האם יש אחריות לרכב נדחף קדימה על ידי רכב מאחור ?

האם יש אחריות לרכב נדחף קדימה על ידי רכב מאחור ? הרקע לתביעה: 1. עניינן של התביעות הנשמעות לפניי במאוחד, בתאונת דרכים שהתרחשה בתאריך 23.11.2011 בכביש מס' 1 באזור מחלף בן שמן מדרום לצפון. 2. בתאונה היו מעורבים ארבעה כלי רכב: הראשון - רכב מסוג הונדה סיוויק. השני - רכב מסוג טיוטה קורולה בו נהג מר יולי שלוסברג. רכב זה בוטח על ידי כלל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "כלל"). השלישי - רכב מסוג הונדה סיוויק בו נהג מר דוד כהן. רכב זה בוטח על ידי שומרה חברה לביטוח בע"מ (להלן: "שומרה"). הרביעי - רכב מסוג סובארו אימפרזה בו נהג מר עבדל רחמאן פראונה. רכב זה היה מבוטח על ידי הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הכשרה"). טענות הצדדים: 3. לטענת כלל, אין ספק שהאחריות לתאונה אינה מוטלת על נהג הקורולה, מר שלוסברג. מכאן, שיש לשפותה בגין התשלומים אותם שילמה למבוטח וזאת מכוח זכותה לשיבוב. 4. לטענת שומרה, נהג הסיוויק, מר כהן, הספיק לבלום את רכבו. אולם, לאחר מכן נהדף על ידי רכב האימפרזה וכתוצאה מכך ניזוק במוקד האחורי. כתוצאה מההדיפה, ניזוק רכב הסיוויק גם במוקד הקדמי. יתר על כן, הואיל והנזק שנגרם לרכב הקורולה שלפניו הוא כתוצאה מההדיפה, יש לחייב את נהג רכב האימפרזה, בעל הרכב והכשרה גם בנזקים שנגרמו לרכב הקורולה. 5. לטענת מר עבדל רחמאן ומר ברדוגו, רכב הסיוויק פגע ברכב הקורולה עוד קודם למגע בין רכב האימפרזה לרכב הסיוויק. מכאן, שהם אינם אחראים אלא לנזקים במוקד האחורי של רכב הסיוויק. 6. הכשרה הצטרפה לטענות מר עבדל רחמאן ומר ברדוגו אך הוסיפה שאין כיסוי ביטוחי בעבור מר עבדל רחמאן. 7. מר עבדל רחמאן ומר ברדוגו (המבוטח של הכשרה), טענו שיש לחייב את הכשרה בתשלום תקבולי ביטוח, ככל שיחויבו בדין. טענות אלה עלו במסגרת הודעה לצד שלישי. הואיל וההודעה לצד שלישי הוגשה באיחור וטרם הבשילה מבחינת הגשת כתבי הטענות, ראיתי לנכון לפצל את הדיון, כך שבראש ובראשונה תתברר התביעה העיקרית ורק לאחריה תוכרע ההודעה לצד שלישי, זאת מכוח סמכותי לפי תקנה 218 לתקנות סדר הדין האזרחי. 8. בדיון שנערך לפניי העידו העדים הבאים: מר יולי שלוסברג, מר דוד כהן, מר פראונה עבדל רחמאן, מר תומר תמיר (נוסע ברכב האימפרזה), שמאי הרכב - מר אוזון עוזי (ערך שומה בעבור שומרה) וחוקר התאונות מר אבי רוזן (ערך חוות דעת בעבור מר עבדל רחמאן). דיון והכרעה: 9. התאונה דנן התרחשה בכביש ירושלים-תל אביב באזור מחלף בן שמן. לגרסתו של מר שלוסברג, הוא הבחין ברכב הראשון שבלם בצורה חדה, אולם הספיק לעצור את רכב הקורולה: "שני הרכבים שלפניי ושאחריי היו הונדה סיוויק. עצרתי לפני הבחור שלפניי במרחק סביר, בגלל שהבלימה הייתה חדה אז גם הסתכלתי במראה וראיתי שהרכב שאחרי גם עצר, אחרי שהורדתי את העיניים, עברו איזה 2 שניות, שמעתי איזה בום שהעיף אותי קדימה על הרכב הראשון...". [פר' עמ' 2 ש' 8-10] 10. גרסה דומה מסר מר