סמכות בית משפט בתביעות על ירושת כספי ביטוח

סמכות בית משפט בתביעות על ירושת כספי ביטוח כאשר מדובר בכספים המגיעים מכוח חוזה ביטוח, המטריה הנורמטיבית אינה חוק הירושה אלא חוק חוזה ביטוח ו/או חוק החוזים, ועל כן תביעות אלו הינן בסמכותו של בית המשפט האזרחי. עוד יודגש כי אף לו לעיתים נדרש בית המשפט האזרחי להכרעה בשאלה שמטבעה הינה תחת ה"מטריה המשפחתית", כגון הגדרה של ידועים בציבור, אין בכך בכדי לשנות או לגרוע מסמכותו והוא עושה כן על פי כללי הפסיקה הרלבנטיים לסוגיה זו. ירושה