האם תצהיר של אדם שנפטר נחשב "עדות שמיעה" ?

האם תצהיר של אדם שנפטר נחשב "עדות שמיעה" ? ע"א 8493/06 עיזבון המנוח ז"ל נ' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ: "ככלל, תצהיר מוגש במהלך המשפט כתחליף לעדות ראשית, כראיה לכאורה לאמיתות תוכנו, אך זאת בכפוף לזכות החקירה הנגדית של המצהיר בידי הצד שכנגד. בלא חקירה על התצהיר, נחשב תוכנו של התצהיר לעדות שמיעה, ככל שהוא מובא להוכחת אמיתות תוכנו. לפיכך, תצהיר שניתן מפי עד שנפטר בטרם נחקר נחשב עדות שמיעה ( רא"ע 7953/99 פילבר נ' המרכז הרפואי שערי צדק פ"ד נד (2) 529, 533 (2000) ( להלן: עניין פילבר); יעקב קדמי על הראיות חלק שני 921 (2009) (להלן: קדמי)). עם זאת, תצהיר המובא כראיה שעורכו לא נחקר עליו מחמת זה שנפטר, עשוי להתקבל כראיה אם יענה על אחד החריגים המוכרים לכלל הפוסל עדות שמיעה ( עניין פילבר, בעמ' 533).עדותתצהיר עד שנפטרדיוןמסמכיםעדות מפי שמועהשמיעהשאלות משפטיות