העדר זיקה ביטוחית: העברת בעלות בנכס/רכב מנתקת את הזיקה

העדר זיקה ביטוחית - העברת בעלות ברכב / נכס מנתקת את הזיקה: באשר לשאלת "הזיקה הביטוחית", ככלל, בהיעדר נסיבות מיוחדות, העברת בעלות והחזקה בנכס מנתקת כל זיקה ביטוחית בין צד ג' לבין המבוטח- בעל הפוליסה. ראה: ע"א 6562-07-09, כהן נ' ניסנפלד (2009) "הטעם המרכזי שניתן להלכה זו הוא שביטוח רכב מנועי הוא ביטוח אחריות אישי, המכסה את חבותו של בעל הרכב ושל מי שנהג ברכב ברשותו. לאחר שהרכב נמכר, והחזקה בו הועברה לקונה, אין המוכר עוד בגדר בעל זכויות ברכב, ואין הוא מי שרשאי להתיר שימוש בו. כנגזר מכך גם אין הוא נושא באחריות לתאונת הדרכים, וממילא חברת הביטוח שנטלה על עצמה את האחריות לבטח את מוכר הרכב, ואת מי שנוהג בהיתר ממנו, אינה נושאת בשלב זה באחריות לתאונת דרכים מכוח הפוליסה. בלשונו של השופט לנדוי בעניין נאור: "איש לא יוכל לטעון שהמבוטח אישית אחראי לנזק שנגרם על ידי הנהג, אחרי מכירת המכונית לנהג. אם כן, חסר היסוד הראשון לאחריות החברה, כי באין אחריות כדין של המבוטח לשלם את דמי הנזק, אחריותה של חברת הביטוח מנין?" רכבבעלותזיקת ביטוחהעברת בעלות