צורפה חשבונית מס, כאשר המילה "קבלה" נמחקה ממנה

צורפה חשבונית מס, כאשר המילה "קבלה" נמחקה ממנה תביעה כספית על סך 31,400 ₪. לטענת התובע הוא ביצע עבודות אינסטלציה שונות עבור הנתבעת, והנתבעת נותרה חייבת את הסכום של 31,400 ₪ ועדיין לא שילמה לו. התביעה הוגשה בסדר דין מהיר. כתב התביעה לקוני וכל אשר נאמר בו הוא כי "הנתבעת הזמינה מהתובע ביצוע עבודות אינסטלציה שונים בדירתה בשד' הצבי 6א' בחיפה, עבודות של נקודות מים, בריכות, גולי, צנרת וביוב בסכום כולל של 59,200 ₪". אין פירוט של כמויות ומחיר בצידן. לא צורף כל הסכם בכתב, או הצעת מחיר, או כתב כמויות או כל מסמך אחר המעיד על ההסכמות בין הצדדים לעניין מחיר עבודות האינסטלציה ומהותן. המסמכים אשר תמכו בתביעה ובתצהיר התמיכה של התובע, הם צילומי חשבוניות מס, קבלות, בכולן כתוב "עבודות אינסטלציה". עפ"י הקבלות אשר צורפו שולמו לתובע סך 27,800 ₪. כן צורפה חשבונית מס, כאשר המילה "קבלה" נמחקה ממנה על סך 31,400 ₪ מתאריך 19.2.11. שאר הקבלות היו משנת 2010, לכתובת שד' הצבי 6א' בחיפה, למעט אחת בה אין כתובת. האחרונה בהן היא מיום 14.9.10 והכתובת היא רח' עובדיה 13 חיפה. הנתבעת טענה להגנתה כי אכן התובע ביצע עבודות אינסטלציה בביתה במסגרת שיפוץ כללי אשר נערך בבית, ברחוב הצבי 6 א' בחיפה, אשר לו בעלים נוספים המתגוררים בו והם בעלה, עו"ד סולומונוב ואמה, גב' רחל פוארטי. הנתבעת מציינת בכתב הגנתה כי בינה ומשפחתה לבין התובע קיימת היכרות של עשרות שנים ולכן לא נערך כל הסכם בכתב. ההסכם היה כי הנתבעת והבעלים הנוספים של הבית ישלמו בתום כל שלב, ואילו התובע היה אמור לכלול בתשלום גם את חומרי הגלם הבסיסיים. הנתבעת פירטה בכתב הגנתה כי למרות ההתחייבות של התובע היא נאלצה לשלם לפועלים חד יומיים, שהביא איתו התובע, וכן גם לפועלים נוספים וזאת מעבר להסכם ביניהם. עוד הוסיפה הנתבעת כי משום שהתובע לא יכול היה לבצע עבודות מסוימות הוא צירף אליו אינסטלטור אחר בשם אילן והיה עליהם לשלם לו בנוסף 2,000 ₪. התובע לא הציג לנתבעת כל חשבונית מס בגין התשלומים הנוספים לפועלים ולאותו אילן. הנתבעת פירטה בכתב הגנתה את הליקויים השונים אשר היו בביצוע עבודתו של התובע. הנתבעת מכחישה כי נותרה חייבת ולו אגורה אחת לתובע אשר סיים עבודתו באמצע חודש ספטמבר בשנת 2010. הנתבעת מציינת בכתב הגנתה כי כעבור מספר חודשים לאחר תום העבודות ולאחר שהנתבעת ובני משפחתה עברו להתגורר בבית הגיע אליהם התובע ודרש תמורה נוספת, משום שלדעתו תמחור עבודתו לא היה כראוי וזאת הוא למד מבית אחר, שם הסכימו לשלם לו פי שניים ממה ששילמה לו הנתבעת. הנתבעת מוסיפה, כי כמובן שלא נעתרה לבקשתו זו של התובע, אשר לא זו