הגדרת ערבות אוטונומית

הגדרת ערבות אוטונומית על פי הפסיקה, הגדרת הערבות כ"אוטונומית" או כערבות "רגילה", תיעשה לפי מידת התלות של הערבות בעסקת היסוד כפי שנקבעה על ידי הצדדים. ההנחה הבסיסית היא, שכוונת הצדדים המשתמשים בערבות בנקאית היא לתת ערבות אוטונומית, ושלילת האוטונומיה צריכה לעלות בבירור מכתב הערבות. לא די בניסוח כוללני שמקשר בין עסקת היסוד לכתב הערבות (ע"א 5717/91 מליבו ישראל בע"מ נ' אז-דז טרום (1973) בע"מ (בפירוק), פ"ד נ(2) 685, 696). הגדרות משפטיותערבות