תביעה להחזר כספי על טיפול מילוי שפתיים אצל רופא

תביעה להחזר כספי על טיפול מילוי שפתיים אצל רופא רקע בתאריך 2.1.14 פנתה התובעת אל מרפאת הנתבעת בחיפה ובקשה לבצע הליך רפואי אסתטי של מילוי שפתיים אצל ד"ר X X, מומחה לכירורגיה פלסטית. בגין "ייעוץ" ו"ניתוח" (כך על פי חשבוניות המס/קבלה שניתנו לה באותו מועד) שילמה התובעת לנתבעת סכומים של 150 ₪ ו- 2,700 ₪, בסה"כ 2,850 ₪. בחלוף כחודשיים, בתאריך 10.3.14, פנתה התובעת אל הנתבעת פעם נוספת, טענה כי היא אינה חשה בשינוי משמעותי בנפח שפתיה ובקשה להשלים את הטיפול בביצוע מילוי נוסף. ואולם, משהיא נדרשה לתשלום נוסף בסך 2,200 ₪, עזבה התובעת את המרפאה מבלי שהטיפול בה הושלם. בעתירתה לחיוב הנתבעת בתשלום סך של 9,000 ₪, טוענת התובעת כי דרישת התשלום הנוספת עמדה בניגוד למוסכם בינה לבין הנתבעת ודורשת כי זו תשיב לה את כספה ותפצה אותה בגין עגמת הנפש שנגרמה לה כתוצאה מאופן התנהלותה כלפיה. גדר המחלוקת בין הצדדים עיון בראיות שהוגשו מטעם הצדדים עולה התמונה הבאה, שלגביה אין הצדדים חלוקים ביניהם: בתאריך 2.1.14 חתמה התובעת על "טופס בחירה וקבלת הסבר לחומרי הזרקה" (להלן: "טופס הבחירה"). בחתימתה על טופס זה אישרה התובעת, בין השאר, כי "הוסבר (לה) בפרוטרוט שהתוצאה תלויה בכמות החומר המוזרק, הוסברה המגבלה של הכמות בהזרקה חד פעמית ולכן הצורך בסדרת טיפולים עד קבלת תוצאה סופית". בנוסף לכך חתמה התובעת על "טופס ייעוץ" ועל טופס "הסכמה לטיפולי קמטים או שפתיים ע"י הזרקות (סיליקון נוזלי)". במסגרת ההליך שבוצע בה על ידי ד"ר X ביום 2.1.14, הוזרקו cc8. 0 סיליקון נוזלי לשפתה העליונה ו- .2cc0 לשפתה התחתונה. ביום 10.3.14 נבדקה התובעת על ידי ד"ר X פעם נוספת בעקבות טענתה כי "אין היא רואה הבדל גדול" וזה הסביר לה כי זו היא תוצאת ההזרקה הראשונה וכי אם היא מעוניינת בתוספת נפח כי אז עליה לקבל זריקה נוספת. מכאן - בכל הנוגע למחיר הזרקה/ות המילוי, שונות הן גרסאות הצדדים. לטענת התובעת, מי שהסבירה לה את פרטי הליך המילוי, שלביו ומחירו היתה הגב' לימור אלפסי - יועצת מלווה אצל הנתבעת, אשר אמרה לה בשעתו: "יעלה לך 3,000 ₪ וייצאו לך שפתיים מושלמות". התובעת טוענת כי בהמשך, משפנתה אל המרפאה פעם נוספת וטענה כי היא אינה רואה שינוי, הסכימה עמה הגב' אלפסי כי אכן כך ואמרה לה: "תירגעי, תבואי ואטפל בזה, הכל יהיה בסדר, את לא תשלמי". בשלב זה, כך לגרסת התובעת, היא נכנסה אל חדרו של ד"ר X, קבלה זריקת הרדמה ורק כרבע שעה לאחר מכן פנה הלה אל הפקידות ואמר להן כי עליה לשלם 2,200 ₪ נוספים. כשהיא נדהמת מדרישת תשלום נוספת זו, פנתה התובעת אל הגב' אלפסי, הבהירה לה כי מן ההסבר המופיע על "טופס הבחירה" היא הבינה כי קיימת אפשרות לכך שתיזקק להזרקות נוספות וטענה כי מעולם לא נאמר לה שתצטרך לשלם בגינן סכומי כסף