האם מתנה במקרקעין חייבת להיות בכתב ?

האם מתנה במקרקעין חייבת להיות בכתב ? כידוע, דרישתו הבסיסית ביותר של המחוקק ביחס לעסקת מקרקעין, היא, כי זו תיעשה בכתב, כאמור בסעיף 8 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969: "התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב". אף ביחס למתנה, הדרישה דומה, כאמור בסעיף 5(א) לחוק המתנה, תשכ"ח-1968: "התחייבות לתת מתנה בעתיד טעונה מסמך בכתב". הפסיקה שבה וקבעה, כי: "מתנת מקרקעין טעונה איפוא רישום, ובאין רישום הופכת היא להתחייבות להקנות את המקרקעין בדרך מתנה. על התחייבות כזו חלה דרישת כתב כפולה: הן מכוח סעיף 8 לחוק המקרקעין והן מכוח סעיף 5(א) לחוק המתנה" (ע"א 1915/91 יעקובי נ' יעקובי, פ"ד מט(3) 529,608). בהיעדר רישום כאמור, וכפי טענת המשיב 1, מדובר לכל היותר בהתחייבות לתת מתנה, בהתאם לסעיף 7(ב) לחוק המקרקעין: "עסקה שלא נגמרה ברישום רואים אותה כהתחייבות לעשות עסקה". ריכוך דרישת הכתב, לרבות זו הקבועה בחוק המתנה, תלוי בנסיבותיו של כל מקרה, וכבר נקבע, כי יש צורך במסכת ראיות "תחליפית" משמעותית ומוצקת לכך.שאלות משפטיותמקרקעיןמתנהמתנה במקרקעין