זניחת טענה בסיכומים

##מה הדין בסוגיית זניחת טענה בסיכומים ?## "כלל גדול נקוט בידי בית-המשפט, לפיו, אם אין בעל הדין מעלה בסיכומי טענותיו טענה מסוימת, משמעות הדבר הוא שאף אם הועלתה על-ידיו קודם לכן, הרי בכך שלא העלה אותה בשלב סיכומי הטענות, הוא נחשב כמי שזנחה" (ע"א 401/66 מרום נ' מרום). ובאופן דומה קבע כב' הנשיא שמגר במקרה אחר, כי: "דין טענה שנטענה בכתב הטענות אך לא הועלתה בסיכומים - אם בשל שגגה או במכוון - כדין טענה שנזנחה, ובית המשפט לא ישעה לה" (ע"א 447/92 רוט נ' אינטרקונטיננטל קרדיט קורפריישן; כן ראו והשוו ע"א 3250/02 וינצלברג נ'ש.א. דיזל פרטס בע"מ; ע"א 8168/03 יאיר ארנון נ' חשמל זועבי בע"מ). על משמעות זניחת טענה בסיכומים ראו גם: ע"א 172/89 סלע חברה לביטוח בע"מ נ' סולל בונה; ע"א 447/92 רוט נ' אינטרקונטיננטל קרדיט; ע"א 2950/07 יונס מוחמד סולימאן, עיזבון המנוחה יונס ג'מילה מוחמד סלאמה נ' מדינת ישראל -מינהל מקרקעי ישראל).זניחת טענותסיכומיםמסמכים