"חוק זכות קדימה בצומת"

"חוק זכות קדימה בצומת" תקנה 64 (א) לתקנות התעבורה תשכ"א - 1961 קובעת כי: (1) נתקרבו לצומת כמה כלי רכב מצדדים שונים, יתן נוהג רכב את זכות הקדימה לכלי רכב הבאים מימין. (2) נוהג רכב המתקרב לצומת או הנמצא בצומת ועומד לפנות שמאלה או לפנות בפניית פרסה לשמאל יתן זכות קדימה לרכב הבא ממולו והנמצא בצומת או קרוב לצומת וזאת מבלי לגרוע מהאמור בפיסקה (1); עם זאת, הלכה פסוקה היא, כי זכות קדימה אינה זכות מוחלטת אלא זכות יחסית, ואין להשתמש בזכות זו "בעיניים עצומות", אלא על הנהג - גם כאשר יש לו זכות קדימה - להיות ער לנעשה בכביש. משפט תעבורהזכות קדימהצומתחוק