נוספים. בעמידתה העיקשת על גרסה זו, סיפרה התובעת במהלך עדותה בבית המשפט כי אף הגב' אלפסי היתה מופתעת מדרישת התשלום הנוספת של ד"ר X וכי בשלב זה היא עצמה החליטה לעזוב את המקום ולא לבצע את תוספת המילוי על אף ששפתיה כבר הורדמו. לשאלתי האם נאמר לה כי יהיה עליה לשלם שוב ושוב עבור ההזרקות, השיבה התובעת בשלילה ואמרה: "לא... אם הייתי יודעת מההתחלה שכל זריקה תעלה 3,000 ₪ לא הייתי נכנסת לזה". בנוסף לכך סיפרה התובעת כי בעקבות התביעה שהוגשה על ידה התקשרה אליה הגב' אלפסי והבטיחה לה "שפתיים מושלמות" בתמורה לביטול התביעה, אלא שהיא סרבה לכך. גרסת הנתבעת כפי שהובאה בכתב ההגנה שהוגש מטעמה ולפיה התובעת שילמה בעד הזריקה הראשונה בלבד ולא בעד סדרת טיפולים, הוצגה בפני הן באמצעות נציגה מר אורי X והן באמצעות הגב' אלפסי עצמה. מר X פרט את הליך ההסבר והחתימה על הטפסים לפני טיפול ההזרקה, הודה כי הוא עצמו לא היה זה שהסביר לתובעת את מחיר הטיפול, הציג טבלה לא שלמה שמופיעים בה בין השאר מחירי "זריקות 1, 2, 3 ואילך", הנראית על פניה כמסמך ערוך (להלן: "הטבלה") ואישר כי אין בידו להציג בפני את מחירון המרפאה המלא. לשאלותי השיב מר X כי יועצות המרפאה הן אלה המחזיקות ברשותן את המחירון המלא, הוסיף כי במסגרת הייעוץ עליהן להבהיר ללקוחות כי יידרשו לשלם בעד כל זריקה לחוד ואמר: "זה לא הגיוני שבסכום כזה אני אזריק אין סוף פעמים...". מר X ציין כי ליועצות יש "מרווח תמרון" בקשר למחירים ש"בדרך כלל לא יורדים, אלא טיפה". הגב' אלפסי טענה בעדותה כי היא הציגה בפני התובעת את המחירון וכי היתה זו התובעת שהעריכה מלכתחילה כי "מזרק אחד יספיק לה", והוסיפה: "אני אמרתי לה שאם היא תרצה עוד זריקה היא תצטרך להוסיף עוד 2,200 ₪ שזה סכום לאחר הנחה". לשאלותי מדוע מחירי הזריקה הראשונה והזריקות הנוספות לא מופיעים בטפסים עליהם הוחתמה התובעת, השיבה הגב' אלפסי: "אנחנו לא כותבים את המחירים שעליהם חותמים הלקוחות כי זה מאוד אינדיוידואלי. לפיה עובי, לפי הכמות... היא (התובעת) ראתה את המחירון של ההזרקות...". לשאלה מדוע - אם כך - נדרשה התובעת לשלם סכום של 2,200 ₪ בעוד שב"מחירון" שהוצג בפני מצויין כי מחירה של זריקה שניה הינו 2,500 ₪, השיבה הגב' אלפסי כי עשתה לתובעת הנחה משום שהיא אמרה ש"תביא עוד חברה". הגב' אלפסי חזרה וטענה כי התובעת אמרה שהיא מעוניינת בהזרקת cc 1 בלבד משום שהיא רוצה שפה דקה ולא מגושמת. במסמך שצורף לכתב ההגנה ונחזה להיראות כתרשומת שנערכה על ידי ד"ר X ביום 10.3.14 בו הגיעה התובעת אל המרפאה להזרקת מילוי נוספת, נכתב בין השאר כך: "...