"הכנסה מעבודה" לפי פקודת מס הכנסה

"הכנסה מעבודה" לפי פקודת מס הכנסה פקודת מס הכנסה אינה מגדירה מיהו עובד. הפקודה משתמשת בביטוי "הכנסת עבודה", אולם נמנעת מהגדרת יחסי העבודה ומקביעת המבחנים להכרה בהם (ראו א' רפאל מס הכנסה כרך א' 113 (2009); ע"א 5378/90 התאגדות לתרבות גופנית, הפועל טבריה נ' פקיד השומה טבריה, פ"ד מח(2) 416 (1994); י' אדרעי "מיסוי הכנסת מנהל חברה וכללי פרשנות בדיני מיסים" הפרקליט לה 68 (תשמ"ג)). הדבר מפתיע, שכן להגדרת הכנסת עבודה חשיבות לעניינים שונים, החל מקביעת החבות במס לפי סעיף 2(2) לפקודה, דרך קביעת חובת ניכוי מס במקור, תשלום מס מעסיקים ועוד. שאלת הגדרת יחסי עובד ומעביד עשויה להידרש לעניינים שונים ועל-כן יתכן שהמבחנים שישמשו לאותם עניינים יהיו שונים. כך עשויה השאלה להתעורר בגדרם של יחסי עבודה ותחולת דיני העבודה למיניהם, לרבות החובה בהפרשות סוציאליות, חבות בתשלומי ביטוח לאומי וכד'; השאלה עשויה להתעורר במסגרת דיני נזיקין ובשאלת אחריות מעביד למעשי עובדו; היא עשויה להתעורר במישור אחריות פלילית של מעביד לעובדו וכדומה (ראו דנג"צ 4601/95 סרוסי נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד נב(4) 817, 828 (1998)).מיסיםמס הכנסהחוקי מס הכנסה