הגבלת הזמן על זכות העיון במסמכי מכרז

הגבלת הזמן על זכות העיון במסמכי מכרז השאלה הנוגעת להגבלת הזמן על זכות העיון שנקבעה בתקנות לא הוכרעה עד כה בפסיקת בית המשפט העליון, שעסקה בהיקף זכות העיון ולא בשאלת מגבלת הזמן החלה על הבקשה לעיון. בעניין זה עומדת מחד גישתו של המלומד עומר דקל לפיה "הגבלת זכות העיון ל-30 יום בלבד אינה ראויה וקשה להצדיקה" (דקל-מכרזים, בעמ' 201). מאידך, קבע בית המשפט המחוזי בחיפה כי אין לאפשר בקשת עיון שבאה שלושה חודשים לאחר שנודעו התוצאות "תקופה במהלכה החלו הזוכים לממש זכייתם. הגבלת המועדים לזכות העיון לקבלת הנתונים באה לשרת ערך של יציבות וסופיות" (עניין עמותת תמימי דרך לחריש, בפסקה 6.5 להחלטה). טענה דומה התקבלה על ידי חברי כבוד השופט מ' סובל ככל שהיא נוגעת לניסיון עקיפה של סירוב של ועדת המכרזים להעמיד מסמכים לעיון באמצעות בקשה לעיון בבית המשפט, כאשר גם באותו עניין נטען שהגשת הבקשה בחלוף 50 יום מאז ההודעה מעידה על השלמה עם תוצאות המכרז, ואילו מתן זכות לעיון מאוחר תעכב את ביצוע המכרז ותפגע בציבור (עת"מ (י-ם) 49537-05-11 גולן טלקום בע"מ נ' סלקט תקשורת בע"מ, מיום 9.6.11).עיון במסמכיםמכרזמסמכיםזכות העיון