זכות ירושת כספי פוליסת ביטוח: גרושה או ידועה בציבור ?

זכות ירושת כספי פוליסת ביטוח: גרושה או ידועה בציבור ? ע"א 673/97 (לא פורסם, 17.11.98): ערעור בבית המשפט המחוזי בת"א. ההליך החל בתביעה לבית משפט השלום בתל-אביב בדרך של המרצת פתיחה, שהגישה הידועה בציבור של המנוח כנגד הנתבעת, כנגד חברת הביטוח וכנגד עיזבון המנוח. התובעת עתרה לקבלת חלק מכספי פוליסת ביטוח החיים של המנוח וזאת על אף העובדה שהנתבעת נקבעה כמוטבת בפוליסה. בית המשפט המחוזי דחה את הערעור שהגישה גרושת המנוח וקבע כי לאור עקרונות פרשנות חוזה החלים על פרשנות חוזה הביטוח, הידועה בציבור היא הזכאית לכספי פוליסת הביטוח.ירושהשאלות משפטיותפוליסהידועים בציבור