בלבד שלא השלים את העבודות להן התחייב ובחלקן אף לא ביצע אותן כהלכה, גם לא הנפיק חשבוניות בגין התשלומים אשר שילמה לו ואת החשבוניות אשר צורפו לכתב התביעה לא נתן לה. גם הנתבעת לא צירפה כל הסכמה בכתב לכתב הגנתה, אלא רק תצהיר תמיכה, עפ"י התקנות ודף רישום ממחברת המונה את התאריכים והסכומים אשר שולמו לתובע ולפועלים וכן תמונות של צינורות לא מקובעים וכיור אשר אינו מותקן כראוי. התובע העיד בעצמו וכן העיד מטעמו מר יהונתן דוידוביץ' ועו"ד מטר. בתצהירו פירט התובע את סוג העבודות אותן הוזמן לבצע. כאמור לעיל פירוט זה לא נכלל בכתב התביעה. עפ"י הפירוט היה על התובע לבצע 30 נקודות מים, 3 בריכות, גולים, צנרת מים ראשית באורך של 120 מ' וביוב באורך 20 מ'. סה"כ העבודה היתה אמורה להיות בסך 59,200 ₪. הנתבעת שילמה לו רק 27,800 ₪ ולכן היא נותרה חייבת סך של 31,400 ₪. התובע הצהיר כי את העבודה ביצע בפיקוחם של מהנדס ואדריכל מטעם הנתבעת אשר גם אישרו את עבודתו וכי עם גמר העבודה הוזמנה חברת "אס.פי" שהיא חברה לשיווק צנרת מים אשר בדקה את העבודות ואף מסרה דו"ח על התקנת צנרת "אס.פי". גם מסמכים אלו לא צורפו לכתב התביעה. התובע הצהיר כי עניין הפועלים הנוספים, לגביהם התייחסה הנתבעת בכתב הגנתה, הוא עפ"י בקשתה, שכן את החפירות לניקוז הגשם הוא לא היה אמור לבצע, והנתבעת נעזרה בו כדי לשכור פועלים לצורך כך, אשר גם עסקו בניקוי הפסולת והיא התחייבה לשלם להם באופן פרטי וכך אומנם נעשה, ללא קשר אליו. אלמלא כן, הסכום הנדרש עבור התקנת צנרת הביוב היה גבוה יותר. התובע העיד כי רק הנתבעת היא בעלת הדין ולא גם עו"ד עופר סולומונוב, או אמה, גב' פוארטי, היות ורק היא אשר ניהלה איתו את המו"מ, רק היא אשר הזמינה את העבודה ולמעשה לא היה בקשר עם עו"ד סולומונוב עד אשר בגמר העבודה עשו ביחד מדידות ועו"ד סולומונוב אישר על פתק בכתב ידו, כי עדיין נותר חוב של 31,400 ₪. לאחר הגשת התצהיר, ב"כ התובע ביקש להגיש מסמכים נוספים למעט מה שצורף לכתב התביעה והוא בדיקת התקנת צנרת "אס.פי" בחודש יוני 2010. על בדיקה זו חתום מר יהונתן דוידוביץ' אשר מצא בשלושה סעיפים כי הביצוע היה תקין (בעדותו של מר דוידוביץ' נאמר כי התאריך הנכון הוא 15.6.10). מסמך נוסף הוא צילום פתק לגביו נטען כי הוא כתוב בכתב ידו של עו"ד סולומונוב המפרט את ביצוע העבודות של נקודות מים, בריכות, גולים וצנרת, המידות והמחירים, הפתק אשר לטענת התובע נכתב לאחר סיום העבודות במדידה משותפת. התובע אישר בחקירה הנגדית את טענת הנתבעת כי את הצינורות היורדים מדודי השמש על הבית, השאיר מתנדנדים ברוח כדי שהנתבעת תזכור שהיא צריכה לשלם לו. התובע לא ידע לפרט מה היו העבודות בגין כל קבלה