העתקת קוד תוכנה: מינוי מומחה במסגרת התביעה

העתקת קוד תוכנה: מינוי מומחה במסגרת התביעה 1. הרקע העובדתי הרלוונטי לענייננוּ מוּבא בהחלטה מיום 29.5.2014 של כבוד השופטת א' חיות בתיק רע"א 3525/14 לייבדיאנאס ואח' נ' שחר ואח' - כדלקמן: "...המבקשת 1, חברת לייבדיאנאס בע"מ (להלן: החברה), פועלת כרשם מוסמך של שמות מתחם מטעם איגוד האינטרנט הישראלי. החברה טוענת כי הקימה מערכת טכנולוגית מקורית לרישום שמות המתחם המבוססת על קוד תוכנה המוגן בזכויות יוצרים ומהווה סוד מסחרי שלה, שלטענתה הפכה אותה לרשם הגדול בישראל לרישום, חידוש וניהול שמות מתחם. המבקש 2, מר יגאל רוזנקרנץ (להלן: רוזנקרנץ), והמשיב 1, מר קובי (סבח) שחר (להלן: שחר), היו בעלי מניות ודירקטורים בחברה. לטענת החברה שחר היה מעורב בפיתוח ובכתיבה של חלק ניכר מקוד התוכנה שלה ובעקבות סכסוך שפרץ בין רוזנקרנץ ושחר, רכש רוזנקרנץ בחודש יוני 2011 את מלוא אחזקותיו וזכויותיו של שחר בחברה, ולטענתו כיום הוא בעל המניות והדירקטור היחיד בחברה. המשיבה 2, חברת גורני אינטראקטיב בע"מ (להלן: גורני) רשומה החל מראשית שנת 2013, או בסמוך לכך, כרשם מוסמך ומפעילת אתר אינטרנט המשמש לרישום שמות מתחם בשם BOX (להלן: אתר בוקס). המשיבות 5-3 הינן חברות פרטיות ולטענת החברה, הן קשורות באופן כזה או אחר לגורני. המשיב 6 הינו הדירקטור היחיד ובעל המניות היחיד של המשיבה 5 והמשיבה 7, בזק בינלאומי בע"מ (להלן: המחזיקה) היא מחזיקת קוד המערכת של אתר בוקס. לטענת המבקשים, מבדיקה שערכו, הנתמכת בחוות דעת מומחה מטעמם, עלו אינדיקציות רבות לכך שרכיבים מהמערכת המופעלת באתר בוקס מבוססים על המערכת של החברה ומועתקים ממנה. המבקשים מוסיפים וטוענים כי שחר אחראי לפעילות אתר בוקס, למעשי הפרת זכויות המבקשת ול"דליפת" סודותיה המסחריים, וכי נעשו מאמצים רבים להסתיר את מעורבותו בפעילות חברת גורני. המבקשים מוסיפים וטוענים כי זכויות היוצרים שלהם בקוד התכנה המשמשת את המערכת לרישום שמות המתחם וביצירות אחרות המוטמעות בו הופרו; סודותיה המסחריים של החברה נגזלו; וכי שחר הפר הן את ההסכם שכרת עם רוזנקרנץ והן את חובת האמון שלו..." 2. בהחלטתיּ מיום 24.6.2014 נאֱמר: "1. בישיבת בית-המשפט מיום 9.6.2014 הצעתי לבעליהדין מינוי מומחה מטעם בית-המשפט, לפי המתווה הבא: '1. בית-המשפט ימנה מומחה בתחום פיתוח תוכנת מחשב; 2. בית-המשפט יקבל מהצדדים הצעות או הסכמה בדבר זהוּת המומחה; 3. המומחה יהיה מוסמך לקבל לידיו את "קוד התוכנה המקורי" של שני הצדדים, דהיינו: התובעת 1 מצד אחד, וזה המשמש את האתר https://domains.box.co.il, שהוא חלק מאתר . המומחה יהיה מוסמך לקבל כל חומר שעניינוֹ תוכנת מחשב, קוד תוכנה מקורי ותיעוד ששימש ביצירתם של אלה, משני הצדדים, לפי שיקול-דעתו. כן יהיה המומחה מוסמך לקבל מבעלי-הדין מידע בעל-פה והסברים, לפי שיקול-דעתו. המומחה ידאג לתיעוד מלא של פעילותו, והוא יוודא שאמנם בידיו מלוא המידע הרלוונטי ליום 