עקרון תום הלב: סעד זמני

עקרון תום הלב: סעד זמני חלק מעקרון תום הלב, שהנו תנאי מוקדם למתן סעד זמני, תום הלב, שאליו מתייחסים בסוגיה זו, אינו תום ליבו ה"סובייקטיבי" של מבקש הסעד אלא תום לב במובנו "האובייקטיבי", שהפרתה אינה נמדדת רק במעשה זדוני, אלא עלולה להתבטא גם ב"עצימת עיניים" ואף במחדל רשלני מלבדוק כראוי את העובדות (רע"א 8113/00 שפר נ' תרבות לעם (1995) בע"מ, פ"ד נה(4) 433 (2001)). כחלק מתום הלב, מוטלת גם חובת הגילוי על התובעת לגלות את כל העובדות העשויות להשפיע על שיקול-דעתו של בית המשפט. (רע"א 8267/07 סאמר נ' מוסא ( 14.10.07)).עקרונות משפטייםסעד זמניתום לב