נזילות אחרי הגשם לאחר התקנת סוכך במרפסת

נזילות אחרי הגשם לאחר התקנת סוכך במרפסת בפני תביעה כספית במסגרתה עתרה התובעת לחיוב הנתבעת לשלם לה סך של 6000 ₪, סכום אותו שילמה לנתבעת עבור התקנת סוכך גדול מעל מרפסת גדולה שבביתה (להלן:"הסוכך הגדול"), וסך של 400 ₪ אותו שילמה על חשבון התקנת סוכך קטן נוסף מעל אותה מרפסת גדולה ולצורך הגדלת הסוכך הגדול, עבורו היה עליה לשלם לטענתה סך של 1200 ₪ (להלן:"הסוכך הקטן"). התובעת טענה בתביעתה כי הנתבעת לא השלימה את ביצוע התקנת הסוככים בביתה, באופן שחלק מהאיטום לא בוצע כלל, חלק מעבודות האיטום אינו תקין, מרזב שהתקינה הנתבעת אינו מצליח להכיל את המים הניגרים לתוכו ומשכך יש להחליפו או להרחיבו וכך גם יציבות מבנה הסוככים לקויה. התובעת הגישה חוות דעת מומחה לעניין הליקויים שנתגלו- מוצג ת/1. הנתבעת עתרה לדחיית תביעת התובעת בציינה שביצעה את התקנת הסוככים באופן מקצועי אלא שהתובעת, מתחמקת מלשלם לה את יתרת הסכום המגיע ממנה עבור התקנת הסוכך הקטן באופן שמתוך הסך של 1,600 ₪ שהיה עליה לשלם נתבעת, שילמה התובעת סך של 400 ₪ בלבד ומסרבת לשלם היתרה בסך של 1,200 ש"ח עוד ציינה הנתבעת בהגנתה כי לעתים לאחר ירידת גשמים מתגלה נזילה במקום זה ו/או אחר לאחר התקנת סוככים וליקוי זה ניתן לתקן בדרך של אטימה לאחר שהסוכך מתייבש. לטענת הנתבעת משהודיעה התובעת לנתבעת שקיימת נזילה במס' מקומות בסוככים ניסתה הנתבעת לקבוע מועד לתיקון הליקוי עם התובעת אלא שהתובעת לא עמדה במועדים שתואמו, סירבה לאפשר האיטום, לא שילמה את כל הסכום המגיע ממנה עבור התקנת הסוכך הקטן ומנסה לקבל כספים שאינם מגיעים לה, משכך עתרה הנתבעת לדחיית תביעת התובעת שהוגשה נגדה. בעדותה בבית המשפט ציינה התובעת הדברים הבאים: "היה הסכם שהנתבעת תתקין סוכך אצלי בבית, ההסכם הוא מיום 28/3/13. שילמתי לנתבעת 6000 ₪ על פי ההסכם, אח"כ עשיתי עוד סוכך והם בקשו על זה 1200 ₪ ושילמתי על החשבון 400 ₪. אני מסבירה ואומרת שההסכם הראשון היה שהנתבעת תתקין סוכך גדול על מרפסת גדולה ועבור הסוכך הגדול הייתי צריכה לשלם 6000 ₪ על פי ההסכם והנתבעת באמת התקינה את הסוכך הגדול ובזמן התקנת הסוכך הגדול הגעתי להסכם נוסף עם הנתבעת לפיו היא תתקין סוכך נוסף קטן יותר מעל אותה מרפסת, כלומר הגדלת הסוכך הקיים ועבור הגדלה זו הייתי צריכה לשלם 1200 ₪ ושילמתי על חשבון 400 ₪. הנתבעת התקינה את שני הסוככים, את התקנת הסוככים הנתבעת ביצעה בערך 3 שבועות או חודש אחרי ההסכם. לא שילמתי לנתבעת את יתרת הסכום שהייתי חייבת לה אבל זה לא בגלל שלא רציתי לשלם אלא שלטעמי העבודה שהנתבעת היתה צריכה לבצע לא