טענת חוסר סמכות עניינית בסכסוך בין בני משפחה

טענת חוסר סמכות עניינית בסכסוך בין בני משפחה 1. הנתבעים טוענים כי בית משפט זה נעדר סמכות עניינית לדון בתובענה, שכן המדובר בסכסוך בין בני משפחה ועל כן, לבית המשפט לענייני משפחה הסמכות הייחודית לדון בתיק. 2. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, אין בידי לקבל טענה זו של הנתבעים. 3. סעיף 3(א) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"א - 1995 (להלן: "החוק") קובע כי: "עניני משפחה לפי חוק זה יידונו בבית המשפט לעניני משפחה". 4. סעיף 1 לחוק מגדיר "ענייני משפחה" בין היתר כדלקמן: "(2) תובענה אזרחית בין אדם או עזבונו לבין בן משפחתו, או עזבונו, שעילתה סכסוך בתוך המשפחה, יהא נושאה או שוויה אשר יהא; לענין פסקה זו - "בן משפחתו" - (א) בן זוגו, לרבות הידועה בציבור כאישתו, בן זוגו לשעבר, בן זוגו שנישואיו עמו פקעו ובלבד שנושא התובענה נובע מהקשר שהיה ביניהם בתקופה שבה היו בני זוג; (ב) ילדו, לרבות ילדו של בן זוגו; (ג) הוריו, הורי בן זוגו או בני זוגם; (ד) נכדו; (ה) הורי הוריו; (ו) אחיו ואחיותיו, שלו או של בן זוגו; "הורה" - לרבות הורה מאמץ או אפוטרופוס;" 5. עיננו רואות, על מנת שבית המשפט לענייני משפחה יקנה את סמכותו לדון בתובענה, צריכים להתקיים שני תנאים מצטברים: האחד, שתהא זו תובענה אזרחית בין אדם לבין בן משפחתו; השני, שעילת התביעה תהא סכסוך בתוך המשפחה.סמכות ענייניתסכסוך משפחתיסכסוך