הסכם שכר טרחת עורך דין בכתב יד לא קריא

הסכם שכר טרחת עורך דין בכתב יד לא קריא תביעה שהוגשה ע"י התובע נגד לקוח בת"א 35417-05-10 (ניתן ביום 11.1.13), הית המשפט התייחס להסכם שכ"ט שנרשם בכתב ידו של התובע: "הלכה היא מקדמת דנא, כי בכל הנוגע להסכמי שכ"ט עו"ד-לקוח נכון לדקדק עם עו"ד שנסח את ההסכם, זאת גם לנוכח יחסי הכוחות שבין שני צדדים אלה (ע"א 769/86 רובינשטיין נגד זמרן, פ"ד מב(3), 581). ועוד, על עוה"ד בנסחו הסכם שכ"ט להקפיד על הסכם קריא, ברור, פשוט וקוהרנטי, וכי סטייה מכך עלולה להטות את הכף לחובתו (רע"א 3740/08 {פורסם במאגרים}). והנה בפנינו מקרה מובהק שבו לא רק שההסכם הראשון אינו פשוט ומובן, אלא אף אינו קריא. במצב דברים זה איני סבור כי יהיה הוגן וצודק לומר כי הנתבע כבול בהסכם זה ואין הוא רשאי לטעון כי לא הבין את תוכנו, לסטות הימנו או להביא ראיות לסתירתו. חזקה זו יכולה לשמש עזר בידי התובע לו ערך הסכם העומד בדרישות הסף שצויינו לעיל, ולא שעה שעסקינן בשרבוטים על גבי טופס, שאך מנסחו או עורכו יבין ויעמוד על תוכנו ואילו לצד האחר לא ניתנה אף לא את ההזדמנות והאפשרות לקרוא עצמאית מסמך זה לפני חתימתו. יודגש כי למסקנה זהה הגיעו בתי המשפט במספר תביעות שהגיש תובע זה נגד לקוחות אחרים בהתבססו על הסכמי שכ"ט, שנרשמו ומולאו בכתב ידו (תא"מ 4327/6 (עכו), ת"א 16603-12-08 תא"מ (עכו) 13256-03-09". ועוד, במסגרת פס"ד שניתן בתא"מ 48969-02-13: "גם הפעם ניסיתי והתאמצתי רבות לקרוא את הכתוב בהסכם אך ללא הועיל. לא הצלחתי לפענח ולו מילה אחת מאלה הכתובות בהסכם זה, דבר, שנוסף למובא לעיל, גם לא מתיישב עם חובת האמון החולשת על מערכת היחסים עו"ד-לקוח :" "היחס שבין עורך דין ללקוחו מיוסד על אמון בלי מיצרים, הלקוח הוא לרוב הדיוט בענייני המקצוע, והוא סומך על עורך הדין כי יילחם לו באמונה וכי יגן על זכויותיו במיטב כישרונו ויכולתו... נאמנות זו היא רוח אפיו של המקצוע, הסוד עליו הוא בנוי, טול את מידת הנאמנות אשר הלקוח רוחש לפרקליטו ונטלת את נשמתו של המקצוע" (עמ"מ 9/55 עו"ד פלוני נ' יו"ר וחברי המועצה המשפטית פ"ד י/ 1720, כן ראו: ע"א 6645/00 נו (5) 379). חובת נאמנות זו מתחילה ממפגשם הראשון של הצדדים ועד שדרכיהם נפרדות. חובה זו חלה במלוא עוזה ועוצמתו ביחוד בניסוח הסכמי השכ"ט שגם אז: "על עורך הדין מוטלת החובה לפעול כלפי לקוחו ככל בעל מקצוע מיומן, נאמן וזהיר, אולם מעורך דין, מעצם הגדרת תפקידו, דורש המחוקק סטנדרט התנהגות גבוה יותר בכל אחד מהיבטים אלה" (ע"א 4612/95)עורך דיןחוזהשכר טרחת עורך דיןשכר טרחההסכם שכר טרחה