5.6.2014; 4. המומחה ידווח לבית-המשפט וּלבעליהדין בתום שלב איסוף הנתונים העוּבדתיים, וּלאחר מכן ייתן בית-המשפט, לאחר שישמע את הצדדים, הוראות נוספות באשר לחוות-הדעת המתבקשת; 5. הצדדים יישׂאו, בשלב זה, בחלקים שווים ביניהם, בשכר המומחה וּבהוצאותיו, דהיינו: מחצית על התובעים, והמחצית השנייה על הנתבעים 2, 3, 5 ו-6 מזה, והנתבעים 1 ו-4 מזה; 6. בית-המשפט יפסוק לפי שיקול-דעתו בשאלת ההוצאות הכּרוּכוֹת בהליכים הזמניים במסגרת ההליך העיקרי; 7. כל התיעוד שיימסר למומחה ודברים שהוא יכתוב, יימסרו בתנאֵי סודיוּת מלאים, וּביתהמשפט ייתן לפי בקשת הצדדים, צו מגן; 8. ללא הוראות מבית-המשפט, לא יעביר המומחה מידע שקיבל מאחד הצדדים לצד האחר.'..." 3. לאחר עיון בהצעות שהובאו בפניי על-ידי בעלי-הדין, החלטתי למנות את גיא רונן כמומחה ולתת הוראות כאמור בהצעתיּ מתאריך 9.6.2014, שהובאה לעיל. 4. בסוף חודש אוקטובר 2014 הגיש המומחה רונן את חוות-דעתו לבעלי-הדין וּלבית-המשפט. בפרק המסקנות כותב המומחה (עמ' 4-6 לחוות-הדעת): "מבוא ומהות חוות הדעת ...האם קוד התוכנה שמממש, מפעיל ומשמש את מערכת אתר האינטרנט של הנתבעים - , שהוא חלק מאתר האינטרנט (להלן "המערכת החדשה"), נכתב תוך שיכפול והעתקת קוד התוכנה המממש, מפעיל ומשמש את מערכת אתר האינטרנט של התובעים - (להלן "המערכת המקורית"), כפי שטוענים התובעים, או שמה נכתב "From Scratch", כלומר כיצירה מקורית, וללא הסתמכות כלשהיא על קוד התוכנה של המערכת המקורית, ובפרט - ללא שקוד התוכנה של המערכת המקורית (של התובעים) כלל היה מצוי בחזקת הנתבעים, כפי שטוענים הנתבעים. ...סוכם שאתן את חוות דעתי אודות מידת/היקף/אופי הדמיון/שוני בין קוד התוכנה של המערכות, וכן את מידת/היקף/אופי ההעתקה של, וההסתמכות על, קוד התוכנה של המערכת המקורית, לצורך כתיבת קוד התוכנה של המערכת החדשה, במידה ואמצא שאכן בוצעו העתקה והסתמכות שכאלה. לצורך ביצוע עבודת הבדיקה, קרי ההשוואה בין קוד התוכנה של המערכת המקורית לבין קוד התוכנה של המערכת החדשה, ומתן חוות הדעת בסוגיות דלעיל, קיימתי פגישות עם כל אחד מהצדדים, בהן העתקתי לרשותי את קוד התוכנה המממש/מפעיל/משמש את מערכת אתר האינטרנט של כל אחד מהצדדים בהווה, וכן קיבלתי מכל אחד מהצדדים גרסאות ישנות יותר של קוד התוכנה כפי שנשמרו על-ידם בעבר... מסקנות סופיות המסקנות שהגעתי אליהן לאחר ביצוע סדרת בדיקות קפדנית והשוואת חלקים נרחבים של קוד התוכנה של שתי המערכות הן: לגבי השאלה המרכזית והעיקרית,... מסקנתי הוודאית היא דלקמן: קוד התוכנה המממש, מפעיל ומשמש את המערכת החדשה (של הנתבעים), בהחלט נכתב תוך שיכפול/העתקת (Copy-Paste) קוד התוכנה של המערכת המקורית (של התובעים), ובכלל זה - קוד תוכנה בשכבות הלוגיות בשפת Visual Basic .NET (קבצי .vb), קוד תוכנה המממש ממשק משתמש, קוד תוכנה המממש ומפעיל את בסיסי ומסדי הנתונים (Data Base) בשפת SQL, וכן רכיבי תוכנה נוספים מסוגים שונים, וזאת