האם יש צורך שהתחייבות שלטונית תהא דווקא בכתב ?

האם יש צורך שהתחייבות שלטונית תהא דווקא בכתב ? הוראת סעיף 203 לפקודת העיריות אכן מחייבת לא רק כתב, אלא חתימה של כל אחד משרשרת בעלי הסמכות; משרד הפנים והאוצר ועד מועצת הרשות. נפסק, כי דרישת סעיף 203 היא "מהותית קונסטיטוטיבית". בפסק דין אחר, ע"א 6705/04 בית הרכב בע"מ נ' עיריית ירושלים פד"י ס"ג (2), 1 קבעה כב' השופטת מ. נאור (בפסקה 22) כי: "תכלית דרישת הצורה שבסעיף 203, היא הבטחת שימוש זהיר ומבוקר בכספי הציבור... ...מטרתה ליצור מערכת בקרה שתוודא שהגוף הציבורי המתקשר בעיסוקו במשפט האזרחי, ינהג בזהירות הראויה ויבחן את העסקה כראוי. הדרישה מקורה באינטרס הציבורי והיא משקפת רצון להבטיח את ההגנה על זכויות תושבים לאמון הציבור בה..."הבטחה שלטוניתשאלות משפטיות