כמה מקבלים על פריצה לדירה ?

כמה מקבלים על פריצה לדירה ? נאמר לא אחת בפסיקה כי עבירת ההתפרצות למקום מגורים, כמו גם היזק לרכוש במזיד בצוותא חדא וקשירת קשר לפשע, הן עבירות חמורות הפוגעות בתחושת הבטחון של האזרח, בהגנה על רכושו קניינו ופרטיותו. לא זו אף זו - עבירת התפרצות לבית מגורים (במקרה דנן אמנם עסקינן בניסיון אך הרציונל הוא אותו רציונל), טומנת בחובה חומרה יתרה ומסוכנות משמעותית, שכן יש בה כדי להוביל להסלמה עד כדי מפגש אלים בין הפורץ לבין בעלי הדירה. עמד על כך לא אחת בית המשפט העליון, ובין היתר בע"פ 3297/10 וולקוב נ' מדינת ישראל, כשציין: "בעבירות ההתפרצות יש כדי לערער את הבטחון האישי של הציבור ואת התחושה של 'ביתי הוא מבצרי'. קם אדם בבוקרו של יום וכשחוזר לביתו בסוף עמל יומו הוא מוצא כי חדרו לפרטיותו ונטלו את רכושו ואת חפציו שאותם צבר בזיעת אפו ומיטב כספו. מי ימוד את עוגמת הנפש, הרוגז וחסרון הכיס הנגרמים לציבור מאותן עבירות גניבה והתפרצות. ובכלל, בעבירת התפרצות טמון פוטנציאל להתפתחות אלימה, והיא יכולה להתגלגל בנקל לעבירת שוד באלימות... בעבירות מעין אלה, שומה על בתי המשפט להגן על הציבור מפני פגיעתו הרעה של המערער ושכמותו". לעניין זה ראה גם: רע"פ 244/10 מיור נ' מדינת ישראל. ע"פ 6423/11 דהן נ' מדינת ישראל. רע"פ 1708/08 לוי נ' מדינת ישראל. 12. מדיניות הענישה הנהוגה בבתי המשפט לעבירות דוגמת אלה שהורשע בהן המשיב היא של מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח. העונשים במקרים האלה יכולים להיות בטווח שבין 6 חודשים ל-24 חודשי מאסר בפועל, דוגמת המתחם שקבע השופט קמא. לעניין זה ראה: רע"פ 509/11 אבו עדייה נ' מדינת ישראל - 12 חודשי מאסר. רע"פ 4928/09 חדד נ' מדינת ישראל - 12 חודשי מאסר. רע"פ 7278/10 שאולוב נ' מדינת ישראל - 15 חודשי מאסר. רע"פ 3063/11 כהן נ' מדינת ישראל - 24 חודשי מאסר. רע"פ 4321/10 פלוני נ' מדינת ישראל - 12 חודשי מאסר. רע"פ 8519/11 ויצמן נ' מדינת ישראל - 14 חודשי מאסר. פריצהשאלות משפטיותמקרקעין