וקבלה, למרות שעל כל אחת כתוב כי אלו היו עבודות אינסטלציה וכי אינו זוכר בדיוק מה עשה בכל פעם. התובע ציין כי התאריכים המופיעים על גבי החשבוניות, הם התאריכים בהם קיבל כסף, ואישר כי ייתכן וחלק מהם קיבל עבור קניית חומרים, כטענת הנתבעת. התובע הכחיש כי החשבון מיום 14.9.10 היה חשבון סופי. התובע הזמין את מר דוידוביץ' כדי לקבל ממנו את התעודה, שאלמלא כן הוא אינו יכול לסיים את העבודה. הפעם הוא ביקש את התעודה רק כדי שיוכל להראותה לבית המשפט. בזמנו הנתבעת לא שילמה לו את הכל ועל כן הוא לא ביקש את התעודה. התובע העיד כי כאשר מזמינים את החברה של מר דוידוביץ' זה נעשה תוך כדי עבודה ואין זה שייך כלל ועיקר לבעלי הבית ואין צורך בנוכחותם בזמן הבדיקה, ולמעשה אישר, בניגוד למוצהר על ידו, כי החברה מוזמנת עם תחילת העבודה ולא עם סיומה. הסכומים של 2,000 ₪ כל פעם ניתנו ע"י הנתבעת עפ"י רצונה ולא לפי בקשתו, וכל פעם אמרה שזה מה שיש לה באותו זמן וכאשר ביקש את היתרה דחתה אותו מדי פעם בפעם בטענה כי היא עייפה. התובע אישר כי אכן בינו לבין משפחת הנתבעת קיימת היכרות רבת שנים, והוא פעמים רבות עשה תיקונים שונים בבתיהם של בני המשפחה. מטעם התובע העיד עד נוסף והוא עו"ד מטר אשר ניסה ליישב את הסכסוך בין הצדדים. עו"ד מטר ציין בתצהירו כי אין בינו לבין התובע כל קרבה משפחתית למרות השם, וההיכרות איתו היא משום שמדי פעם בפעם התובע עורך אצלו עבודות אינסטלציה. עו"ד מטר תיאר בתצהירו את הפגישה אשר היתה במשרדו בין התובע לנתבעת, ההסכמות והמחלוקות כפי שהבין אותן. החקירה הנגדית של עו"ד מטר הופסקה, היות ולדעת ב"כ הנתבעת, עו"ד גלזר, התנהלותו של עו"ד מטר בנושא זה היתה לא ראויה. בין השאר כתב עו"ד מטר בתצהירו, בסעיף 14, כי הבין שאין מחלוקת בין הצדדים לגבי הסכום אשר הוסכם עליו באשר לעלות העבודה והמחלוקת היתה, להבנתו, בצורת התשלום והעבודות אשר בוצעו בין ע"י התובע בעצמו ובין ע"י פועלים אחרים. עו"ד מטר בתצהירו חיווה דעתו המשפטית על הסכסוך בין הצדדים, יעץ כי ימונה מומחה בהסכמה, אשר יבדוק את היקף העבודות ומחירן אך הנתבעת סירבה לכך. בסופו של דבר, הבין כי התובע החליט להגיש תביעה, והוא עצמו הודיע לתובע כי אין הוא יכול לייצגו בתיק זה. מטעם ההגנה העידו הנתבעת ובעלה, עו"ד עופר סולומונוב. הנתבעת צירפה לתצהירה רישום ממחברת, לפיו ניתן ללמוד כי הנתבעת שילמה לתובע מדי פעם לפעם סכומים שונים וכן צירפה חשבונית מקור אחת על סך 14,000 ₪ אשר שולמו בשני שיקים. העתקה צורף לכתב התביעה. לטענתה לגבי שאר הסכומים אשר שולמו על ידה לא נתן לה התובע חשבוניות או קבלות. בנוסף, נכתב באותו רישום כי שילמה סך של 1,500 ₪ לפועלים, וזאת פעם אחת ופעם