לאיזה בית משפט מגישים תביעה לביטול דוח חניה ?

לאיזה בית משפט מגישים תביעה לביטול דוח חניה ? התובע ביקש, בתביעתו, לתקוף את הבסיס לדו"ח החניה ואת הרשעתו. הלכה היא, כי הדרך לתקוף דו"חות חניה הינה בבית המשפט לעניינים מקומיים, בהתאם להוראות סעיף 55(א) לחוק בתי המשפט, התשמ"ד - 1984 (ראה ע"א 8080/99 וקס נגד עיריית תל אביב (5.12.2005) וכן, רע"א 2747/08 יעקב שאולין ואח' נגד רונית חורש ועיריית תל אביב (21.8.2008)). משפט תעבורהשאלות משפטיותחניהדוח חניה