הסתיימה ואני מסבירה ואומרת שהתגלו ליקויים בהתקנה כי הברזל לא צמוד ממש לקיר וגם עבודת הסכך הכל לא תקין ולא אטום ואני מגישה לבית המשפט חוות דעת מומחה שהזמנתי כדי שיבדוק את ההתקנה - חוות הדעת מוגשת ומסומנת ת/1. לפי חוות הדעת שערך המומחה יש מקומות שלא התבצע איטום כלל ויש מקומות שהאיטום לא מספיק, לכן יש לנקות כפי שכתב המומחה את האיטום הישן ולאטום חדש. בנוסף כתב המומחה שלמרזב הקיים שהתקינה הנתבעת שטח השפיכה הוא 5 סמ' בלבד ולכן לא מצליח להכיל את שפיכת המים מעל השכן ולכן יש להחליפו או להרחיבו. לכן אני מבקשת שיחדשו לי, אני לא רוצה שהם יבואו ויתקנו את הליקויים ויחדשו לי את האיטומים, אני איבדתי אמון בנתבעת ולכן הגשתי תביעה כספית כנגד הנתבעת ואני מבקשת שיפסוק לי את סכום התביעה, בסך של 6000 ₪ שזה הסכום ששילמתי עבור הסוכך הגדול ואני רוצה שגם ישלמו לי את ה- 400 ₪ עבור הסוכך הקטן, כלומר שיחזירו לי את כל הכסף ששילמתי עבור הסוככים". בחקירתה הנגדית לשאלה "איך את תובעת אותי שעוד לא סיימת לשלם לי את הכסף עבור העבודה ואת חייבת לשלם את הסכום שקבענו בהסכמים" השיבה "הייתי אצלך הרבה פעמים, דיברתי איתך ועם השותף שלך וביקשתי שתבואו לסדר לי. גם אחרי שהגשתי את התביעה דיברתי עם הנתבעת והיא התקשרה אלי ואמרה לי מתי את רוצה שאני אבוא לתקן ואמרה שיש חורף וגשם, אמרתי לה שהיא תבוא אחרי הגשם. לא שמעתי ממנה עד לפני שלושה שבועות, כלומר אחרי שהוגשה חוות דעת שמאי לבית המשפט ושלושה שבועות לפני הדיון הנתבעת התקשרה אלי ואמרה לי שהיא תבוא לתקן לי את מה שהמומחה כתב בחוות הדעת ושהיא תבוא ויחד עם המומחה, היא מוכנה שהמומחה יהיה נוכח ויעשו התיקונים הנדרשים, אז אני לא הסכמתי ואמרתי לה שנפגש בביהמ"ש ואם נגיע להסכם נגיע להסכם ואם לא אז לא". הנתבעת קרין כהן ציינה בעדותה הדברים הבאים: "היה הסכם ביני ובין התובעת להתקנת סככה מעל המרפסת הגדולה שתמורתה היה על התובעת לשלם 6000 ₪, ההסכם היה ביום 28/3/13. במהלך ההתקנה התובעת ביקשה שנתקין סוכך נוסף קטן יותר שתמורתו היא היתה צריכה לשלם 1600 ₪. התובעת שילמה 6000 ₪ עבור הסוכך הגדול ועל חשבון הסוכך הקטן היא שילמה רק 400 ₪ ומסרבת לשלם את היתרה בסך 1200 ₪. הסוכך הקטן לפי בקשתה חובר לסוכך הגדול כדי שיהיה סוכך על כל המרפסת, ברגע שמחברים שני סוככים אין אפשרות לאטום באותו רגע ב- 100% את מקום החיבור. אנו באותו יום בטעות קדחנו בצינור מים שלא יכולנו לסיים את האטימה כי גם ירד גשם וגם הבאנו בעל מקצוע לתקן את מה שעשינו, כלומר את הפגיעה בצינור המים. אחרי שבוע שלא היה גשם רצינו לבוא לאטום ותמיד לא היתה בבית והיתה בעבודה, יום