בוודאות גמורה וללא צל של ספק. ובפרט - מסקנה וודאית היא שלמרות שאותו מהנדס תוכנה שכתב את המערכת החדשה, הוא זה שכתב את קוד התוכנה של המערכת המקורית, קוד התוכנה של המערכת החדשה שכתב, ושאותו בחנתי, לא יכול היה להיכתב כפי שנכתב, ללא שהיה ברשותו של מהנדס התוכנה את קוד התוכנה של המערכת המקורית כנקודת מוצא וכבסיס לעבודתו, ובפרט - ללא שביצע העתקה ושיכפול פיזיים (Copy-Paste) של קבצי קוד התוכנה של המערכת המקורית, כבסיס לפיתוח המערכת החדשה... לגבי השאלה המשנית, אודות מידת/היקף/אופי ההעתקה של קוד התוכנה של המערכת המקורית -כדי לענות בחיוב על השאלות המרכזיות והעיקריות, אודות קיום קוד מועתק במערכת החדשה כן או לא ואודות הימצאות קוד התוכנה של המערכת המקורית בידיי מהנדס התוכנה בעת שפיתח את המערכת החדשה, מספיק למצוא ולו ראייה אחת וודאית להעתקה, ושנמצאה כזו, לסיים בכך את מלאכת הבדיקה ומתן חוות הדעת. אולם, הבדיקה וההשוואה בין קוד התוכנה של שתי המערכות, ובפרט מלאכת איסוף ותיעוד הראיות לצורך חיזוק המסקנות המובאות בחוות הדעת, ולצורך מתן מענה על שאלות האופי, ההיקף ומידת העתקת הקוד של המערכת המקורית שבוצעה לצורך פיתוח המערכת החדשה, הביאו לגילויים של אינספור מקרים, דוגמאות וראיות לקוד במערכת החדשה שהועתק מקוד התוכנה של המערכת המקורית, ושהביאו למסקנה הוודאית, שמדובר בהעתקה נרחבת, רבת היקף, מהותית, וכזו שהיוותה בסיס מהותי ונרחב בעת פיתוח המערכת החדשה. יודגש - לא מדובר על מימוש חוזר של רעיונות/עקרונות/שיטות/טכניקות/לוגיקה. במקרים רבים מדובר על העתקת/שיכפול קבצי קוד שלמים, במקרים אחרים מדובר על העתקת/שיכפול (Copy-Paste) קטעי קוד שלמים, במקרים אחרים מדובר על הסבת קטעי קוד בשיטות ישנות מהמערכת המקורית, לקטעי קוד זהים בשיטות חדשות במערכת החדשה... יודגש עוד - מהות חוות הדעת והשאלה המרכזית עליה היא מתבקשת לתת מענה, אינן אודות ההיקף המדויק של הקוד המועתק, והחלק היחסי שלו מתוך כלל קוד התוכנה של המערכת החדשה, ולכן תהליך הבדיקה לא הקיף את כלל קבצי קוד המקור של המערכות, אלא עצר משנאספו מספיק ראיות התומכות במסקנה אודות אודות אי-מקוריותו של קוד התוכנה של המערכת החדשה, וקיום רכיבי קוד שהועתקו מהמערכת המקורית, ומספקות מענה עקרוני אודות אופי והיקף ההעתקה. יודגש - קיימים הבדלים בין המערכות. הן מבחינה פונקציונאלית (במערכת החדשה קיימים שירותים ויכולות שלא קיימים במערכת המקורית), הן מבחינה חזותית/עיצובית, הן מבחינת ממשק המשתמש, הן מבחינות של ארכיטקטורת והנדסת תוכנה, הן מבחינות טכנולוגיות, סוג שאילתות מודרני יותר (על כך יורחב בהמשך) ועוד. בפרט - המערכת החדשה היא במובנים רבים שדרוג של המערכת הקיימת. אולם, כל אלה אינם עומדים בבסיס השאלה אודות העתקת קוד, ובפרט - אינם סותרים העתקת קוד נרחבת כבסיס לפיתוח המערכת החדשה, ולשימוש נרחב של קוד תוכנה שהועתק מהמערכת המקורית, לעיתים ממש כפי שהוא, ולעיתים לאחר שבוצעו בו שינויים כאלה ואחרים (לא מהותיים!), מסיבות כאלה ואחרות (חלקן לא מהותיות), במערכת החדשה, כמו גם שינויים ותוספות כן מהותיים שהוכנסו במערכת, לצרכי שידרוג (למשל שימוש בקופונים במערכת החדשה לעומת שימוש בנקודות קרדיט במערכת הישנה, שימוש בפרוצדורות שמורות - Stored Procedures במערכת החדשה לעומת שאילתות טקסט במערכת המקורית, ועוד)...." 