כהן, שנהג ברכב הסיוויק (השלישי בתאונה): "אני נוסע בכביש הזה כל יום, בדרכי לתעשיה אווירית, אני האטתי ובלמתי לפני פקק שהצטבר לפניי, ברגע בלמתי רכב מאחוריי שלא הספיק לבלום נכנס בי והדף אותי קדימה, וכתוצאה מכך נכנסתי ברכב שלפניי. וזהו בגדול...". [פר' עמ' 7 ש' 1-3] 11. לעומת גרסאותיהם של מר שלוסברג ומר כהן, הציגו מר עבדל רחמאן ומר תומר גרסה שונה. וכך העיד לפניי מר עבדל רחמאן: "זה היה בכביש 1, בדיוק אני יצאתי כאילו השתלבתי לכביש 1, היה כאילו, יש לי הרבה מרחק בין האוטו שלי לאוטו שלפניי, צעק לי תומר שהיה אמר לי תאונה, תאונה. אני ראיתי את התאונה התחלתי להאט. אני מציג את המנח של הרכבים באותו אירוע. אני לקחתי ימינה, כדי למנוע את התאונה, האוטו שהיה לפניי אני נסעתי ימינה והוא נסע קצת שמאלה, פגעתי בו (מצביע על השליש הימני של הפגוש האחורי), ראיתי את העשן מקדימה, היו שם שני רכבים, פגיעה לא חזקה. [עמ' 11 ש' 23-25; עמ' 12 ש' 1-3] 12. מר תומר חידד והדגיש את נסיבות קרות התאונה, כפי שראה אותה ממקום מושבו בספסל האחורי ברכב האימפרזה: "אנחנו נסענו על כביש 6, לכיוון צפון, ברכב סובארו, השתלבנו לכביש 1, בקטע של מחלף בן שמן, כאשר פתאום שמתי לתאונה שקרתה לפנינו, הייתה עצירה פתאומית אמרתי לנהג, צעקתי לו שייזהר שיש תאונה. ומשם הוא ניסה לבלום, הרכבים נעצרו בבת אחת, ממש עצרו והתנגשנו ברכב שלפנינו, רכב מסוג הונדה אם אני זוכר נכון, ירדנו ובגלל שעבד לא טוב עברית, אני התעסקתי עם הנושא של החלפת הפרטים והורדנו את הרכבים לשוליים, הייתה משטרה באזור שעזרה לנו לפנות את הרכבים ואח"כ המשיכה, זה מה שקרה...". [פר' עמ' 14 ש' 5-11] 13. גם המומחה לחקר תאונות דרכים, אשר ערך חוות דעת מטעם מר עבדל רחמאן ומר ברדוגו, החזיק בדעה שבעת ההתנגשות רכב הסיוויק בו נהג מר כהן היה בסטיה שמאלה ובלימה חזקה. ממצא זה מבוסס בעיקר על סימני הנזק בפגוש האחורי ובפח האחורי ברכב הסיוויק. המומחה הגיע למסקנה, שהתאונה התרחשה באופן שרכב הסיוויק התנגש ברכב הקורולה והדף אותו אל הרכב הראשון בשיירה. מכאן שרכב הסיוויק פגע ברכב הקורולה ורק אז נפגע מרכב האימפרזה [חוות הדעת סומנה נ/2]. 14. לאחר ששקלתי את העדויות שהובאו לפניי ולאחר שעיינתי במוצגים השונים, אני רואה לנכון להעדיף את גרסאותיהם של מר שלוסברג ומר כהן. ראשית, התרשמתי לחיוב מעדותו של מר שלוסברג. עדותו הייתה ברורה ועניינית. מר שלוסברג נחקר חקירה נגדית ארוכה, באופן יחסי. למרות זאת, מסר הסברים ענייניים לכל השאלות שנשאל. על פי גרסתו הוא הספיק לבלום והיה בעצירה מוחלטת. במסגרת העצירה הרים עיניו אל מראת הנהג וראה שהרכב שמאחוריו עצר. רק לאחר כ- 2 שניות רכבו נפגע ונהדף אל הרכב הראשון בשיירה [פר' עמ' 3 ש' 1-6]. גרסתו של מר שלוסברג מתיישבת באופן מלא עם תיאור התאונה כפי שמסר במשטרה למחרת התאונה: "היה עומס לקראת מחלף רכב שלפניו עצר בפתאומיות. אני עצרתי לפני הרכב במרחק סביר, מבלי לפגוע בו. במראה ראיי שגם הרכב שמאחורי עצר במרחק סביר. לאחר