הכרעת הדין ניתנה שנתיים ממועד שמיעת הראיות - עיוות דין

מאחר שהכרעת הדין נשענת כולה על ממצאי מהימנות, הרי שלא יתכן כי בית המשפט יכול היה להסיק מסקנות כאלה בעבור זמן כה רב. משכך, נגרם למערער עיוות דין ודי בכך להביא לזיכויו. בכל הנוגע לטענה בדבר עבור הזמן והשפעת עובדה זו על קביעת ממצאי מהימנות נאמר, כי הכרעת דינו של בית משפט קמא נשענת במידה לא מועטה על הקלטת ת/4 ועל ניתוח שבהיגיון את גרסאות המעורבים - ניתוח שעבור הזמן אינו משפיע על תקפותו. נוסיף ונזכיר, כי גישתו של בית משפט קמא הייתה זהירה עד מאוד, והוא נמנע מלהרשיע מקום שלא מצא תמיכה לעדות יחידה. בכל אלה יש כדי להפיג את החשש שמא עבור הזמן מעת שהסתיימה שמיעת הראיות ועד להכרעת הדין היה בו כדי לפגוע ביכולתו של בית המשפט להסיק מסקנות עובדתיות. שמיעת ראיותדיוןהזכות להליך הוגן / עיוות דיןראיותהכרעת דין