המשכתי והסברתי לה שוב, שמאז שאני מזריק סיליקון... אין אצלנו במרפאה שום מצב או עסקה כללית להגדלת שפתיים, כאשר לקוח יכול לבוא ולבקש הזרקות כאוות נפשו. הדבר אף פעם לא היה ואף פעם לא יהיה כי הוא עלול להביא למצב של הזרקות יתר, כאשר השירות חינם והתוצאה עלולה להיות שפתיים ענקיות ללא שום אפשרות טיפול או הוצאה של החומר. הבינה נקודה זו ... (לא ברור) סוכם על הזרקה נוספת, עשיתי לה בלוק מקומי ולא חזרה עקב ויכוחים כספיים בחוץ". התובעת אשר שללה מכל וכל את האפשרות שמחירון הזריקות השונות הוצג בפניה ואף כינתה טענה זו "שקר", סיכמה ואמרה: "אני ידעתי שיש אפשרות לכמה שלבים של טיפול, אבל בשום אופן לא הראו לי את המחירון ואם הייתי יודעת שזה הולך לעלות ככה, לא הייתי נכנסת לזה". דיון והכרעה לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים ועיינתי בראיות הוצגו בפני מטעמם, דעתי היא כי דין התביעה להתקבל בחלקה. דברי התובעת נשמעו לי כנים ואמיתיים ואני מאמינה לטענתה לפיה מחירון המפרט מחיריהן של הזריקות השונות לא הוצג בפניה בשלב בו סוכם המחיר של 2,850 ₪ ל"ייעוץ" ו"ניתוח" (ר' כאמור את חשבוניות המס/קבלה שניתנו לה). על פי "טופס הבחירה", בשלב זה הוסברו לה "מגבלת הכמות בהזרקה חד פעמית ולכן הצורך בסדרת טיפולים עד לקבלת תוצאה סופית". לפיכך, הטענה לפיה היא הבינה כי יתכן שתצטרך לחזור להזרקות נוספות, אך לא הבינה כי תחויב בתשלומים נוספים בגינן, טענה סבירה והגיונית היא בעיני. אמנם, הסבריו של מר אורי X כמו גם התרשומת שנערכה על ידי ד"ר X עצמו ביום 10.3.14 לגבי האפשרות של דרישות לקוח/ה להזרקות חינם נוספות כאוות נפשו/ה נשמעים כשלעצמם הגיוניים גם הם, ואולם להתרשמותי אין בינם לבין הסיטואציה נשוא תביעה זו, ולא כלום. דברי ההסבר הנ"ל המופיעים ב"טופס הבחירה" יוצרים את הרושם לפיו הליך המילוי הינו למעשה תהליך המצריך מספר הזרקות, לאו דווקא בעקבות דרישות בלתי הגיוניות מצד הלקוח/ה, אלא בשל מגבלת הכמות המותרת בכל הזרקה. משכך, לנוכח התרשמותי ממהימנות גרסת התובעת, בהעדר כל הבהרה כתובה בדבר רכיבי התשלום שהיא נדרשה לשלם בשלב ההתקשרות עם הנתבעת - דבר שלטעמי חייב להיעשות דרך שגרה על ידי הנתבעת ושכמותה, ולאור הרושם כי מדובר בתשלום שהוצג כתשלום כולל, כמו גם למראה הטבלה הבלתי משכנעת לגביה טענו מר X והגב' אלפסי כי מדובר בחלק ממחירון המרפאה, הנני מחליטה לקבל את התביעה בחלקה. סוף דבר - אני מורה לנתבעת להשיב לתובעת את כספה בסך 2,850 ₪ שכן שוכנעתי כי היא לא קבלה את התמורה שהובטחה לה בעדו וכן לפצותה בסך של 1,500 ₪ נוספים בגין עגמת הנפש שנגרמה לה בעקבות דרישת התשלום הנוספת שאפשרות קיומה לא הובהרה לה מראש, בסה"כ 4,350 ₪. בנוסף לכך תשלם הנתבעת לתובעת הוצאות משפט בסך 500 ₪. הסכומים ישולמו בתוך 30 יום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק, עד ליום התשלום בפועל. זכות להגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה, בתוך 15 ימים. רפואהרשלנות רפואית (ניתוח פלסטי / אסתטיקה)החזר כספיתביעות רשלנות רפואית