מספר שניות הרגשתי מכה חזקה, רכב רביעי הגיע במהירות ופגע באנו". [מוצג ת/2] שנית, התרשמתי לחיוב אף מגרסתו של מר דוד כהן. על פי גרסתו, הוא הספיק לבלום ולא פגע ברכב הקורולה שלפניו (בו נהג מר שלוסברג). רק לאחר מכן רכבו נהדף אל רכב הקורולה כתוצאה מפגיעת רכב האימפרזה. מר כהן אף הדגים לפניי כיצד אחז בהגה כאשר הבין שהוא עתיד להיפגע מאחור על ידי רכב האימפרזה [פר' עמ' 7 ש'21-22]. התרשמתי שמדובר בעדות אותנטית. מר כהן נחקר חקירה נגדית מפורטת וממצה ונשאר נאמן לגרסתו. מר כהן לא ניסה "לייפות" את גרסתו: אישר שלא היה בעצירה מוחלטת, אם כי היה בשלבים סופיים של עצירה בעת שרכבו נפגע מאחור. יחד עם זאת, מר כהן הדגיש שלולא רכב האימפרזה שפגע ברכבו, היה "נעצר לפני הרכב שפגעתי בו" [פר' עמ' 8 ש' 4]. בנסיבות אלה, אני רואה לנכון לייחס לעדותו של מר כהן משקל גבוה. שלישית, תביעתן של שומרה ושל כלל הינן תביעות שיבוב. במובן זה אין למר כהן ולמר שלוסברג אינטרס ממשי בתוצאת ההליך. זאת בניגוד למר עבדל רחמאן שהינו נתבע באופן אישי ומר ברדוגו אשר השאיל את רכבו לשימוש תאגיד בשם פירדן רפאל, אשר אביו של מר תומר הינו בעל המניות בתאגיד [פר' עמ' 15 ש' 15-19]. רביעית, ממצאיו של המומחה, מר רוזן, מבוססים בעיקרם על סימני הנזק בכלי הרכב שהיו מעורבים בתאונה. אין בחוות הדעת התייחסות לממצאים אחרים מזירת התאונה כגון: סימני בלימה, כתמי שמן וכיוב'. בנוסף, חוות הדעת סובלת מהטיה, בכך ש"תחקיר" התאונה בוצע בנוכחות מר עבדל רחמאן ולא נערך בנוכחות הנהגים האחרים [פר' עמ' 19 ש' 22-26]. יתר על כן, המומחה לא התייחס להשפעת הנגרר שהיה רתום לרכב האימפרזה [ראו עמ' 2 לחוות הדעת בתיאור "כלי הרכב המעורבים"]. המומחה לא התייחס מפורשות לאפשרות שהנגרר (גם אם היה ריק ממטען) השפיע על יכולת הבלימה של רכב האימפרזה וכן האפשרות שהנגרר גרם לסטייה של רכב האימפרזה בעת הבלימה. חמישית, עדותו של נהג רכב האימפרזה, מר עבדל רחמאן, לא הייתה ברורה. מר עבדל רחמאן העיד לפניי שמי שהסב את תשומת ליבו לבלימת כלי הרכב, הוא מר תומר [פר' עמ' 11 ש' 24]. גרסה זו מתיישבת עם עדותו של מר תומר: "צעקתי לו שיזהר. שיש תאונה. משם הוא ניסה לבלום, הרכבים יצאו בבת אחת, ממש עצרו, והתנגשנו ברכב שלפנינו". [פר' עמ' 14 ש' 7-8] המסקנה המסתברת מגרסאות אלה שנהג רכב האימרפזה לא שם לב למתרחש לפניו ומכאן גם תגובתו המאוחרת בבלימת רכב האימפרזה אליו נרתם נגרר. ממצא זה מתיישב עם התוצאה שהתבטאה בפגיעה ברכב הסיוויק והדיפתו קדימה אל רכב הקורולה. 15. סיכומו של דבר, אני קובע שהאחריות הישירה לתאונה מוטלת על נהג רכב האימפרזה, מר עבדל רחמאן. התאונה התרחשה כאשר רכב הקורולה הספיק לבלום ועצר בלא פגע. סמוך לאחריו האט רכב הסיוויק עד כדי כמעט עצירה מוחלטת. או אז פגע בו בעוצמה רכב האימפרזה, כשהוא הודף את רכב הסיוויק אל רכב הקורולה שלפניו. כתוצאה מכך גם רכב הקורולה נהדף אל רכב הסיוויק הנוסף שהיה ראשון בשיירה. אני קובע איפוא, שלמר כהן, נהג רכב הסיוויק, אין כל אחריות לתאונה. כך גם הדבר לגבי מר שלוסברג. 