אחד הגיעו שני עובדים שלנו ארז וניסים לביתה לראות מה צריך לאטום, הם הגיעו עם סולם וטלסקופ והשאירו אותו אצל התובעת בשביל לחזור למחרת לאטום כי היא לא היתה בבית, כי היא היתה אמורה ללכת. מאז התובעת לא מסכימה שנכנס אליה הביתה ונשלים את העבודה. אחרי שהוגשה חוות הדעת של השמאי וזה אחרי הישיבה הקודמת בבימ"ש, יצרתי קשר עם התובעת ואמרתי לה שדיברתי עם המומחה מטעמי עמי פלח וסוכם שאני אבוא יחד איתו ועם העובדים שלי לביתה של התובעת כדי להשלים את התיקונים כפי שהוא קבע בחוות הדעת ובנוכחותו והוא הסכים לכך והתובעת הסכימה לכך, אבל אח"כ היא התחרטה ואמרה שהיא לא מוכנה שנבוא ונסיים את העבודה. לגבי המרזב, המרזב זה תוספת עבודה שהיא ביקשה שנבצע ועבור המרזב היא היתה צריכה לשלם 250 ש"ח והיא לא שילמה ואנו התקנו את המרזב ועד היום היא לא שילמה. אנו לא עושים מרזבים אלא מתקינים סוככים, אבל בגלל שידענו שהתובעת היא אישה לבד ובקשה שנתקין לה מרזב אז עשינו את זה. מרזב חדש גם אם יש לו הרחבה כפי שמציין עמי פלח נותן חוות הדעת מטעם התובעת עולה בין 250-300 ₪. האטימה נעשית באמצעות מכשיר שמחובר לו שפורפרת סיליקון והיא נעשית באמצעות הסיליקון, אני לא זוכרת בדיוק מה אורך הסוככים אבל להערכתי צריך 2 שפורפרות סיליקון, שפורפרת סיליקון עולות מקסימום עד 10 ₪ לאנשי מקצוע ואולי אפילו פחות. אני מעריכה את העבודה של האיטום בשעה בערך, פועל אחד צריך לבוא. נכון ששלחתי שני פועלים בפעם הקודמת כי תמיד אני שולחת שני פועלים". בחקירתה הנגדית לשאלה "בקשר למרזב, אני רוצה להגיד שהתקנת המרזב היתה כלולה במחיר הסוככים ולא הייתי צריכה לשלם 250-300 ₪. בקשר לסיליקון אז אני אומרת שהם אטמו בסיליקון ולכן ישנה הנזילה, אני אומרת שצריך לאטום בחומר אחר, אני לא מכירה את החומר אבל אני אומרת שיש חומר אחר שאוטמים זה משהו עם קצף, אני לא מתמצאת בזה וזה לא עבודה שלי ולא יודעת כמה זה עולה. בקשר לסוכך, כל ההדבקה היא על 3 סמ' ולכן הכל נפתח. בקשר לכסף שאני עוד חייבת, אז אני חייבת רק 1200 ₪ ולא שילמתי את הסכום הזה כי הם לא השלימו את העבודה" השיבה "זה לא נכון שעבור המרזב את לא צריכה לשלם, זה לא כלול בהסכם התקנת הסוככים אבל לא דרשנו ממך את הסכום עבור התקנת המרזב. בקשר לאיטום- קצף זה דבר שאוטמים בגגות ולא בסוככים. לכן הדברים שאומרת התובעת הם לא נכונים. רק בסיליקון אוטמים". עיינתי בכתבי הטענות, שמעתי עדויות הצדדים, עיינתי במוצגים שהוגשו ושמעתי סיכומי הצדדים. מחומר הראיות למדים כי ביום 28.3.13 הזמינה התובעת מהנתבעת סוכך למרפסת גדולה שבחצרה ושילמה עבורו סך של 6,000 ₪, הוא הסוכך הגדול. בהמשך, הזמינה