסימוב בע"מ נ' מלון טירת בת שבע בע"מ, פ"ד לה(2) 800 (1981)). פיצוייםנזיקין