16. שתי התביעות שלפניי הינן תביעות שיבוב לגביהן חלה הלכה שנפסקה על ידי בית המשפט העליון, על פיה חברות הביטוח אינן מוחזקות כמי שמתנדבות לשלם ויש לקבל את הערכתן לעניין הסכומים המשובבים, זולת במקרים חריגים [ראו: ע"א 7148/94 הכשרת הישוב נ' חברת השמירה בע"מ, פ"ד נ(4) 567, 569-571 (1997)]. 17. תביעתה של שומרה, העומדת על סך 83,897 ₪ הוכחה באמצעות מסמכים שצורפו לכתב התביעה וכן באמצעות שמאות שנערכה על ידי שמאי הרכב, מר עוזי אוזן. מר אוזן התייצב לפניי לחקירה נגדית, זאת לפי דרישת בא כוחם של עבדל רחמאן וברדוגו. חוות דעתו לא נסתרה, למעט ייחוס נזק שנגרם לחגורות הבטיחות הקדמיות למוקד הקדמי [פר' עמ' 22 ש' 9]. גם תביעתה של כלל לא נסתרה מבחינת רכיב התשלומים ששילמה כלל למבוטח כתוצאה מהתאונה. בהקשר זה יצוין שהוראות התשלום צורפו לכתב התביעה וכך גם חוות דעת שמאי, אולם הצדדים לא ביקשו לחקור את שמאי הרכב מר אנואר יוסף. 18. אני קבוע אפוא שכתוצאה מהתאונה ומכוח זכות השיבוב זכאיות המבטחות (התובעות) לסכומים הבאים: א. כלל זכאית לסך: 23,044 ₪ שיסודם בתשלום למבוטח בסך 24,195 ₪, בתוספת עלות הגרירה בסך 464 ₪, שכ"ט שמאי בסך 450 ₪, בקיזוז ערך השרידים בסך 2,065 ₪. אינני רואה לנכון להכיר בתשלום בגין: עבר ביטוחי ותשלום בגין רכב חלופי, שכן רכיבים אלה לא הוכחו לפניי באמצעות חשבוניות או אישור קבלה של המבוטח. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 19.2.2012 ועד התשלום המלא בפועל. ב. שומרה זכאית לסך: 83,618 ₪, כפועל מהוראת התשלום על פיה הועבר למבוטח סכום זה. אציין שהסכום השתלב עם ערך רכב הסיוויק (95,300 ₪) בניכוי שרידים בסך 8,577 ₪ והשתתפות עצמית. 19. לא מצאתי ממש ביתר טענות הצדדים והן נדחות. 20. ההכרעה בשאלת הכיסוי הביטוחי של מר ברדוגו בנוגע להכשרה וכן אחריותו של סוכן הביטוח והסוכנות יידונו במסגרת הליכי ההודעה לצד שלישי אשר תידון לפניי כפי שנקבע. 21. סוף דבר: התביעות מתקבלות כדלקמן: א. התביעה בת"א 33007-08-12, מתקבלת במלואה. אני מחייב את הנתבעים 3-5 לשלם לתובעת (כלל חברה לביטוח בע"מ) סך 23,044 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 19.2.2012. בנוסף אני מחייב את הנתבעים 3-5 בהוצאות משפט בגובה אגרת בית המשפט ושכר העדים. עוד אני מחייב את הנתבעים 3-5 בשכר טרחת ב"כ כלל, בסך 4,500 ₪. התביעה כנגד מר כהן ושומרה נדחית בלא צו להוצאות. ב. התביעה בת"א 28416-05-12, מתקבלת במלואה. אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעת (שומרה חברה לביטוח בע"מ) סך 83,618 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה. בנוסף, אני מחייב את הנתבעים בהוצאות משפט בגובה אגרת בית המשפט ושכר העדים. עוד אני מחייב את הנתבעים בשכר טרחת ב"כ שומרה, בסך 7,000 ₪. ג. ההליכים כנגד הצדדים השלישיים ימשכו כסדרם. רכבתאונת דרכיםשאלות משפטיותתאונה מאחורנזק לרכב