התובעת מהנתבעת סוכך נוסף, קטן יותר שיותקן בהמשך לסוכך הגדול ובאופן שיתחבר אליו תמורתו, היה על התובעת לשלם לנתבעת סכום נוסף בסך של 1,600 ₪. התובעת שילמה ע"ח תמורת הסוכך הקטן סך של 400 ₪ ונותרה חייבת לנתבעת סך של 1,200 ₪. אין אלא להביא מדברי התובעת באשר ליתרת חובה לנתבעת וזו לשונם "בקשר לכסף שאני עוד חייבת אז אני חייבת רק 1,200 ₪ ולא שילמתי את הסכום הזה כי הם לא השלימו את העבודה". קובעת אני בקבלי גרסת הנתבעת שהוכחה בפני כי עבור הסוכך הקטן היה על התובעת לשלם לה סך של 1600 ₪ ולא 1200 ₪ כטענת התובעת. ע"ח סכום זה של 1600 ₪ שילמה התובעת לנתבעת סך של 400 ₪ כך שנותרה חייבת לנתבעת סך של 1200 ₪. אין אלא להביא לעניין זה את דברי התובעת בעדותה בציינה בעדותה כדלקמן: "בקשר לכסף שאני עוד חייבת אז אני חייבת רק 1200 ₪ ולא שילמתי את הסכום הזה כי הם לא השלימו את העבודה" (עמ' 5 לפרוטוקול ישיבת יום 18.6.14 שורות 24,25). הנתבעת התקינה בבית התובעת הן את הסוכך הגדול והן את הסוכך הקטן כפי שהוזמן. באשר לליקויים שנתגלו בסוככים הגישה התובעת את חוות דעת המומחה מטעמה עמי פלח הנושאת תאריך 7.2.11 - מוצג ת/1. בחוות דעתו המקצועית של מומחה התובעת עמי פלח - מוצג ת/1 ציין המומחה הדברים הבאים: "להלן הנתונים בשטח: בשטח המרפסת קיימת סככה קבועה. הסככה מורכבת משני חלקים שנותנים סה"כ מידה 4/6, לסככה הנ"ל צמודה סככה נוספת (שלישית) קטנה יותר במידה 2.5/2. סה"כ שטח כיסוי של 29 מ"ר. הסככה בנויה מפרופילים ברזל מגולוון 20/40 ו- 20/20. הסככה עטופה בבד שמשונית של קבוץ העוגן. לטענת אנט (התובעת): 1. יש חדירת מים, 2. יציבות המבנה לקויה, 3. מרזב צר מידי. אבחנה: אכן קיימת בסככה הנ"ל חדירה של מים. יש מקומות שלא התבצע איטום כלל ויש מקומות שהאיטום אינו מספיק. יש לנקות איטום ישן ולאטום מחדש. לגבי יציבות הסככות: הסככות תפוסות בקיר לכל אורכן. בנוסף הסככה הגדולה מעוגנת בחזית בעזרת עמודים 40/40 והסככה הקטנה תפוסה בסככה הגדולה (ראה תמונה בעמ' 8). למרזב הקיים שטח שפיכה של 5 סמ' בלבד ולכן אינו מצליח להכיל את שפיכת המים מעל השכן. יש להחליפו או להרחיבו". הנתבעת מאשרת בעדותה האמור בחוות דעת מומחה התובעת - בציינה שעבודות האיטום לא בוצעו במלואן וישנה חדירת מים והוסיפה כי לאחר שהוגשה חוות דעת שמאי התובעת שוחחה עימו וסוכם שתגיע יחד עם שמאי התובעת ועובדים מטעמה כדי להשלים את ביצוע התיקונים כפי שנקבעו בחוות דעתו ת/1. שמאי התובעת, עמי פלח, הסכים לכך וכך גם התובעת אלא שבהמשך, חזרה בה התובעת מהסכמתה זו ולא אפשרה ביצוע תיקון הליקויים על ידי הנתבעת. קובעת אני