מעצר על אחזקת נשק על בסיס סרט מצלמת אבטחה

בבש"פ 2083/09 היה מדובר בעשרה אנשים שהואשמו בהחזקת נשק, והראיות היו סרט של מצלמת אבטחה. העורר שם לא נראה נוטל חלק אקטיבי בהסלקת האקדח, לא נצפה משוחח עם זה שהביא את האקדח, עזב את המקום כעבור דקות ספורות בלבד, ולמרות זאת נקבע כי אין דרך שבעולם בראיית התמונה במכלולה, שלא להבין לכאורה כמסקנה הגיונית מתבקשת כי הנאשמים והעורר בכללם, אינם אורחים שהזדמנו לסעודה בלבד והיתה לפניהם מטלה שכולם שותפים לה בצורה זו או אחרת. הצפייה בסרט האבטחה שם, חושפת אנשים פעילים. נקבע כי התכנסותם של האנשים והעורר בתוכם כי בה פוטנציאל לקביעה כי היתה ידיעה בהסכמה להחזקת האקדח, ובהיעדר הסבר סביר לארועים הנראים בסרט האבטחה, נקבע כי יש ראיות להרשעת העורר בהחזקת האקדח. עוד נקבע כי כלל הנאשמים שם היו שותפים לנעשה על פי התנהלותם הנצפית, ואין להפריד ביניהם כאילו פעלו איש איש כסוכן עצמאי. באשר לאפשרות לשחרור לחלופת מעצר, נקבע כי המסוכנות היא כזו שלא ניתן לשחרר את העורר, הוא נעצר עד תום ההליכים. מעצרנשקמצלמת אבטחהאבטחה