שנייה שילמה סך של 700 ₪. סה"כ נרשם כי שולמו לתובע ולג'ורג' סך של 27,800 ₪, בנוסף לסכום של 2,200 ₪ אשר שולם לפועלים בנפרד, ו- 2,000 ₪ לאילן השרברב הנוסף. הנתבעת תיארה אף היא את ההיכרות ארוכת השנים בין התובע לבין משפחתה, יחסי האמון אשר שררו ביניהם, והתובע נתן את שירותיו לבני משפחתה, ומעולם לא התעוררה מחלוקת כלשהיא ביניהם. על כן, רבה התדהמה בהתנהלות זו של התובע. כפי שהתובע ביקש, שולם לו סכום כבקשתו כל פעם בסיום שלב בעבודה. לגבי התשלום הנפרד לפועלים, היה זה עפ"י דרישתו של התובע, למרות שהוא התחייב כי הוא בעצמו יבצע את כל העבודות. הנתבעת מפרטת את הליקויים אשר נמצאו בעבודתו של התובע אשר בעטים היה צורך לשכור שרברב אחר, ולו שילמו סך של 2,000 ₪. את החשבונית נשוא התביעה הנפיק התובע 5 חודשים לאחר סיום העבודות, חשבונית אשר איננה מפרטת דבר. הנתבעת חזרה על הטענה כי כאשר התובע דרש מהם תמורה נוספת כעבור מספר חודשים, והוא נשאל מדוע, הוא הסביר כי הוא עושה עבודה בבית אחר, וכי הסכימו לשלם לו פי שניים ולכן הוא סבור שמגיע גם מהם סכום כפול מהסכום אשר הוסכם מלכתחילה. הנתבעת הצהירה כי תצהירו של עו"ד מטר אינו מדויק וזאת בלשון המעטה, שכן מעולם לא היתה הסכמה על הסכום שנקבע, כפי שציין עו"ד מטר, והיא שוללת מכל וכל את חוות דעתו המקצועית של עו"ד מטר אשר מצא לנכון לקבוע כי התמורה ששולמה איננה מכסה אף את הוצאותיו של התובע, טענה אשר אף התובע עצמו לא העלה. אין זה נכון כי התובע עבד תחת פיקוח של אדריכל או מהנדס והם לא אישרו לו דבר. בנוסף, דו"ח בדיקת הצנרת נשלח בפקס ביום 25.10.12, דהיינו - למעלה משנתיים לאחר ביצוע העבודות, נספח שהנתבעת מעולם לא ראתה. הנתבעת עמדה על כך כי העד שיבוא להעיד על נספח זה ימציא את פנקס הדו"חות המלא ממנו נלקח הדו"ח האמור. עו"ד סולומונוב העיד לגבי הפתק אשר לכאורה נכתב על ידו ובו רואה התובע את הראייה והאישור לכך כי הנתבעת חייבת לו עוד סך של 31,400 ₪. עו"ד סולומונוב העיד כי זמן מסוים לאחר סיום העבודות הגיע אליהם התובע, ביקש לערוך איתו סיור, הוא לא הבין כ"כ במה דברים אמורים, ביקש ממנו לרשום ורק לאחר מכן התבררה המטרה האמיתית של ביקורו של התובע. לגבי הפתק העיד עו"ד סולומונוב כי לא כל הרשום בו הוא בכתב ידו וממילא איננו משקף וגם לא כלום ביחס למה שהוסכם לגבי המחיר של ביצוע העבודות. סיכומי התובע ב"כ התובע סבור כי עלה בידו להוכיח את תביעתו וזאת באמצעות שלושת המסמכים: החשבונית, דו"ח בדיקת התקנת הצנרת והפתק. עדותו של התובע לא נסתרה והיא הסתייעה ע"י מר דוידוביץ' ועו"ד מטר. מר דוידוביץ' אישר את בדיקת התקנת הצנרת, אשר נמצאה תקינה ועו"ד מטר מסר עדות מהימנה ואמינה