האם לוטו זה הימורים ? האם הימורים בלוטו חוקיים ?

האם לוטו זה הימורים ? האם הימורים בלוטו חוקיים ? למה ההימורים בלוטו חוקיים ? מפעל הפיס הוא מוסד ללא כוונת רווח שתכליתו היא גיוס כספים לצורך הגשמת מטרות ציבוריות בתחומי החינוך, הבריאות, הרווחה, האמנות ואיכות הסביבה. גיוס הכספים מהציבור מתבצע באמצעות עריכתם של הגרלות ומשחקי מזל. לאחר חלוקת הפרסים לזוכים, מחולקת יתרת ההכנסות של מפעל הפיס באמצעות הרשויות המקומיות לטובת פרויקטים ציבוריים שונים ולרווחת הציבור. ההיתר העקרוני לעריכת ההגרלות ומשחקי המזל על ידי מפעל הפיס ניתן לו לנוכח סעיף 231(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, שלפיו מותרים "הימורים או הימור מסוים שעורך מפעל הפיס בהיתר מראש מאת שר האוצר או מאת מי שהשר הסמיכו לכך". ואכן, מעת לעת ניתן למפעל הפיס היתר מטעם משרד האוצר לעריכת הגרלות. תכניות ההגרלות השונות מתפרסמות ברשומות.הימוריםשאלות משפטיות