בעיות ברכב חדש

מה הדין בסוגיית בעיות ברכב חדש ? נקבע לא אחת בפסיקה כי אדם הרוכש לו רכב חדש, הינו בעל צפייה להימנע מביקורים תכופים במוסך, במיוחד בשנתו הראשונה של אותו רכב וכי צפייה זו הינה לגיטימית וזכאית להגנתו של המשפט. ראה בת.א. 9670/00 מילר נ. יוניון מוטורוס בע"מ (ניתן ביום 10/11/05). אלא שרכב עשוי לצאת מפס היצור כאשר הוא כולל בחובו פגם כזה או אחר ולשם כך בדיוק נועדה האחריות אשר ניתנת מעם היצרן. נפסק כי גם בהתגלות פגם או ליקוי , אין משמעות הדבר כי על הנתבעת להחליף לרוכש את הרכב, אלא עליה לתקן ולטפל באבחון הלקוי ובהסרתו, ורק אם אין הדבר אפשרי או אם מדובר בליקוי מהותי וכרוני שמהווה אי התאמה עכשווית ועתידית במכונית, רק אז זכאי הקונה לביטול העסקה ולהשבה או לקבלת מכונית חדשה תחתיה. ראה בת.א. 48828/98 אדיר הבירה בע"מ נ. יוניברסל מוטורוס ישראל בע"מ (ניתן ביום 19/6/02). רכברכב חדשתקלות ברכב