האם השתק פלוגתא חל גם על "החלטות" ?

האם השתק פלוגתא חל גם על "החלטות" ההנחה היסודית הינה שהשתק פלוגתא חל מקום בו ניתן פסק דין סופי המכריע בפלוגתא (נ' זלצמן, "מעשה בית דין בהליך האזרחי" (1991) עמ' 258). מה הדין לגבי פלוגתא שלא הוכרעה במסגרת פסק דין סופי, אלא במסגרת החלטת ביניים, אשר בגדרה ניתנה הזדמנות לתקן את כתב התביעה נשאלת השאלה האם השתק פלוגתא יכול להתבסס על החלטת ביניים שכזו פרופ' זלצמן מביאה בספרה את הגישות השונות לעניין זה, תוך שהיא מציינת כי הנטיה המודרנית במשפט האמריקאי הינה ליתן כוח מחייב להכרעה פוזיטיבית בפלוגתא, גם אם זו נעשתה בהחלטת ביניים, ובלבד שההכרעה נעשתה לאחר שמיעת בעלי הדין ותוך הנמקה ראויה (זלצמן, בעמ' 265-266). שאלה זו התעוררה גם ב בע"א 199/82 סניטובסקי נ' חברת חשמל (פ"ד לט (1) 225), שם פסק כב' השופט חלימה כדבר מובן מאליו שגם החלטת ביניים יכולה להצמיח השתק פלוגתא, ואילו כב' השופט ש. לוין השאיר את העניין בצריך עיון. כאשר מבקשים אנו להכריע בשאלה האם החלטת ביניים מסוימת יוצרת השתק פלוגתא הרי שלא נוכל לקבוע כלל אחיד לכאן או לכאן, אלא יהיו נסיבות שבהן יהיה מוצדק לראות בהחלטת ביניים כיוצרת השתק פלוגתא, ולהיפך.השתק פלוגתאשאלות משפטיותהשתק / דיני מניעות