לפיה הבין כי ישנה הסכמה כי ימונה בעל מקצוע על מנת שיעריך כמה שווה העבודה. מנגד, טען ב"כ התובע, הנתבעת לא הוכיחה כי נקטו בהליכים כלשהם כלפי התובע אשר לטענתם לא ביצע את העבודה כראוי ולעומת זאת נכנסו לגור בדירה משהסתיימו העבודות. אילו היו להם השגות כלשהן הרי לדעתו של ב"כ התובע: "הם היו פונים לערכאות משפטיות בהיותם עורכי דין". אי לכך, יש לדעתו לקבל את התביעה ולחייב את הנתבעת בהוצאות המשפט. סיכומי הנתבעת ב"כ הנתבעת טען בסיכומיו כי מדובר בהליך סרק. התביעה הוגשה בסדר דין מהיר ואף על פי כן, למרות התקנות, התובע לא טרח לפרט בכתב התביעה את העובדות המקימות לו עילת תביעה לכאורה. לדעת ב"כ הנתבעת ולו מטעם זה בלבד יש לדחות את התביעה, שכן מטרת תקנות סדר דין מהיר היתה להביא לפישוט ההליכים ולא לסרבולם, כפי שעשה כך התובע, דהיינו - כל החומר היה אמור להיות בפני בית המשפט עם הגשת התביעה, כולל תצהירים ומסמכים. התובע אישר, למרות התחמקויותיו, את גרסת הנתבעת כי אכן כאשר סיים כל שלב הוא ביקש כסף לשלם על החומר והפועלים ואכן הנתבעת נהגה כך. החשבוניות אשר צורפו לכתב התביעה אינן מפורטות, ואי אפשר לדעת עבור מה שולם בכל חשבונית. גם כך ברור כי הנתבעת שילמה לתובע בתום כל שלב, כפי שהעידה, עבור אותו שלב ובאף אחת מן החשבוניות לא כתוב כי התשלום היה "על חשבון". המסמכים הנוספים אשר הגיש התובע לאחר הגשת כתב התביעה, מהווים הרחבת חזית אסורה ולכך התנגדה הנתבעת באופן נחרץ, מה עוד שהתובע לא ביקש לתקן את כתב התביעה. התצהיר אותו הגיש התובע מפרט עבודות שונות, אשר לא פורטו בכתב התביעה וכאשר התובע נחקר לגביהן בבית המשפט לא ידע כלל לומר או לא זכר אילו עבודות ביצע. באשר לדו"ח בדיקת התקנת הצנרת - לא זו בלבד שדו"ח זה לא הומצא לנתבעת מעולם, הוא נערך ביום 17.6.10, דהיינו - 3 חודשים לפני סיום העבודה ולא בסיום העבודה כפי שהעיד התובע ואין לו כל משקל ראייתי להוכיח כי אכן עבודת התקנת הצנרת כולה היתה תקינה. התובע עצמו אישר בסופו של דבר, כי בודק הצנרת מגיע עם תחילת העבודה ולא בסיומה. לא למותר לציין, כותב ב"כ הנתבעת, כי בניגוד לכתוב בדו"ח של מר דוידוביץ' כי התובע היה נוכח בזמן הבדיקה, העיד מר דוידוביץ' כי למיטב זכרונו מי שהיה נוכח הוא בנו של התובע ולא התובע בעצמו. לעניין הפתק - הפתק לא צורף לכתב התביעה מאחר והתובע יודע שאין לו כל משמעות. הסתבר כי בפתק נעשו שינויים וכי חלקו הוא אכן כתב ידו של התובע ולא רק של בעלה של הנתבעת. עו"ד סולומונוב נענה לבקשת התובע להתלוות אליו לסיור, היות וחשב כי הוא מבצע ביקורת עצמית של העבודה מתוך אחריות לגבי טיבה. הפתק נרשם, כפי שהעיד עו"ד סולומונוב, לאחר שביקש מהתובע להגיד