בקבלי האמור בחוות דעתו המקצועית, והאחראית של מומחה התובעת שלא נסתרה בראיה ממשית כלשהי ע"י הנתבעת אשר אף חפצה לבצע את כל התיקונים על פי האמור בחוות דעת זו כי (1) קיימת בסככה נשוא הדיון חדירה של מים שכן יש מקומות שלא התבצע איטום כלל ויש מקומות שהאיטום אינו מספיק ולכן יש לבצע תיקון לקוי זו באופן שיש לנקות איטום ישן ולאטום מחדש. (2)לגבי המרזב שהותקן - למרזב הקיים שטח שפיכה של 5 סמ' בלבד ולכן אינו מצליח להכיל את שפיכת המים מעל השכן וליקוי זה יש לתקן באופן שיש להחליף המרזב או להרחיבו. פרט לשני לקויים אלה לא מצא מומחה התובעת לקוי נוסף כל שהוא שכן לגבי יציבות הסככות קבע הוא, ואני מקבלת עמדתו המקצועית, כי הסככות תפוסות בקיר לכל אורכן, בנוסף הסככה הגדולה מעוגנת בחזית בעזרת עמודים 40/40 והסככה הקטנה תפוסה בסככה הגדולה. משכך, טענת התובעת לפיה יציבות מבנה הסככות לקויה - לא מוצאת כל תימוכין בחוות דעת המומחה מטעמה אשר מצא כי הסככות יציבות הכל כפי שפירט בחוות דעתו המקצועית- מוצג ת/1. מומחה התובעת לא ציין בחוות דעתו ת/1 מהו הסכום הדרוש לצורך ניקוי האטום הישן וביצוע איטום מחדש, וכך גם לא ציין מהו הסכום הנדרש עבור החלפת המרזב או הרחבתו. הנתבעת העידה כי התקנת מרזב חדש, גם אם יש לו הרחבה כפי שמציין מומחה התובעת עולה בין 250 ₪ ל- 300 ₪. לגבי האיטום, ציינה התובעת בעדותה כי: "האטימה נעשית באמצעות מכשיר שמחוברת לו שפורפרת סיליקון והיא נעשית באמצעות הסיליקון, אני לא זוכרת בדיוק מה אורך הסוככים אבל להערכתי צריך 2 שפורפרות סיליקון, שפורפרת סיליקון עולות מקסימום עד 10 ₪ לאנשי מקצוע ואולי אפילו פחות. אני מעריכה את העבודה של האיטום בשעה בערך, פועל אחד צריך לבוא. נכון ששלחתי שני פועלים בפעם הקודמת כי תמיד אני שולחת שני פועלים". מאחר והתובעת אינה מעוניינת שהנתבעת תבצע את עבודות תיקון הליקויים עפ"י האמור בחוות דעת השמאי מטעמה - ת/1 ובאופן שהשמאי המומחה מטעמה יפקח על ביצוע תיקון הליקויים כאמור, קובעת אני על דרך הערכה בהתאם לנתונים שהובאו בפני ופורטו לעיל, כי הנתבעת תשלם לתובעת סך של - 1,200 ₪ שזה הסכום הראוי לביצוע תיקון הליקויים בסככות בהתאם לחוות דעת השמאי, תיקון שיתבצע על ידי התובעת באמצעות כל גורם אליו תפנה לביצוע תיקונים אלו. מאחר והתובעת חייבת לנתבעת סך של - 1,200 ₪ שהוא הסכום שנותרה חייבת לנתבעת תמורת הסוכך הקטן - יקוזז סכום זה כנגד הסכום אותו על הנתבעת לשלם לתובעת. בנסיבות כפי שפורטו בפסק הדין - כל צד יישא בהוצאותיו. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט מחוזי מרכז- לוד תוך 15 יום.נזקי מיםגשםמרפסתנזילה