שופט לא רשאי להסתמך על מסקנות של שופט אחר במשפט אחר לגבי מהימנות עדים

שופט לא רשאי להסתמך על מסקנות של שופט אחר במשפט אחר לגבי מהימנות עדים האם עד שנחשב "אמין" במשפט אחד יכול להיחשב לעד "לא אמין" במשפט אחר ? ההלכה הפסוקה קבעה ברורות, כי העובדות והמסקנות בעניין אמינותם של עדים שנקבעו במשפט אחר, אינן קבילות כלל. ההתרשמות של השופט מאמינותו של עד צריכה לנבוע מנתונים שבפניו. שופט איננו רשאי לסמוך ידיו על התרשמות וממצאי המהימנות שנקבעו על ידי שופט אחר במשפט אחר (ע"פ 2309/90 האשם סבאח נ' מדינת ישראל (24.12.1991) ; ע"א 3073/03 "החקלאי" באר יעקב אג' שיתופית בע"מ נ' שמעון מזרחי, פ"ד נח (6) 419 (12.7.2004)). שופטיםעדיםדיוןמהימנות עדים