5. יודגש, כי חוות-הדעת מחזיקה כ-50 עמוּדים, דנה בנושאים לא-מעטים וכוללת הפניות לתיעוד רחב-היקף. בשלב הנוכחי טרם נשמעו ראיות הצדדים בהליך העיקרי, ואין לדעת אם יהיה צורך בחקירת המומחה על חוות-דעתו. מסקנות המומחה, שהובאו לעיל, עולות במידה רבה בקנה אחד עם אלה של המומחה מטעם התובעים (שחוות-דעתו צורפה במסגרת הבקשה לסעד זמני). 6. ביום 13.11.2014 עתרו התובעים בבקשה נוספת לסעדים זמניים, המתבססת, רוּבּה כּכוּלה, על מסקנותיו של המומחה רונן. בבקשה הראשונה התבקש סעד זמני על-פי צד אחד. בקשה זו נדחתה, וּמינוי המומחה (לאחר שמיעת כל הנוגעים בדבר), בא לתת פתרון לטענת התובעים, בִּדבר העתקת קוד התוכנה שבבעלוּתם. מסקנותיו של המומחה מבססות את טענת התובעים בִּדבר שימוש שנעשׂה בקוד התוכנה האמוּר, לצורך תִּפעוּל השירות הניתן כיום לציבור על-ידי הנתבעים 2, 3, 5 ו-6. לאחר קריאת כל התגובות בכתב של בעלי-הדין וּשׁמיעת הטענות בעל-פה, מתברר, שאין למעשה מחלוקת, לצורך השׁלב הנוכחי של הדיון, כי ראוי שביתהמשפט יאמץ את מסקנות המומחה מטעמוֹ. הנתבעים לא חלקוּ על זכוּתם של התובעים לסעד של צו מניעה זמני, לפיו ייפסק השימוש בקוד התוכנה הנ"ל על-ידי הנתבעים, או מי מהם. במאמר מוסגר יצוין, שקיימת גם חזית בין הנתבעים 2, 3, 5 ו-6, לבין הנתבעים 1 ו-4, כאשר הטענה היא, כי הנתבעים 2, 3, 5 ו-6, רכשו את קוד התוכנה מוּשׂא המחלוקת, בתום-לב, מהנתבעים 1 ו-4. הכרעה בנושא זה אינה דרושה לצורך ההחלטה הנוכחית. הנתבעים 2, 3, 5 ו-6, הודיעו, על-דעת יתר הנתבעים, כי בסמוך לתחילת ההליכים המשפטיים, החליטו על הזמנת קוד תוכנה חלופי לזה בו נעשׂה שימוש כיום. עֶמדתם היא, כי אין מניעה למתן צו מניעה, בִּתנאי שיתאפשר להם מעבר מסודר לקוד התוכנה הֶחדשׁ. לדברי בא-כוחם המלומד, נדרשת אוֹרכּה עד יום 1.3.2015. 7. עוד טענו הנתבעים, שאין בפני בית-המשפט ראיות של ממש לנזק לוֹ טוענים התובעים, וכן ציינו, שעיקר השירות הניתן על-ידיהם לציבור, דהיינו רישום שמות מתחם, כולל מאפיינים רבים, שאינם דומים או זהים לשירות הניתן עלידי התובעים, וכי לכן, לעֶמדתם, יש לראות את קוד התוכנה כאלמנט צדדי ולא עיקרי. מכֵּיוון שכּך, סבורים הנתבעים, אין מקום להביא להשׁבּתה של כלל השירות בשל פגיעה נטענת בזכוּת, המתייחסת רק למרכּיב אחד, צדדי, באותו שירות. בא-כוחם המלומד של הנתבעים 2, 3, 5 ו-6, הצבּיע גם על כך שעלוּת כתיבת קוד תוכנה חדש, שימלא את מקומו של זה שהתובעים טוענים לזכויות בו, נמוכה יחסית, דהיינו, בסדר-גודל של כ-100,000₪; וּמכך הוא למֵד, שמדובר ברכיב לא עיקרי של כלל השירות המוּצע לציבור. 