נפילת עצים/ענפים מרכב לאיסוף גזם על רכב שעמד לידו

נפילת עצים/ענפים מרכב לאיסוף גזם על רכב שעמד לידו: זו תביעה לפיצוי כספי עקב אירוע מיום 24.01.2013, כאשר רכב התובע עמד במקום חנייה ברחוב הגליל. לטענתו, פעל בשטח רכב של הנתבעת מס' 1 באיסוף גזם וכתוצאה מהתרשלות הנהג, נפלו חלקי עץ על רכבו וגרמו לנזק. בעת הרלוונטית, הנתבעת היתה מבוטחת על ידי הנתבע מס' 2. התובע עותר לסכום של 7,229 ₪ שמורכב משכר טרחת השמאי והנזק שנגרם לרכבו. וכך טען התובע בביהמ"ש: "כשבאתי לרכב ראיתי עצים על הרכב ובעל המשאית השאיר לי את המספר ומספר הטלפון היה של הנתבעת אחרת לא הייתי יודע" (עמ' 1 שורות 20-21 לפרוטוקול). לטענת התובע התקשר למשרדי הנתבעת ונאמר לו על ידי אחד בשם מוטי, שעליו לפנות לעירית נתניה, אולם כעבור מספר חודשים, נאמר לו שלא דובר במשאית של הנתבעת. לכן, שאל התובע בעדותו: "אז מי פינה את הגזם?" (עמ' 2 לפרוטוקול שורה 5) הרכב לא תוקן. לטענת התובע, הוא נמכר בסכום של 10,000 ₪ במקום המחירון בסך 17,000 ₪. נציג הנתבעת, מר מרדכי אליעזר, טען נמרצות שלפי דוחות האיתורן שברשותו, הנתבעת לא פעלה ברחוב הגליל ולא בקרבת אותו מקום באותו יום. נכון שהיה בזמנו מנהל עבודה בשם מוטי, אך תלונות מסוג זה אמורים להגיע למר אליעזר מרדכי והוא לא קיבל תלונה כלשהי וכך אמר בביהמ"ש: "אנחנו חברה מסודרת עם מנהלים מסודרים" (עמ' 2 לפרוטוקול שורה 29). בסיכומיו, נציג חברת הביטוח טען שהנתבעת אינה החברה היחידה שעוסקת בפינוי גזם עבור העיריה, אך יש לומר שלא הובאה כל ראייה כדי לתמוך בטענה זו. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים החלטתי לקבל את התביעה באופן חלקי ולהלן הנימוקים לכך: 1. התובע ברוב הגינותו מסר לביהמ"ש שלא ראה את התאונה, אך מצא פתק ברכבו שבו מספר טלפון של הנתבעת ובלי זה לא היה יכול לדעת מי פגע ברכבו. 2. דברי התובע מקובלים עלי. בכתב התביעה שלו טוען שפנה מספר פעמים לנתבעת בקשר לתביעה ולא נאמר לו, אלא כעבור מספר חודשים, שלא מדובר במשאית של הנתבעת אלא שהדבר בטיפול (ראה כתב התביעה). 3. מצד הנתבעת, ביהמ"ש התבקש להסתפק בהצהרה גורפת של מר אליעזר מרדכי שלא קיבל דיווח על האירוע, אך לא הוצגו בפני ביהמ"ש מסמכים התומכים בטענה זו. כמו כן, בסיכומי הנתבעים נטענו טענות עובדתיות למשל על פירוט האיתורן שמגלה בכל 4 דקות איפה רכבי הנתבעת ושיש אחרים שמבצעים פינוי גזם. גם לטענות אלו לא הובאו כל ראיות או אסמכתאות. העובדה שהנתבעת ומנהליה לא קיבלו דיווח מלא על האירוע, לא פוסל את האפשרות שהאירוע קרה כפי שטען התובע. 4. בכל הנוגע לנזקי התובע, קיימת בעייה מהותית. הרכב לא תוקן. התובע טען שמכר את הרכב מספר חודשים לפני הדיון בפני וקיבל על זה סכום נמוך ב-7,000 ₪ מסכום המחירון. אין כל הוכחה על טענות אלה. לא זו בלבד, אלא שדו"ח השמאי לא צורף לכתב התביעה באופן מלא ולא ניתן לראות מה שווי הרכב בעת האירוע. כמו כן, דובר על רכב משנת ייצור 2003. בנסיבות העניין, התובע לא הוכיח את הנזק שהוא טען לו, אך רואים תמונות של הנזק ברכב שצורפו לכתב התביעה ומתוך אומדן, ביהמ"ש מוכן להעניק לו סך של 2,500 ₪. אשר על כן, אני מחייב את הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובע סכום של 2500 ₪ ועוד סך של 500 ₪ הוצאות הדיון וזאת בתוך 30 יום מהיום. אם לא כן, הסכומים ישאו הפרשי ריבית והצמדה החל מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל. רכבנפילת עץ על רכבנפילהנזק לרכב