לו מה הוא רשם בעצמו, אז הסתבר לו כי מדובר בדרישה לתשלום נוסף ולכן חדל מהרישום. יש לקבל את עדותם של הנתבעת ובעלה כי התובע אמר להם שהדרישה לתשלום נוסף היא לאור העובדה כי בבית אחר בו הוא מבצע עבודה הסכימו לשלם לו פי שניים. לעדותו של עו"ד מטר אין לתת כל משקל בהיותה מגמתית ותמוהה. מלבד העובדה כי אסור היה לו מבחינה אתית לתת עדות, שכן ניסה להיות גורם מגשר בין הצדדים, הרי בעצם מתן העדות ברור כי הוא איננו עד ניטרלי, ובנוסף כלל לא מובן כיצד הגיע למסקנה שאין מחלוקת בין הצדדים באשר לסכום עליו הוסכם ותיאורו את השיחה באופן סלקטיבי מוסיפה לטענה כי אין ליתן כל משקל לעדותו. עוד מוסיף ב"כ הנתבעת כי יש לשים לב לכך כי התובע עצמו חיזק את עדויותיהם של הנתבעת ובעלה לעניין התשלום הנפרד לפועלים, כי אכן הותיר את הצנרת אותה משך מדודי השמש על גג הבית, לא מעוגנת לקיר ובכך עלולה להינתק ולסכן את בעלי הבית. התובע גם אישר כי למרות שהוא התחייב להניח את קו הביוב בחצר הבית, הרי הנתבעת היא אשר מימנה את החפירה ואת הפועלים והתובע רק הניח את הצינורות. ב"כ הנתבעת מצביע על תשובותיו המתחמקות של התובע לעניין אי פירוק נקודות המים כפי שהיה חייב לעשות, אי התקנת מכסים פנימיים לבריכות הביוב ואת הזמנתו של אילן, השרברב הנוסף, לו שילמו הנתבעת ובעלה סכומים נוספים בגין אי יכולתו של התובע להתקין את יחידות הקצה בחדרי השירותים בבית. דיון והכרעה לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, בחומר הראיות אשר הוגש ובסיכומי ב"כ הצדדים מצאתי לנכון לדחות את התביעה היות והתובע לא הצליח לעמוד בנטל המוטל עליו בבחינת "המוציא מחברו עליו הראייה". כתב התביעה אשר הגיש התובע הוא לקוני, לא מפורט ולא צורפו אליו המסמכים הנדרשים עפ"י התקנות, ואף לא אותם מסמכים אשר היו ברשותו ולדעתו חיוניים להוכחת תביעתו, כמו דו"ח תקינות הצנרת והפתק. עם זאת מסיבה זו בלבד לא אדחה את התביעה. לא נחתם הסכם עבודה בין הצדדים וזאת משום, ככל הנראה, ההיכרות רבת השנים בין התובע למשפחתה של הנתבעת. מצב זה מוקשה ומקשה על שני הצדדים המתקשרים בהסכם עבודה. אם לא התובע, בוודאי מן הנתבעת ובעלה, אף הוא עו"ד, מצופה כי הזמנת עבודה תיערך כראוי בכתב המפרט את ההסכמות כולן, הן לגבי סוג העבודה, מהותה ועלותה. סביר להניח כי הסכם כזה היה מונע השלשלות עניינים שהביאה לקיצם יחסים טובים של שנים. לא ברור מדוע בחר התובע לתבוע רק את הנתבעת ולא גם את בעלה, עו"ד סולומונוב, ואת אמה, הגב' רחל פוארטי אשר אף הם בעלי הבית, בשדרות הצבי 6 א' ומתגוררים בו. ההסבר כי רק איתה נוהל מו"מ, אינו משכנע. אין מחלוקת בין הצדדים כי הנתבעת התבקשה ע"י התובע לשכור פועלים לביצוע