האם תאונה בלי מגע בין כלי הרכב נחשבת "תאונת דרכים" ?

האם תאונה בלי מגע בין כלי הרכב נחשבת "תאונת דרכים" ? התובע טען באמצעות עורך דין תאונות דרכים, כי האירוע מהווה תאונת דרכים, שכן אין בחוק הפלת"ד דרישה לקיום מגע פיזי בין הרכב המנועי לניזוק וניתן להכיר בסביבתיות בין השימוש ברכב לבין הנזק, ללא מגע פיזי ישיר. כן נטען כי הסיבה היחידה לנפילתו של התובע מהאופניים הייתה התפרצות הקטנוע במהירות תוך שהוא חתך את נתיב נסיעתו. הנתבעת טענה כי האירוע אינו מהווה תאונת דרכים, שכן הפסיקה קבעה כי נדרש שיתקיים קשר סיבתי בין השימוש והפגיעה כדי להוכיח שנזק הגוף נגרם "עקב" השימוש ברכב המנועי. זאת ועוד, התובע לא הצהיר בתצהיריו כי הוא נבהל מנסיעת הקטנוע ועל כן נפל ועל כן לא מתקיים קשר סיבתי לפיו נסיעת הקטנוע היתה גורם מכריע בנפילתו של התובע. הכלל הוא כי לא חייב להיות מגע בין כלי הרכב לנפגע ודי בכך שהתאונה תגרם כתוצאה ישירה של בהלה (ראו א. ריבלין, תאונות הדרכים , סדרי דין וחישוב פיצויים, (מהדורה רביעית)בעמ' 501) "החלופה האחרונה כוללת בהלתו של אדם מעצם הופעתו הפתאומית של רכב או מנסיעתו הפרועה. אולם, בהעדר דרישה למגע פיסי, עלינו לתחום את גבולות המושג "גורם ממשי" שמתפקידו לכונן את הסיבתיות המשפטית, בהבדל מן העובדתית. לדעתנו, אין לייחס לכל מכונית המצויה בזירת התאונה אחריות למאורע, בגלל עצם העובדה שהיא הייתה גורם הכרחי (שבלעדיו אין) להתרחשות. כך, אם רוכב אופניים בשעת עקיפת מכונית, מתנגש בהולך רגל, אין לייחס אחריות למכונית הנעקפת בגלל עצם היותה אחד הגורמים לאירוע התאונה" יוצא, כי התנאי להכרה באירוע כתאונת דרכים בנסיבות של העדר מגע בין הרכב בו נעשה ה"שימוש" לבין הניזוק, הוא סיבתיות עובדתית ומשפטית הנלמדת מזיקה מידית וישירה בין השימוש לבין הנזק. שאלות משפטיותתאונת דרכים