מה זה גביה מנהלית ? (על פי פקודת העיריות)

מה זה גביה מנהלית ? (על פי פקודת העיריות) לעירייה עומדים שני מסלולים לגביה מנהלית; נקיטת הליכים על פי פקודת המסים (גביה) או נקיטת הליכים על פי הסמכויות שנתונות לעירייה בפקודת העיריות [נוסח חדש]. פקודת המסים (גביה) קובעת הוראות המקנות לגובה המס סמכות לאכוף את תשלום המס מ"סרבן מס". סעיף 2 לפקודה מגדיר מס ככולל "[...] כל מס, ארנונה, הלוואה ותשלום אחרים שעל גבייתם הוכרז או יוכרז על ידי הנציב העליון של ממשלת ארץ-ישראל או ע"י שר האוצר כגביה הכפופה לחוק הדן בגביית מסים". אין חולק, כי ארנונה עירונית הינה מס אותו ניתן לגבות על פקודת המסים (גביה). גביה מנהליתשאלות משפטיותעירייהפקודת העיריות