8. אני סבור, שראוי, בשלב זה, לקבל את עֶמדת התובעים. קוד התוכנה, שלגבּיו הבּיע המומחה רונן את דעתו, הוא בגדר תנאי בלעדיו אֵין, לגבי השירות לציבור הניתן כיום על-ידי הנתבעים 2, 3, 5 ו-6. בהעדר קוד תוכנה, לא ניתן להפעיל את השירות כלל. מדובר במרכיב יסוד משמעותי בשירות המוּצע. אין מחלוקת, שזכויות היוצרים בקוד התוכנה הן של התובעים, וּבשלב הנוכחי, הם זכּאים להגנה על זכותם הקניינית. עצם העובדה שמאז הגשת התובענה - 8.5.2014 - לא מצאו הנתבעים 2, 3, 5 ו6 חלופה לקוד התוכנה בו נעשׂה עלידיהם שימוש, וזאת חרף העלוּת הנמוכה יחסית לעמדתם, תומכת בעֶמדת התובעים, וּמצבּיעה על מרכּזיוּתוֹ וחשיבוּתוֹ של קוד התוכנה, שהזכויות בו שייכות לתובעים. אינני סבור, שהעוּבדה שהנתבעים (כולם או חלקם) בנו לעצמם פעילות עִסקית על-בסיס אותו קוד תוכנה, יכולה, כשלעצמה, למנוע מהתובעים קבלת הגנה על זכויותיהם מכוח הדין. ראו בהקשר זה: ת.א. (ת"א) 1512/93 (המ' 12288/93) The Welcome Foundation limited נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ, דינים מחוזי, כרך כו(4), 911; בש"א (מחוזי-ירושלים) 814/05 אורבוטק בע"מ נ' קמטק בע"מ (פורסם ב'נבו'). 9. באי-כוח בעלי-הדין טענו בהרחבה בשאלה אם ראוי לקבוע סעד זמני שתוֹקפּוֹ מיידי (כּעמדת התובעים), או סעד שתוֹקפּוֹ החל ביום 1.3.2015 (כּעמדת הנתבעים 2, 3, 5 ו-6). בשׂים לב לכלל נסיבות העניין, כפי שפורטו בתמצית לעיל, אני סבור, שראוי לִיתן אוֹרכּה קצרה בלבד, כדי לאפשר התארגנות מתאימה של הנתבעים 2, 3, 5 ו-6. 10. בשׂים לב לשיקולים דלעיל, אני מחליט אפוא כדלקמן: (1) ניתן בזאת צו מניעה זמני בהתאם לנוסח שבעתירה א' בבקשה מיום 13.11.2014. צו המניעה ייכנס לתוקף ביום 22.12.2014 שעה 17:00. (2) ניתן בזאת צו עשה, בהתאם לעתירה ב' שבבקשה הנ"ל (סעד זה ניתן בהסכמת הנתבעים); (3) הסעד הזמני ניתן בכפוף להמצאה ערבויות כדלקמן: התחייבות עצמית של כל אחד מהתובעים לפי תקנה 364(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 שתצורף לתיק בית-המשפט. אני מורה, בהתאם לתקנה 364(א) לתקנות הנ"ל, על הפקדת עירבון בסך 150000 (מאה וחמישים אלף)₪, במזומן או בערבות בנקאית, לשם פיצוי בגין כל נזק שייגרם למי שאליו מופנה הצו כתוצאה ממתן הצו, אם תיפסק התובענה או אם יפקע הצו מסיבה אחרת. הערבות תופקד בתיק בית-המשפט, תהיה בלתי מוגבלת בזמן, צמודה מיום הוצאתה, ומופנית אל כל אחד מהנתבעים. ארכה להפקדת העירבון במזומן או הערבות הבנקאית עד שעה 1500 ביום 2.12.14. (4) אני מחייב את שתי קבוצות הנתבעים - 1 ו-4 מִזה, ו-2, 3, 5 ו-6 מִזה - לשלם לתובעים (בגין השלב הנוכחי של הדיון) שכר-טרחת עו"ד בסך 23,000 (עשׂרים וּשׁלושה אלף) ₪, להיום, לגבי כל אחת משתי הקבוצות. החיוּב לגבי כל אחד מחברי הקבוצה הנ"ל הינו ביחד וּלחוד. ארכה לתשלום עד יום 30.12.14. מינוי מומחהמומחהזכויות יוצרים (הפרת)