העבודות והיא זו אשר גם שילמה להם, וכך גם בגין חומרים. בכתב התביעה ציין התובע כי מדובר בהזמנת עבודות בסכום כולל של 59,200 ₪ והתובע לא תמך אמירה זו במסמך כלשהו. נראה כי התובע פשוט עשה חישוב חשבונאי של החשבוניות שהיו ברשותו אליהן צירף את החשבונית האחרונה. החשבונית כשלעצמה איננה מהווה ראייה בלעדית לחוב הנטען. לא למותר לציין כי בידי הנתבעת היתה חשבונית אחת בלבד והיא החשבונית האחרונה, מבחינת הסדר הכרונולוגי, על סך 14,000 ₪ אשר שולמו באמצעות שני שיקים. גם חשבונית זו מעלה קושיה: העבודות בוצעו בשד' הצבי 6א', שם דירת המגורים. מהי הכתובת רח' עובדיה 13? איש לא שאל וממילא לא ניתנה כל תשובה ומשיש הסכמה כי חשבונית זו התקבלה אצל הנתבעת, די בכך. אכן אין לייחס משקל לעדותו של עו"ד מטר. מבלי להתייחס לשאלה האתית אם היה נכון מצדו לבוא ולהעיד לטובת התובע, כאשר קודם לכן ניסה לפשר בין הצדדים, גם אם לא הוכתר בתואר הפורמלי של "מגשר", הרי משברור כי אין הסכמה בין הצדדים על המחיר אותו תבע התובע לא ברור מדוע מצא לנכון עו"ד מטר לכתוב כי אין מחלוקת בין הצדדים לגבי סכום אשר הוסכם ביניהם. עדותו של מר דוידוביץ' אף בה אין לסייע בידי התובע. העבודות הסתיימו בספטמבר 2010, מר דוידוביץ' הכין את הדו"ח ביוני 2010 ולמעשה הכתוב בדו"ח הוא כי נמצאו שלושה גורמים תקינים והם: הפרדה בין קו חם לקו קר, מהלכי צנרת וקווים ישרים ומקבילים לקירות וביטון בשכבת בטון על הצינורות מיד לאחר הנחתם. שאר הבדיקות המצוינות באותו טופס לא נבדקו. ייתכן ולא היה בכך צורך אך אין בכך כדי לסייע בידי התובע לטענותיו כי לא שולמה לו יתרת הסכום אותו הוא תובע ואין בכך לענות לגבי הליקויים אותם ציינו הנתבעת ובעלה, הם אינם קשורים לדו"ח. גם הפתק איננו מסייע לתובע. הפתק אכן מעורר תמיהה בין אם כתב עו"ד סולומונוב בעצמו את כל הפתק בין אם לאו. אם הדברים אינם נכונים, דהיינו לא נבנו 30 נקודות מים (מהי נקודת מים ומה היא כוללת לא הוברר בדיון) ולא נבנו בריכות ואף לא הונחו 120 מ' צינורות, היה על הנתבעת ועו"ד סולומונוב להצהיר זאת במפורש. יחד עם זאת, משלא הוכח כי הוסכם על המחירים הכתובים בפתק זה ואשר בחלקו אכן לא כתב ידו של עו"ד סולומונוב, ומשאין הסכמה לגבי תוכנו, אין בו כדי להעיד על מה הוסכם בין הצדדים עם תחילת העבודות ואין בפתק זה לסייע בידי התובע. גם לעניין זה ניתן היה לצפות מהנתבעת ועו"ד סלומונוב כי משנודע להם כבר בסיור מטרתו וכוונתו של התובע ברישום פתק זה, לנקוט ולו בצעד הראשוני המתבקש מהם והוא כתיבת מכתב. הנני קובעת כי התובע לא הרים את הנטל המוטל עליו והתביעה נדחית. התובע יישא בהוצאות ושכ"ט עו"ד הנתבעת בסך 6,000 ₪. מיסיםחשבונית