האם מותר לקזז חובות במסגרת אותה העסקה ?

האם מותר לקזז חובות במסגרת אותה העסקה ? ברע"א 6250/98 Nordland Papier AG נ' מפעלי ייצור והוצאה לאור (ירושלים) מ.ס.ל. בע"מ, פ"ד נג(2) 274 ,285 (1999) נקבע: "דיני הקיזוז שבדין הכללי חלים גם בקיזוז חיוב שטרי בין צדדים קרובים. אם החיוב השטרי והחוב הכספי הם מתוך "עיסקה אחת", ניתן לקזז כנגד החיוב השטרי כל חוב כספי, בין קצוב ובין שאינו קצוב. על-כן רשאי מושך או עושה לקזז כנגד הנפרע פיצויים לא קצובים המגיעים לו בגין הפרתה של עיסקת היסוד, ובלבד שהחיוב השטרי ועיסקת היסוד הם "עיסקה אחת". " הנטל להוכיח את פירעון השטרות בדרך של קיזוז מוטל על הנתבעות, כך נקבע בפסיקה ואף הוזכר לאחרונה בע"א 363/12 עופר שפירא, כונס נכסים של מ.מ. יבולי התבור (1995) בע"מ (בכינוס נכסים ובפירוק) נ' דוד שחר ובניו (1995) בע"מ, (20.2.2014): "כידוע, "על פי עקרונות כלליים, חייב הטוען שפרע - עליו הראיה, ואף בשטר כך" (יואל זוסמן, דיני שטרות 321 (מהדורה שישית, התשמ"ג); וראו גם, ע"א 345/78 בנק הפועלים בע"מ נ' סרדס, פ"ד לג(1) 683, 691 (1979)). כך גם בפירעון שטר בדרך של קיזוז (ראו, לרנר, בעמ' 309)."קיזוזשאלות משפטיותחוב