מה העונש על פריצה לבית ?

מה העונש על פריצה לבית ? כמה מקבלים על פריצה לדירה ? באשר למתחם הענישה בגין עבירה של התפרצות לדירה, וגניבה מתוכה, העונש הראוי הוא בהחלט מאסר לריצוי מאחורי סורג ובריח שכן כיום המדיניות העונשית הינה להחמיר בעונשיהם של אלו העושים ברכוש הזולת כבשלהם . ריבוי ההתפרצויות לדירות הוליד הצורך להוסיף עוד ועוד אמצעי מיגון כדי לרכוש מעט ביטחון, ובשל הסיכון לפגיעה בבעלי הרכוש הנתקלים בעבריינים אלו בביתם - כל אלו ועוד, מחזקים הצורך להרחיק מפגעים אלה מן החברה ולנעול אותם מאחורי סורג ובריח כדי להגן על החברה מפניהם. ברע"פ 8519/11 - המבקש ושני נאשמים נכנסו לבית דרך חלון ורצו לגנוב רכוש וכסף וכשלא הצליחו נתפסו על ידי שוטרים. המבקש הורשע על פי הודאתו ובימ"ש שלום הטיל עליו 14 חודשי מאסר. בימ"ש מחוזי דחה הערעור וקבע שאין מקום להתערב. בימ"ש עליון, כב' השופט ג'ובארן, לא מצא מקום ליתן רשות ערעור. ברע"פ 3063/11 - בימ"ש עליון ציין כי עבירות התפרצות למעונו של אדם או גניבה או ניסיון גניבה, מתרחשות בחלק ניכר, מידי יום, בלא שעולה בידי רשויות האכיפה לאתר העבריינים: "והנה בינתיים בא אדם לביתו, מוצא מהפכת סדום ועמורה, ומי שלא עמל ולא טרח בו, עמד עליו לגזול יגיע של הזולת ולגרום לו חסרון כיס, מפח נפש ואימה. על כן לא יתכן, אלא בהתקיים נסיבות חריגות במיוחד, כי כאשר הוא נלכד העבריין בעבירה מסוג זה, שיגזר עליו עונש שאינו מאסר בפועל ואין בכך חידוש. קל וחומר, כאשר למבצע העבירה עבר פלילי עשיר". ברע"פ 1055-01-09 יורובסקי נ' מ.י. מיום 7/1/10 - "ניתן להתרשם בקלות כי אין עניינינו כאן בפורץ חובבן, כי אם בעבריין מיומן ומסוכן לציבור, דבר המצדיק כי תינקט גישה מחמירה בענישה על עבירות רכוש בכלל ובעבירות התפרצות בפרט". שאלות משפטיותפריצה