לא דנים בתביעת "סעד הצהרתי" אם ניתן להגיש "תביעה כספית"

לא דנים בתביעת "סעד הצהרתי" אם ניתן להגיש "תביעה כספית" נפסק כי אין דנים בתביעה לסעד הצהרתי מקום שניתן להגיש תביעה כספית. כפי שנקבע בע"א 227/77 בנק ברקליס דיסקונט בע"מ נ' ברנר, פ"ד לב(1) 85 (1977), "העובדה שיש לתובע סעד מלא ממשי, שאותו הוא יכול לתבוע, מהווה שיקול רב-ערך כנגד מתן הסעד ההצהרתי והתובע עשוי להתגבר על השיקול האמור רק אם יש בכוחו להצביע על אינטרס לגיטימי המצדיק את הדבר". ראו גם רע"א 1910/04 אילונית פרויקטים תיירותיים בע"מ נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ, פ"ד נח(6) 193 (2004); ע"א 7547/99 מכבי שירותי בריאות נ' דובק בע"מ (פורסם במאגרים, 13.7.2011), פסקה 4 לפסק דינה של כב' השופטת נאור.סעד הצהרתי