היוועדות חזותית - סעיף 13 לפקודת הראיות

היוועדות חזותית: סעיף 13 לפקודת הראיות בתי המשפט מצאו כי סעיף 13 לפקודת הראיות כולל את האפשרות להורות על גביית עדות באמצעות כינוס וידאו "היוועדות חזותית". ברע"א 3005/02‏ SmithKline Beecham P.L.C.?‏ נ' אוניפארם בע"מ, פ''ד נו(6) 865, הפנתה כב' השופטת דורנר לספרו של ד"ר לוין בענין פרשנות סעיף 13 לפקודה: על הפרשנות שיש לתת לסעיף 13 לפקודת הראיות [נוסח חדש]עמד ד"ר ש' לוין בספרו תורת הפרוצדורה האזרחית - מבוא ועקרונות יסוד [1], בעמ' 115-114: "הפרשנות המחמירה של סעיף 13 [לפקודת הראיות] חייבת להשתנות. האמצעים הטכניים הקיימים כיום מאפשרים הקלטת העדות בעזרת מכשור של וידאו ואמצעים אלקטרוניים אחרים, שיוכלו לתת תמונה, פחות או יותר ברורה, על מהימנותו של עד, שאפילו חקירתו בחקירה שכנגד הוקלטה. השיקול שגביית העדות בחו"ל תמנע מהשופט התרשמות ישירה מהעדות פחת בהרבה בחשיבותו וכך גם האבחנות בין התובע לנתבע". אני מקבלת אפוא את הערעור ומבטלת את החלטת בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו.החקירה הנגדית של שני העדים מטעם המבקשת תיערך באמצעות כינוס וידאו. ". עדות וידאו קונפרנס (היוועדות חזותית)פקודת הראיותראיות