כמה זמן צריך לשמור מסמכים למס הכנסה ? סעיף 25(ג)

כמה זמן צריך לשמור מסמכים למס הכנסה ? סעיף 25(ג) סעיף 25(ג) להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג-1973: "מערכת החשבונות תישמר במשך 7 שנים מתום שנת המס שאליה היא מתייחסת, או במשך 6 שנים מיום הגשת הדו"ח על ההכנסה לאותה שנת המס, הכל לפי המאוחר;"מיסיםמסמכיםשאלות משפטיותמס הכנסה